Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) oraz podobne narzędzia w celu poprawienia wydajności i zwiększenia wygody użytkowania. Decydując się na korzystanie z tej strony bez zmieniania ustawień prywatności przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, które wykorzystujemy oraz tego jak zmienić swoje ustawienia prywatności przeglądarki, prosimy o zapoznanie się z polityką przetwarzania plików cookies. OK Dowiedz się więcej.

https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=pl_PL&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0} //shop.panasonic.pl/s/Sites-PL-B2C-Site/dw/shop/v13_6{0}?client_id=10d38a11-2677-4619-8f77-3dd61bcd19b6 # ###,00 010 {0} produktów w twoim koszyku false true webImage 010 //panasonic.purchase-now.pl/pl/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now.pl/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Produkty w koszyku Ilość Cena
  • Totalz VAT

Oferta specjalna

z VAT

Czas dostawy
Czas dostawy wynosi ok 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Koszty dostawy
Telewizory oraz pralki i lodówki: 33,00 zł
Pozostałe: 20,00 zł

Wybierz kolor
Błędna ilość. Proszę wpisać wartość od 1 do 99{0} items left in stock.

Oferta specjalna

Dodano do twojego koszyka

  • Totalz VAT

Przepraszamy, wystąpił niespodziewany błąd. Prosimy zamknąć okienko i powtórzyć zakup.

Wybierz kolor
Cena: Kup Kup w sklepie Panasonic Znajdź sklep W magazynie /content/dam/Panasonic/EC-icon/icn-stock-in.png W magazynie Niedostępny /content/dam/Panasonic/EC-icon/icn-stock-out.png Niedostępny Dostępny wkrótce /content/dam/Panasonic/EC-icon/icn-stock-soon.png Dostępny wkrótce Panasonic true false Musisz zaakceptować polytikę plików cookie aby dodać produkt do koszyka. Musisz zaakceptować polytikę plików cookie aby dodać produkt do koszyka. Odwiedź sklep Panasonic Zdjęcie {0}

Regulamin Promocji

2018-08-18-Baner-Panasonic_opaska-sportowa

Regulamin Promocji

„Panasonic – Kup wyciskarkę wolnoobrotową MJ-L500 i odbierz opaskę Xiaomi za 1 zł”.

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji „Panasonic – Kup wyciskarkę wolnoobrotową MJ-L500 i odbierz opaskę Xiaomi za 1 zł” (Promocja) jest "Euro - net" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, NIP: 5270005984, REGON: 010137837, BDO: 000011437, kapitał zakładowy 560.190,00,- zł (Organizator).

2. O ile z niniejszego regulaminu (Regulamin) nie wynika inaczej, słowa pisane wielką literą mają znaczenie jak w Regulaminie Serwisu https://www.euro.com.pl/cms/regulamin.bhtml (Regulamin Serwisu).

3. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym www.euro.com.pl (Sklep Internetowy) oraz we wszystkich Sklepach fizycznych pod marką RTV EURO AGD (Sklepy fizyczne).

4. Promocja obowiązuje w Sklepie Internetowym od 15.08.2018 r. od godz. 00:01 do 30.09.2018 r. do godz. 23:45, a w Sklepach fizycznych od 15.08.2018 r. do 30.09.2018 r. (w godzinach ich funkcjonowania) lub do wyczerpania łącznej liczby wszystkich Produktów Promocyjnych, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Promocja dotyczy wyciskarek wolnoobrotowych marki Panasonic, dostępnych w okresie trwania Promocji, w Sklepach fizycznych oraz w Sklepie Internetowym wskazanych w Załączniku nr 1 (Produkt Podstawowy), z wyłączeniem zestawów towarów, których elementem jest Produkt Podstawowy, oznaczonych podczas składania Zamówienia jako „zestaw”.

6. Produktem promocyjnym jest opaska sportowa marki Xiaomi wymieniona w Załączniku nr 1 (Produkt Promocyjny).

7. Liczba Produktów Promocyjnych jest ograniczona i została wskazana w Załączniku nr 1 (Liczba Produktów Promocyjnych).

8. O wyczerpaniu liczby Produktów Promocyjnych Organizator powiadomi w Sklepie Internetowym na stronie: https://www.euro.com.pl/cms/am-panasonic-opaska-xiaomi.bhtml, a w Sklepach fizycznych poprzez Sprzedawców branżowych.

9. Promocją nie są objęte Towary outletowe.

II. Promocja w Sklepie Internetowym

1. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który w Sklepie Internetowym, w okresie obowiązywania Promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu złoży Zamówienie na Produkt Podstawowy wraz z jednym, odpowiadającym mu w Załączniku nr 1 Produktem Promocyjnym, a następnie zapłaci ich cenę (przez zapłatę ceny, o której mowa powyżej, rozumie się uiszczenie ceny za Towar zgodnie Regulaminem Serwisu) lub dokona Rezerwacji Produktu Podstawowego wraz z jednym, odpowiadającym mu w Załączniku nr 1 Produktem Promocyjnym, a następnie w terminie obowiązywania Rezerwacji dokona ich zakupu w wybranym przez siebie Sklepie fizycznym oraz zapłaci ich cenę.

