Zmiany procesów produkcyjnych dzięki inicjatywom w zakresie recyklingu surowców

Firma Panasonic przekształca zużyte urządzenia domowe w surowce, które można ponownie wykorzystać

Panasonic modyfikuje proces produkcji, aby wykorzystać zużyte urządzenia i wdrożyć produkcję zorientowaną na recykling. Technologia recyklingu jest stale doskonalona. Celem ostatecznym jest umożliwienie przekształcania żelaza, miedzi i tworzyw sztucznych zawartych w odpadach kierowanych na składowiska w surowce służące do wytwarzania nowych produktów. 

Świat powoli odchodzi od tworzyw sztucznych w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, w której nie są generowane żadne odpady. Urządzenia domowe są wykonane z metalu, szkła i plastiku. Istnieje coraz większa presja, aby odzyskiwać i ponownie wykorzystywać te materiały, zamiast się ich pozbywać. Firma Panasonic opracowała technologie, metody produkcji i sprzęt do wydajnego odzyskiwania i ponownego wykorzystania cennych materiałów ze zużytych urządzeń domowych dzięki przekształcaniu ich w surowce produkcyjne.

Produkcja zorientowana na recykling ma dwa cele. Pierwszym jest ograniczenie ilości potrzebnych surowców i użycie w jak największym stopniu materiałów z recyklingu. Drugim jest zmniejszenie (do zera) ilości odpadów generowanych w procesie produkcji. 

Wytwarzanie produktów z surowców z recyklingu

Odzyskiwanie surowców ze zużytych urządzeń domowych w celu ponownego wykorzystania tych materiałów wymaga zastosowania zaawansowanych technologii. Panasonic stara się zminimalizować ilość surowców potrzebnych do produkcji, zmniejszając masę i wielkość produktów na etapie produkcji. Ponadto firma bierze udział w inicjatywach mających na celu odzyskanie jak największej ilości materiałów dzięki wykorzystaniu nowych technologii w swoich zakładach recyklingu.

Kluczowe działania w tym zakresie są realizowane w zakładzie recyklingu Panasonic Eco Technology Center Co., Ltd. (PETEC), założonym w prefekturze Hyogo w Japonii w 2000 r. W zakładzie PETEC firma Panasonic z powodzeniem odzyskuje cenne materiały, takie jak tworzywa sztuczne, żelazo i miedź, zapewniając wysoki stopień czystości tych surowców. Materiały są pozyskiwane dzięki recyklingowi zużytych telewizorów, klimatyzatorów, lodówek i pralek. 

Zdjęcie: Zużyte urządzenia dostarczone do zakładu PETEC. Zużyte urządzenia dostarczone wózkiem widłowym są składowane w magazynie PETEC.
Zdjęcie: Linia demontażu w zakładzie PETEC: za pomocą wkrętarek elektrycznych pracownicy demontują części do ponownego wykorzystania.
Zdjęcie: Pracownik noszący rękawice zgarnia odzyskany materiał o wysokiej czystości.

Sortowanie i recykling elementów plastikowych to trudne zadanie. Istnieje wiele rodzajów żywic. Mogą one wyglądać podobnie, ale trzeba je rozdzielić przed rozpoczęciem recyklingu. W zakładzie PETEC opracowano niezwykle precyzyjny system sortowania żywic pozwalający segregować i odzyskiwać poszczególne rodzaje żywic przy zapewnieniu wysokiego stopnia ich czystości. Identyfikacja typu tworzywa odbywa się przez naświetlenie wiązką światła w zakresie bliskiej podczerwieni. W przypadku elementów wykonanych z różnych żywic można sortować i odzyskiwać trzy rodzaje plastiku: polipropylen, polistyren i ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), zapewniając przy tym czystość na poziomie 99 procent.

Precyzyjny system sortowania żywicy wykorzystujący technologię identyfikacji za pomocą światła w zakresie bliskiej podczerwieni

Zdjęcie: Wnętrze precyzyjnego systemu sortowania tworzyw sztucznych wykorzystującego technologię identyfikacji za pomocą światła w zakresie bliskiej podczerwieni

Pozyskane tworzywo o wysokiej czystości trafi do użytku jako surowiec z recyklingu

Zdjęcie: Posortowane tworzywo
Zdjęcie: Materiały pochodzące z recyklingu są wysyłane z zakładu PETEC. Wózki widłowe przewożą materiał z recyklingu zapakowany w torby.

Pozyskane materiały z recyklingu mają wysoką czystość i znajdą zastosowanie w produkcji zorientowanej na recykling. Odzyskane tworzywo pochodzi z wewnętrznych części klimatyzatorów, lodówek i kuchenek indukcyjnych. W nowych lodówkach wykorzystuje się izolację próżniową z wełny szklanej odzyskanej z kineskopów telewizyjnych. Udostępniając takie technologie recyklingu materiałów pochodzących z urządzeń domowych nie tylko w Japonii, ale i na całym świecie, firma Panasonic stara się przyczynić do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych przez ONZ i do wdrożenia idei zrównoważonego społeczeństwa.

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju

Obraz: Cele Zrównoważonego Rozwoju Cel 1: Koniec z ubóstwem, Cel 2: Zero głodu, Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia, Cel 4: Dobra jakość edukacji, Cel 5: Równość płci, Cel 6: Czysta woda i warunki sanitarne, Cel 7: Czysta i dostępna energia, Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca, Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, Cel 10: Mniej nierówności, Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności, Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu, Cel 14: Życie pod wodą, Cel 15: Życie na lądzie, Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje, Cel 17: Partnerstwa na rzecz celów. Te cele będą obowiązywać na całym świecie do 2030 roku.
Obraz: A Better Life, A Better World

Kontakt

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontakt [witryna globalna]