Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) oraz podobne narzędzia w celu poprawienia wydajności i zwiększenia wygody użytkowania. Decydując się na korzystanie z tej strony bez zmieniania ustawień prywatności przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, które wykorzystujemy oraz tego jak zmienić swoje ustawienia prywatności przeglądarki, prosimy o zapoznanie się z polityką przetwarzania plików cookies. OK Dowiedz się więcej.

https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=pl_PL&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0} //shop.panasonic.pl/s/Sites-PL-B2C-Site/dw/shop/v13_6{0}?client_id=10d38a11-2677-4619-8f77-3dd61bcd19b6 # ###,00 010 {0} produktów w twoim koszyku false true webImage 010 //panasonic.purchase-now.pl/pl/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now.pl/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Produkty w koszyku Ilość Cena
  • Totalz VAT

Oferta specjalna

z VAT

Czas dostawy
Czas dostawy wynosi ok 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Koszty dostawy
Telewizory oraz pralki i lodówki: 33,00 zł
Pozostałe: 20,00 zł

Wybierz kolor
Błędna ilość. Proszę wpisać wartość od 1 do 99{0} items left in stock.

Oferta specjalna

Dodano do twojego koszyka

  • Totalz VAT

Przepraszamy, wystąpił niespodziewany błąd. Prosimy zamknąć okienko i powtórzyć zakup.

Wybierz kolor
Cena: Kup Kup w sklepie Panasonic Znajdź sklep W magazynie /content/dam/Panasonic/EC-icon/icn-stock-in.png W magazynie Niedostępny /content/dam/Panasonic/EC-icon/icn-stock-out.png Niedostępny Dostępny wkrótce /content/dam/Panasonic/EC-icon/icn-stock-soon.png Dostępny wkrótce Panasonic true false Musisz zaakceptować polytikę plików cookie aby dodać produkt do koszyka. Musisz zaakceptować polytikę plików cookie aby dodać produkt do koszyka. Odwiedź sklep Panasonic Zdjęcie {0}

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „CASHBACK - PANASONIC LUMIX 2018“

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „CASHBACK - PANASONIC LUMIX 2018“

Termin zakupu Produktu: 22.05.2018-22.07.2018
Nieprzekraczalny termin zgłaszania żądania przekazania nagrody : 22.08.2018 r.

Numer infolinii: 801 003 532 bądź 22 295 37 27

1. Promocja Cashback – Panasonic Lumix 2018 (dalej jako "Promocja") jest organizowana przez PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH, spółkę prawa niemieckiego z siedzibą w Wiesbaden, Niemcy ul. Hagenauer Strasse 43 (65203), działającą poprzez swój polski oddział pod firmą PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 9a, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352843, NIP 107-00-16-099, REGON 142346837 (dalej jako "Organizator").

2. Koordynatorem Promocji jest Interpay Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland zarejestrowanej w Irlandii pod numerem 476077 IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland(dalej jako "Koordynator"). Koordynator jest uprawniony i odpowiedzialny za wykonywanie czynności zleconych przez Organizatora, działając w imieniu i na rzecz Organizatora przy realizacji Promocji.

UDZIAŁ W PROMOCJI

3. Promocja dotyczy Produktów zakupionych w autoryzowanych sklepach sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Litwy (dalej jako „Terytorium“) autoryzowanych dystrybutorów Produktów. Lista autoryzowanych dystrybutorów Produktów i ich autoryzowanych sklepów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Promocja prowadzona jest na całym Terytorium.

5. Promocja polega na sprzedaży premiowej, w której premię za zakup Produktu stanowi prawo zgłoszenia żądania przekazania Nagrody i jej wydanie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Promocja trwa od dnia 22.05.2018 r. do dnia 22.07.2018 r. włącznie (dalej jako „Okres Promocji“). W tym okresie powinien zostać zakupiony Produkt objęty Promocją. Żądania przekazania Nagrody dotyczące Produktów zakupionych przed lub po Okresie Promocji nie będą uwzględniane.

6. Listę modeli produktów objętych Promocją (zwane również “Produkty”) oraz kwoty nagrody przyznanej za określony Produkt (dalej również jako “Nagroda”) przedstawiono w poniższej tabeli:
 

Model name Cash back (PLN)
DC-GH5EG-K 300
DC-GH5LEG-K 300
DC-GH5MEG-K 500
DC-G9EG-K 350
DC-G9LEG-K 350
DC-G9MEG-K 350
DC-GX9HEG-K 200
DC-GX9HEG-S 200
DC-GX9WEG-K 200
DC-GX9WEG-S 200
DC-GX9MEG-K 200
DC-GX9MEG-S 200
DC-GX9NEG-K 200
DC-GX9NEG-S 200
DC-GX9KEG-K 200
DC-GX9KEG-S 200
DC-GX9EG-K 200
DC-GX9EG-S 200
DC-GH5SE-K 200
DMC-GX80MEGK 150
DMC-GX80NEGK 150
DMC-GX80EG-T 150
DMC-GX80WEGS 150
DMC-G7HEG-K 150
DMC-G7HEG-S 150
DMC-G7WEG-K 150
DMC-G7WEG-S 150
DMC-G7MEG-K 150
DMC-G7EG-K 100
DMC-G7EG-S 100
DMC-G7KEG-K 150
DMC-G7KEG-S 150
DMC-G80EG-K 150
DMC-G80HEG-K 150
DMC-G80MEG-K 150
DMC-GX80KEGK 150
DMC-GX80KEGS 150
DMC-GX80KEGT 150
DMC-GX80HEGK 150
DMC-GX80EG-K 150
DMC-GX80HEGS 150
DMC-GX80WEGK 150
DMC-GX80EG-S 150
   
H-E08018E 500
H-ES12060E 200
H-ES200E 1000
H-NS043E 800
H-RS100400E 800
H-X012E 600
H-X015E-K 200
H-X015E-S 200
H-X025E 200
H-FSA100300E 200
H-FSA45200E 150
H-HSA35100E 200
H-HSA12035E 200

7. Produktami objętymi Promocją są wyłącznie nowe i oryginalne egzemplarze, które zostały zakupione w autoryzowanych sklepach sprzedaży detalicznej (w tym internetowych) autoryzowanych dystrybutorów Produktów na Terytorium. Zakup Produktu z rynku wtórnego; zakup Produktu odnowionego („refurbished“) lub naprawionego; zakup Produktu od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej; zakup Produktu, który nie został wprowadzony do obrotu na Terytorium lub został nabyty zagranicą (w tym przez Internet) albo też zakup Produktu, który został podrobiony lub w jakikolwiek sposób narusza prawo własności intelektualnej spółek z grupy Panasonic, nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.

8. W Promocji mogą wziąć udział zarówno pełnoletnie osoby fizyczne dokonujące zakupu Produktów w celach nie związanych z działalnością gospodarczą czyli jako konsumenci w rozumieniu przepisów art. 22¹ kodeksu cywilnego, jak i przedsiębiorcy.

ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA PRZEKAZANIA NAGRODY

9. Aby wziąć udział w Promocji, należy zgłosić żądanie przekazania Nagrody tj (a) wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie internetowej Promocji: www.lumixpromotions.com, (b) załączyć kopię dowodu zakupu (rachunek lub faktura) Produktu objętego Promocją i (c) załączyć zdjęcie kodu kreskowego Produktu, który można znaleźć z boku opakowania Produktu (kod kreskowy wskazujący numer modelu i serii), najpóźniej do dnia 22.08.2018 r. włącznie (dalej jako “Nieprzekraczalny termin zgłaszania żądań przekazania Nagrody”). Zgłoszenia żądania przekazania Nagrody dokonane po Nieprzekraczalnym terminie zgłaszania żądań przekazania Nagrody nie będą kwalifikowały się do Promocji. Dowód zakupu powinien zawierać określenie modelu nabytego Produktu oraz datę zakupu Produktu. PROSIMY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ, ŻE: zgłoszenie żądania przekazania Nagrody jest możliwe dopiero po upływie 14 dni od daty zakupu Produktu. W każdym przypadku, należy jednak dochować Nieprzekraczalny termin zgłaszania żądań przekazania Nagrody.

10. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik Promocji: a) podaje swoje następujące dane osobowe: imię, nazwisko lub nazwę, adres poczty elektronicznej, b) podaje i potwierdza proponowane hasło do logowania na Stronie Promocji; c) może wyrazić (opcjonalnie) zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, d) podaje następujące dane rejestrowanego Produktu: - numer seryjny,- model Produktu,- numer dowodu zakupu Produktu,- datę zakupu Produktu,- nazwę sklepu, w którym zakupił Produkt; e) załączy skan lub zdjęcie dowodu zakupu Produktu.

11. W przypadku odstąpienia uczestnika Promocji od umowy sprzedaży Produktu objętego Promocją, zwrotu do sprzedawcy Produktu, uczestnik Promocji traci prawo do żądania przekazania Nagrody, a takie zgłoszenia nie będą uwzględniane. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, zwrotu Produktu do sprzedawcy, Organizator jest uprawniony do żądania zwrotu przekazanej Nagrody.

12. Organizator nie uwzględni zgłoszenia, jeśli uczestnik Promocji nie będzie w stanie przedstawić zdjęcia kodu kreskowego Produktu objętego Promocją lub kopii dowodu zakupu. Jeśli jednak z jakiegoś powodu, uczestnik Promocji nie otrzymał opakowania Produktu, Organizator może dopuścić możliwość przedstawienia zdjęcia numeru seryjnego Produktu umieszczonego na dole Produktu.

13. Zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem faksu, telefonu lub poczty elektronicznej nie będą uwzględniane. Nieczytelne, niekompletne lub przerobione formularze zgłoszeń będą uważane za nieważne, podobnie jak formularze zgłoszeń uzupełnione niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

14. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego online, zgłoszenie zostanie poddane weryfikacji przez Organizatora lub Koordynatora w imieniu Organizatora. Uczestnicy Promocji otrzymają automatycznie generowanego maila potwierdzającego otrzymanie zgłoszenia żądania przekazania Nagrody i o kolejnych etapach procesu przekazania Nagrody. W przypadku niekompletnego zgłoszenia uczestnik jest zobowiązany uzupełnić zgłoszenie w terminie 10 dni kalendarzowych od daty informacji od Organizatora lub Koordynatora. Jeżeli zgłoszenie nie zostanie uzupełnione w tym terminie, zgłoszenie nie bedzie dalej rozpatrywane.

PROCES PRZEKAZANIA NAGRODY

15. Przekazanie Nagrody nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty prawidłowego i kompletnego zgłoszenia żądania przekazania Nagrody i załączenia wymaganych dokumentów. Jeśli Nagroda nie została przekazana w ww. terminie 30 dni, prosimy o niezwłoczny kontakt na podane poniżej w punkcie 30 dane kontaktowe, nie później niż 40 dni od zgłoszenia żądania przekazania Nagrody.

PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

16. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe identyfikujące uczestnika Promocji (tj. imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, pozostałe informacje wskazane w pkt. 10, przetwarzane będą w celu:

a) przeprowadzenia Promocji i realizacji obowiązków Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem – przez okres do 31.12.2018 r. (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3) ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia UE 2016/679);

b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Organizator albo uczestnik Promocji mogą mieć w stosunku do siebie w związku z przeprowadzeniem Promocji - przez 5 lat od końca 2018 r. (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2) i 5) ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679).

c) marketingu towarów i usług Organizatora, aż do chwili wyrażenia sprzeciwu przez uczestnika Promocji (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2) i 5) ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679).

17. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek uczestnictwa w Promocji. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością rejestracji i udziału w Promocji. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną może zostać wycofana w dowolnym momencie – w tym celu prosimy o kontakt pod adresem Marketing.CE.GDPR@eu.panasonic.com.

18. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

19. Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingu towarów i usług Organizatora, kontaktując się z nami poprzez Marketing.CE.GDPR@eu.panasonic.com. Wyrażenie sprzeciwu pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wyrażeniem sprzeciwu. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt pod adresem [Marketing.CE.GDPR@eu.panasonic.com].

20. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym Organizator powierzy przetwarzanie danych, oraz pracownicy i współpracownicy Organizator lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

PODATKI

21. W przypadku uczestników biorących udział w Promocji w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą Nagroda stanowi przychód podatkowy z tytułu prowadzenia tej działalności, a na Organizatorze w związku z przekazaniem Nagród nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego.

POSTANOWIENIE OGÓLNE

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania prawidłowości wszystkich zgłoszeń w celu wyeliminowania zgłoszeń nieuczciwych, nieważnych lub powtarzających się. Zgłoszenia dotyczące zwróconych Produktów, zgłoszenia dokonywane w złej wierze, nieuczciwe lub zgłoszenia, które są w inny sposób niezgodne z Regulaminem, podlegają unieważnieniu.

23. Przekazanie Nagrody na podstawie niniejszej Promocji nie podlega wymianie ani przekazaniu osobie trzeciej; zamiast przekazania Nagrody nie będą oferowane ani bony towarowe ani produkty.

24. Na każdy zakupiony Produkt objęty Promocją może zostać zgłoszone tylko jedno żądanie przekazania Nagrody.

25. Promocja nie łączy się z jakimikolwiek innymi ofertami ani promocjami.

26. Jeśli uczestnik zgłosił żądanie przekazania Nagrody, domniemywa się, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz go zaakceptował.

27. Warunki Promocji są określone w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.

28. Niniejszy regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Koordynatora: Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia, na stronie internetowej Promocji oraz w siedzibie Organizatora: Panasonic Marketing Europe GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce (ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa).

29. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

30. Wszelkie reklamacje związane z Promocją będą rozpatrzone przez Organizatora, jeśli zostaną doręczone na adres Organizatora (podany w pkt 28) do dnia 22.08.2018 r. Reklamacja z dopiskiem „Cashback – Panasonic Lumix 2018” powinna zawierać dane składającego reklamacje z adresem korespondencyjnym i telefonem jak również dokładne wskazanie powodu złożenia reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie poinformuje składającego reklamację. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym. Złożenie reklamacji nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przez Uczestnika Promocji, w tym dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

Warszawa, 21.05.2018 r.

 
PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH
(spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Oddział w Polsce

ul. Wołoska 9a,
02 – 583 Warszawa
KRS 0000352843,
(Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy)
NIP 107-00-16-099,
REGON 142346837

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) oraz podobne narzędzia w celu poprawienia wydajności i zwiększenia wygody użytkowania. Decydując się na korzystanie z tej strony bez zmieniania ustawień prywatności przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, które wykorzystujemy oraz tego jak zmienić swoje ustawienia prywatności przeglądarki, prosimy o zapoznanie się z polityką przetwarzania plików cookies. OK Dowiedz się więcej.