Wybierz kolor
Cena: Panasonic Online Price: Kup Kup w sklepie Panasonic Znajdź sklep Out of Stock at Panasonic Online

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „LUMIX S5 LAUNCHING PROMOTION“ Wypełnij ankietę i otrzymaj dodatkowy obiektyw za darmo!

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „LUMIX S5 LAUNCHING PROMOTION“
Wypełnij ankietę i otrzymaj dodatkowy obiektyw za darmo!

Email: Panasonic@promotion-support.com

Czas Promocji: 2/9/2020 – 30/9/2020
Nieprzekraczalny termin zgłaszania żądań przekazania Nagrody: 1/10/2020 – 31/10/2020

1. Promocja „Lumix S5”” (dalej jako "Promocja") jest organizowana przez PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH, spółkę prawa niemieckiego z siedzibą w Wiesbaden, Niemcy ul. Hagenauer Strasse 43 (65203),, (dalej jako "Organizator").

Kraje uczestnicące

2. Promocja dotyczy osób zamieszkałych na terenie krajów uczestniczących*, którzy ukończyli 18 lat.
* Kraje uczestniczące to Niemcy, Austria, Francja, Belgia, Włochy, Szwajcaria, Holandia, Hiszpania, Portugalia, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Chorwacja, Estonia, Litwa, Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia, Islandia, Luksemburg, Monako, Liechtenstein, Malta, Andora, Watykan i San Marino.

3. Aby wziąć udział w Promocji i otrzymać szansę na wygranie darmowego obiektywu Sigma 45mm należy zakupić aparat Lumix S5 (DC-S5 lub DC-S5K) (dalej jako „Produkt”) między 2 września, a 30 września 2020 roku („Czas Promocji”) oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy , dostępny pod linkiem. Żądania przekazania Nagrody dotyczące Produktów zakupionych przed lub po Czasie Promocji nie będą uwzględniane.

4. Produktami objętymi Promocją są wyłącznie nowe i oryginalne egzemplarze, które zostały zakupione w autoryzowanych sklepach sprzedaży detalicznej (w tym internetowych) autoryzowanych dystrybutorów Produktów na terenie Krajów uczestniczących*. Zakup Produktu z rynku wtórnego; zakup Produktu odnowionego („refurbished“) lub naprawionego; zakup Produktu od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej; zakup Produktu, który nie został wprowadzony do obrotu na rynek Krajów uczestniczących* lub został nabyty spoza tego obszaru (w tym przez Internet) albo też zakup Produktu, który został podrobiony lub w jakikolwiek sposób narusza prawo własności intelektualnej spółek z grupy Panasonic, nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.

NAGRODA

5. Nagrodą za wzięcie udziału w Promocji, w tym za wypełnienie ankiety jest obiektyw SIGMA 45mm f/2.8 DG DN | CONTEMPORARY („Nagroda”) .

6. Nagroda nie podlega wymianie na inny produkt, gotówkę lub kartę podarunkową.
7. Promocja trwa do momentu wyczerpania zapasów
8. W momencie wyczerpania zapasów Nagród, Organizator ma prawo na zmianę Nagrody na inną o tej samej, lub wyższej wartość, o czym poinformuje na stronie Promocji.

ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA PRZEKAZANIA NAGRODY

9. Aby wziąć udział w Promocji, należy nabyć Produkt w Okresie Promocji oraz zgłosić żądanie przekazania Nagrody  najpóźniej do dnia 31.10..2020 r. włącznie (dalej jako “Nieprzekraczalny termin zgłaszania żądań przekazania Nagrody”). W celu zgłoszenia żądania przekazania Nagrody należy: (a) wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie internetowej Promocji, w tym ankietę (b) załączyć  scan lub zdjęcie dowodu zakupu (rachunek lub faktura) c) numer seryjny zakupionego Produktu (znajdujący się na odwrocie opakowania) oraz zdjęcia numeru seryjnego i kreskowego Produktu objętego Promocją. Zgłoszenia żądania przekazania Nagrody dokonane po Nieprzekraczalnym terminie zgłaszania żądań przekazania Nagrody nie będą kwalifikowały się do Promocji. Dowód zakupu powinien zawierać określenie nazwy Produktu (numer modelu), cenę, nazwę sklepu oraz datę zakupu.

10. Organizator nie uwzględni zgłoszenia, jeśli uczestnik Promocji nie będzie w stanie przedstawić dowodu zakupu- kopii, scanu lub zdjęcia, a także zgłoszeń wadliwych lub niekompletnych z punktu widzenia niniejszego Regulaminu.

11. Zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem faksu, telefonu lub poczty elektronicznej nie będą uwzględniane. Nieczytelne, niekompletne lub przerobione formularze zgłoszeń będą uważane za nieważne, podobnie jak formularze zgłoszeń uzupełnione niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

12. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego online, zgłoszenie zostanie poddane weryfikacji przez Organizatora. Uczestnicy Promocji otrzymają automatycznie generowanego maila potwierdzającego otrzymanie zgłoszenia żądania przekazania Nagrody i o kolejnych etapach procesu przekazania Nagrody.

13. W przypadku odstąpienia uczestnika Promocji od umowy sprzedaży Produktu objętego Promocją, zwrotu do sprzedawcy Produktu, uczestnik Promocji traci prawo do żądania przekazania Nagrody, a takie zgłoszenia nie będą uwzględniane. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu (również w wyniku uznania reklamacji Produktu), zwrotu Produktu do sprzedawcy, Organizator jest uprawniony do żądania zwrotu przekazanej Nagrody.

PRZEKAZANIE NAGRODY

14. Nagroda za udział w Promocji powinna zostać dostarczona do konsumenta w terminie 28 dni  od dnia pozytywnego zweryfikowania zgłaszania żądań przekazania Nagrody. W przypadku nie otrzymania Nagrody w tym terminie, należy skontaktować się z nami, używając danych kontaktowych  wskazanych w niniejszym Regulaminie , nie później, niż 35 dni od dnia zgłaszania żądań przekazania Nagrody. Wnioski złożone po upływie tego okresu nie będą rozpatrywane.

PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

15. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Panasonic Marketing Europe GmbH z siedzibą przy Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Niemcy, numer rejestracji HRB: 13178,; datenschutz@eu.panasonic.com

16. Dane osobowe uczestników Promocji, zawarte także w formularzu zgłoszeniowym (takie jak: Imię, nazwisko, adres pocztowy, miejsce zamieszkania oraz adres email ) będą przetwarzane przez Administratora tylko i wyłącznie na potrzeby organizacji Promocji. W przypadku udzielenia zgody przez konsumenta, dane mogą być użyte także w celu dostarczenia konsumentowi ofert oraz informacji o produktach firmy Panasonic. Informacje na temat dotychczasowych konsumentów zostaną w razie konieczności zaktualizowane.

17. Wszelkie dane osobowe zostaną usunięte po upłynięciu 60 dni od zakończenia Promocji. Wyjątkiem będą informacje niezbędne do wysłania Produktu lub P ofert. Dane te zostaną usunięte po cofnięciu zgody. Wszelkie sprzeciwy kierować do Organizatora lub firmy Panasonic, z siedzibą  w twoim kraju.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

18. Jeśli uczestnik zgłosił żądanie przekazania Nagrody, uznaje się, że  zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz go zaakceptował.

19. Organizator ma pełne prawo do weryfikacji wszelkich wniosków, aby zabezpieczyć się przed oszustwem. Organizator może wymagać od uczestnika dowodu, iż nie dokonał on zwrotu zakupionego Produktu w mniej, niż 28 dni od otrzymania przesyłki.

20. Przekazanie Nagrody na podstawie niniejszej Promocji nie podlega wymianie ani przekazaniu osobie trzeciej.

21. Na każdy zakupiony Produkt objęty Promocją może zostać zgłoszone tylko jedno żądanie przekazania Nagrody.

22. Niniejszy Regulamin podlega prawu niemieckiemu, jednak ten wybór prawa nie narusza stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów  i nie pozbawia konsumenta praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju jego pobytu.