2. Promocja polega na tym, że Uczestnik Promocji w trakcie składania Zamówienia / Rezerwacji Produktu Podstawowego ma możliwość skorzystania w Sklepie Internetowym z udostępnianego przez Organizatora kodu rabatowego wskazanego w Załączniku nr 1: PANASONICFIT (Kod rabatowy), przy pomocy którego Klient może obniżyć cenę Produktu Promocyjnego (Rabat) do kwoty wskazanej w Załączniku nr 1 (Cena po Rabacie).

3. Kod rabatowy jest ważny w okresie trwania Promocji w Sklepie Internetowym.

4. Uczestnik Promocji podczas składania jednego Zamówienia w Sklepie Internetowym może nabyć tylko jedną sztukę Produktu Promocyjnego niezależnie od ilości nabytych Produktów Podstawowych. Podczas składania kolejnego Zamówienia Produktu Podstawowego wraz z odpowiadającym mu Produktem Promocyjnym Klient może ponownie skorzystać z Promocji na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Regulamin dostępny jest na stronie: https://www.euro.com.pl/cms/am-panasonic-opaska-xiaomi.bhtml

III. Promocja w Sklepie fizycznym

1. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który w Sklepie fizycznym, w okresie obowiązywania Promocji kupi Produkt Podstawowy wraz z jednym, odpowiadającym mu w Załączniku nr 1 Produktem Promocyjnym i zapłaci ich cenę.

2. Promocja polega na tym, że Uczestnik Promocji, w trakcie dokonywania zakupu Produktu Podstawowego wraz z jednym, odpowiadającym mu w Załączniku nr 1 Produktem Promocyjnym uzyskuje u Sprzedawcy branżowego w Sklepie fizycznym obniżkę ceny Produktu Promocyjnego (Rabat) do kwoty wskazanej w Załączniku nr 1 (Cena po Rabacie).

3. Rabat w Sklepie fizycznym może być udzielony tylko w momencie wystawiania dokumentu sprzedaży.

4. Kwota Rabatu nie podlega zamianie na gotówkę, ani inne ekwiwalenty, z wyjątkiem przypadków opisanych w Regulaminie.

5. Regulamin dostępny jest w Sklepach fizycznych u Pracowników Organizatora.

IV. Postanowienia wspólne Promocji i końcowe

1. Promocji w Sklepie fizycznym i Sklepie Internetowym nie łączy się ze sobą oraz z innymi promocjami Organizatora, w tym dotyczącymi produktów finansowych w Sklepie Internetowym oraz w Sklepach fizycznych.

2. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności stosowanych w Sklepie Internetowym i w Sklepach fizycznych.

3. Produkt Promocyjny zostanie wydany Uczestnikom Promocji wraz z wydaniem Produktu Podstawowego.

4. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi dostępnymi w Sklepie Internetowym, w ramach innych promocji.

5. Kod rabatowy nie podlega obrotowi handlowemu.

6. Kod rabatowy w Sklepie Internetowym nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inne Towary lub usługi nie objęte Promocją.

7. Kod rabatowy w Sklepie Internetowym może być wykorzystany jednokrotnie podczas składania jednego Zamówienia i nie może być wykorzystany w częściach.

8. W przypadku zwrotu Produktu Promocyjnego, należność za Produkt Promocyjny zwracany uwzględniać będzie zapłaconą przez Klienta cenę z wykorzystaniem Kodu rabatowego/Rabatu.

9. W przypadku skorzystania przez Uczestnika Promocji z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu Produktu Promocyjnego łącznie z Produktem Podstawowym.

10. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej i przesłane pocztą w terminie 45 (czterdzieści pięć) dni od zakończenia Promocji na adres: Euro-net Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa z dopiskiem „Panasonic – Kup wyciskarkę wolnoobrotową MJ-L500 i odbierz opaskę Xiaomi za 1 zł”.

11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu.

12. Regulamin Serwisu dostępny jest na stronie: www.euro.com.pl/cms/regulamin.bhtml.

13. Regulamin wchodzi w życie z dn. 15.08.2018 r.

Załącznik nr 1

Table

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) oraz podobne narzędzia w celu poprawienia wydajności i zwiększenia wygody użytkowania. Decydując się na korzystanie z tej strony bez zmieniania ustawień prywatności przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, które wykorzystujemy oraz tego jak zmienić swoje ustawienia prywatności przeglądarki, prosimy o zapoznanie się z polityką przetwarzania plików cookies. OK Dowiedz się więcej.