Condițiile Campaniei „Promoția seriei LUMIX S ”*.

Condițiile Campaniei „Promoția seriei LUMIX S ”*.

1. Organizator

Organizatorul Campaniei "Promoția seriei LUMIX S" (denumită în continuare „Campania”) este Panasonic Marketing Europe GmbH cu sediul social la Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden (denumită în continuare „noi”).

2. Extinderea garanției și condițiile de participare

Extinderea garanției de 2 ani * pentru produsul respectiv LUMIX DC-S5KE-K/DC-S5E-K/DC-S1RE-K/DC-S1RME-K/DC-S1E-K/DC-S1ME-K, denumit în continuare ”Produs Promoțional” care face parte din Campanie va fi prelungită cu 1 an suplimentar gratuit dacă achiziționați un Produs Promoțional - în perioada Campaniei din 01.10.2021 până la 16.01.2022 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”) la oricare dintre magazinele noastre autorizate - și înregistrați Produsul Promoțional din 01.10.2021 până în 31.01.2022 în conformitate cu aceste condiții de Campanie de pe pagina noastră de Campanie la

https://campaigns.panasonic.eu/ro-exw

Inregistrați Produsul Promoțional furnizând următoarele informații obligatorii:

1) Unde a fost achiziționat produsul Campaniei?
2) Data cumpărării
3) Numărul de model al produsului Campaniei
4) Numărul de serie al produsului Campaniei
5) Încărcați factura / chitanța cu care ați cumpărat produsul.

Extinderea garanției va fi acordată numai dacă vă înregistrați în Perioada Campaniei și furnizați detaliile obligatorii menționate mai sus. Prin urmare, vă rugăm să completați aceste detalii atunci când înregistrați Produsul Campaniei pe pagina respectivă a promoției în Perioada Campaniei. După ce v-ați înregistrat, și după validare, veți primi un e-mail de confirmare.

În cazul unei solicitări de garanție, trebuie prezentate e-mailul de confirmare și chitanța originală cu care a fost cumpărat produsul, cu numărul de factură curent și TVA menționate pe ea, pentru a obține serviciul de garanție. Dacă datele menționate mai sus și datele dvs. personale sunt incorecte sau incomplete, prelungirea garanției nu va fi acordată.

Promotorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru orice defecțiuni tehnice, hardware, software, server, pe pagina sa de internet sau alte defecțiuni sau daune de orice fel, în măsura în care acest lucru împiedică participantul sau îl obstrucționează să participe la Campanie în măsura în care Promotorul nu este responsabil pentru aceasta.

Înregistrările făcute prin fax, telefon, e-mail sau poștă nu vor fi acceptate.

Înregistrările indescifrabile, modificate sau incomplete sau astfel de înregistrări care nu sunt conforme cu aceste condiții ale Campaniei vor fi considerate nule. Dacă achiziționați un kit (un body și un obiectiv de kit) DC-S5KE-K/DC-S1RME-K/DC-S1ME-K / DC-S5KS85KIT / DC-S5KR73KIT , vă rugăm să vă înregistrați kitul (care conține body-ul și obiectivul de kit) împreună, simultan, sub DC-S5KE-K/DC-S1RME-K/DC-S1ME-K / DC-S5KS85KIT / DC-S5KR73KIT și nu ca două înregistrări simple (de exemplu, numai body-ul și numai obiectivul). Nu vor fi acceptate înregistrări separate.

3. Dealerii autorizați Panasonic participanți la promoție

www.f64.ro

www.fotohobby.ro

www.photosetup.ro

www.westbuy.ro

4. Participanți

Promoția este disponibilă utilizatorilor finali: persoane fizice adulte care achiziționează produsele în calitate de consumatori, astfel cum sunt acestea definite în legislația aplicabilă ca rezidenți ai oricărei țări individuale din teritoriu: România, dar și persoane juridice stabilite și care au sediul social în teritoriu, cu excepția cazului în care achiziționarea produselor se referă la activitățile lor comerciale (de exemplu, nu se aplică distribuitorilor și comercianților cu amănuntul de produse electronice de larg consum). Următoarele persoane sunt de asemenea excluse din promoție: orice persoană care (i) are o relație de muncă sau altă relație similară cu Organizatorul Promotor, inclusiv cu sucursalele acestuia și / sau cu alte companii afiliate Organizatorului și Grupului Panasonic, (ii) cooperează cu astfel de persoane pe termen lung bazate pe alte relații de drept civil, (iii) participă direct sau indirect la implementarea Promoției.

5. Condițiile noastre de garanție

În toate celelalte privințe, se aplică condițiile generale de garanție, care pot fi accesate la:

https://www.panasonic.com/ro/suport/nformatii-privind-garantia.html

6. Protecția datelor

Se aplică politica noastră de confidențialitate, care poate fi accesată la:

https://www.panasonic.com/ro/politica-de-confidentialitate.html

8. Inaplicabilitatea clauzelor individuale

În cazul în care o clauză dintre aceste condiții de Campanie este invalidă, valabilitatea celorlalte condiții de Campanie nu va fi afectată.

Dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați telefonic Centrul de asistență pentru clienți Panasonic la: 021.316.3165

*Această promoție nu este valabilă în Marea Britanie.