Promoție Lumix S Lens cu rambursarea unei sume – Termenele și condițiile Promoției

Promoție Lumix S Lens cu rambursarea unei sume – Termenele și condițiile Promoției

Înregistrați-vă echipamentul dumneavoastră LUMIX S Lens de la un vânzător cu amănuntul participant și primiți înapoi până la 1.485 RON

Email: Panasonic@promotion-support.com

Perioada Promoției (perioada achiziției): 1 august 2022 – 31 martie 2023
Perioada de solicitare a rambursării: 15 august 2022 – 30 aprilie 2023

1. PROMOTORUL

1.1. Promoția LUMIX cu rambursarea unei sume (denumită în continuare „Promoția”) este promovată de Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, cu sediul în Praga 8 - Karlín, Křižíkova 148/34, cod poștal 186 00, număr de identificare: 24655121, înregistrată la Registrul Comercial Păstrat de Judecătoria Municipală din Praga, Secțiunea A, volumul 71469, ca filială a Panasonic Marketing Europe GmbH, a cărui sediu social este la adresa Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Germania („Promotorul").

2. ELIGIBILITATEA

2.1. Promoția se adresează rezidenților din următoarele țări:  Belgia, Luxemburg, Germania, Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Italia, Lituania, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Elveția, Serbia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Letonia, Andorra. („Țările participante”).

2.2. Participanții trebuie să aibă cel puțin vârsta de 18 ani („Participantul”). Angajații Promotorului, societățile subsidiare ale acestuia, familiile acestora, agenții și alte părți direct implicate în prezenta Promoție nu sunt eligibili să participe. Promoția este deschisă numai Participanților care achiziționează pentru uzul propriu, mai exact utilizatorii finali. Promotorul își rezervă dreptul de a verifica eligibilitatea Participanților și/sau de a exclude Participanții la discreția sa în orice moment și din orice motiv. Revânzătorii nu pot depune reclamații în numele clienților lor. