Bærekraftig sjømatprosjekt plasserer miljøet foran og i sentrum

Panasonics bedriftskafeteriaer har fisk som er oppdrettet med bærekraft i tankene

På grunn av verdens økende befolkning står marine ressurser i fare for uttømming. Panasonics bedriftskafeteriaer blir brukt som en scene for å opplyse mennesker på en rekke måter, inkludert innlemmingen av «bærekraftig sjømat» – sjømat som produseres ved hjelp av bærekraftige praksiser – i menyene, som også er ment å bidra til en oppnåelse av mål 14 (Livet under vann) av FNs mål for bærekraftig utvikling (SDG).

17 bærekraftige utviklingsmål (SDG)

Bilde: Bærekraftige utviklingsmål. Mål 1: Ingen fattigdom, mål 2: Ingen sult, mål 3: God helse og velvære, mål 4: Kvalitetsutdanning, mål 5: Likestilling, mål 6: Rent vann og sanitet, mål 7: Rimelig og ren energi, mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur, mål 10: Reduserte ulikheter, mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn, mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, mål 13: Klimahandling, mål 14: Livet under vann, mål 15: Livet på land, mål 16: Fred, rettferdighet og sterke institusjoner, mål 17: Partnerskap for målene. Disse utviklingsmålene vil det fortsatt være enighet om i hele verden mens vi fortsetter mot 2030.

Overfiske og havbruk bidrar til kontinuerlig økning i forbruket av akvatiske ressurser. Dersom det ikke igangsettes mottiltak er det en mulighet for at fremtidige generasjoner ikke vil kunne nyte fisk og skalldyr. Siden mars 2018 har Panasonic introdusert bærekraftige sjømatelementer i bedriftskafeteriamenyene for å kunne bevare disse gavene fra havet og elvene for de som kommer etter oss. Dette tiltaket er det første i sitt slag for et selskap med hovedkontor i Japan.  

Bærekraftig sjømat refererer til marine produkter hvor produsentene i fiskeri- og havbruksnæringen har brukt bærekraftige produksjonsmetoder for å kunne ta hensyn til ressursforvaltning, miljø og samfunn. Fra og med januar 2020 har bærekraftig sjømat blitt innlemmet i menyene hos 30 bedriftskafeteriaer. Panasonic har som mål å fullføre introduksjonen til alle de rundt 100 kafeteriaer som tjener arbeidsstokken på over 100 000 mennesker i Japan før slutten av regnskapsåret 2020.  

Bilde: Inngangen til Panasonics bedriftskafeteria. Plakater og bannere med bærekraftig sjømat vises. Mange mennesker står i kø.
Bilde: Et menyvalg med bærekraftig sjømat. Frityrstekte østers fra Miyagi Prefecture. Hvit ris og misosuppe servert på et brett.
Bilde: Panasonic-ansatte som spiser bærekraftig sjømat fra menyen i bedriftskafeteriaen.

Sertifiserer bærekraftig sjømat for forbruk

Prosessen med å velge bærekraftig sjømat er et tiltak for å beskytte marine ressurser som fremmes i hele verden. Marine Stewardship Council (MSC) og Aquaculture Stewardship Council (ASC) er etablert som systemer for sertifisering. Hvis forbrukere begynner å velge marine produkter med et sertifiseringsmerke fra et av disse systemene, vil antallet operatører i fiskeindustrien som ønsker å få sertifisering øke. Dette vil føre til beskyttelse av havets rike skatter.

Bilde: MSC-sertifiseringsmerket. MSC-sertifisering blir sertifisert av Marine Stewardship Council for bærekraftig og korrekt forvaltet fiskerier. Merket vises som følger. «CERTIFIED SUSTAINABLE SEAFOOD, MSC, www.msc.org»
Bilde: ASC-sertifiseringsmerke. ASC-sertifisering blir regulert av Aquaculture Stewardship Council for ansvarlig fiskeoppdrett for å minimere miljøbelastningen på miljøet og samfunnet. Merket vises som følger. «Farmed Responsibly, asc certified, ASC-AQUA.ORG»

Panasonic møtte krevende hindringer da de introduserte bærekraftig sjømat. For å kunne opplyse om at det brukes bærekraftig sjømat i menytilbudene til bedriftskafeteriaene, må det være samsvar over hele forsyningskjeden – ikke bare leverandører av marine produkter, men importører, grossister, behandlere, distributører og catering – for alle involverte selskaper. Chain of Custody (CoC) garanterer at sporbarhet er sikret, og krever at disse selskapene tilfredsstiller et bredt spekter av betingelser for å få sertifisering.

Strømmen for levering av sertifiserte marine produkter

Bilde: «Chain of Custody (CoC) -sertifisering er nødvendig for alle marine produktprosesser.» Dette diagrammet viser strømmen for levering av sertifiserte marine produkter. MSC-sertifisering eller ASC-sertifisering er nødvendig for leverandører av marine produkter. CoC-sertifisering er også nødvendig for importører, grossister, behandlere, distributører og catering. Bedriftskafeteriaer kan servere bærekraftig sjømat etter å ha oppnådd alle disse sertifiseringene.

Panasonic fremskynder innsatsen utenfor selskapet for å maksimere effekten av dette tiltaket. Selskapet gir aktivt støtte til andre selskaper, og oppfordrer dem til å introdusere bærekraftig sjømat i selskapets kafeteriaer for å utvide anerkjennelsen av dette produktet dramatisk. Det gir også støtte for anskaffelse av CoC-sertifisering til medlemmer av cateringindustrien.

Panasonic håper å inspirere til en stor endring i forbrukeratferd gjennom bevisstgjøringsaktiviteter. En grunnidé er at de ansatte skal prøve å verdsette bærekraftig sjømat, og fortelle andre om den. Og gjennom fortsatt utvikling av dette og lignende tiltak, har selskapet til hensikt å bidra til å bevare marine ressurser og til å realisere et bærekraftig samfunn.

Bilde: Tjenestehjørne i Panasonics bedriftskafeteria. Informasjonsplakater om bærekraftig sjømat vises. Plakaten beskriver «Dagens spesielle meny med bærekraftig sjømat!»
Bilde: Totaloversikt over Panasonic Bedriftskafeteria. Et stort antall mennesker spiser.
Bilde: A Better Life, A Better World

Kontakt

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontakt [Global side]