https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=pl_PL&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0} //shop.panasonic.pl/s/Sites-PL-B2C-Site/dw/shop/v15_5{0}?client_id=10d38a11-2677-4619-8f77-3dd61bcd19b6 # ###,00 010 010 //panasonic.purchase-now.pl/pl/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now.pl/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Oświadczenie

Warszawa 29.05.2018 – Wszyscy w firmie Panasonic jesteśmy oburzeni niestosownym komentarzem opublikowanym przez jednego z naszych pracowników. Raz jeszcze pragniemy podkreślić i zapewnić wszystkich wewnątrz i na zewnątrz naszej firmy, że w żadnej mierze nie tolerujemy tego typu dyskryminujących zachowań. W tym konkretnym przypadku podjęliśmy stosowne kroki prawne. W świetle obowiązujacych przepisów prawnych nie możemy udzielić więcej wyjaśnień w tej kwestii.

O firmie Panasonic
Panasonic Corporation jest światowym liderem w opracowywaniu zróżnicowanych technologii elektronicznych oraz rozwiązań z zakresu elektroniki powszechnego użytku, wyposażenia domów i motoryzacji, przeznaczonych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Firma, która w 2018 r. obchodzi 100‑lecie istnienia, objęła zasięgiem swojej działalności cały świat i obecnie zarządza 591 filiami oraz 88 przedsiębiorstwami stowarzyszonymi. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2018 r. zanotowały one skonsolidowaną sprzedaż netto w wysokości 61,4 miliarda euro. Poświęcając się tworzeniu nowych wartości poprzez innowacje w różnych grupach produktowych, firma wykorzystuje swoje technologie, aby zapewnić klientom lepsze życie i lepszy świat.
Więcej informacji o firmie Panasonic znajduje się pod adresem: https://www.panasonic.com/global.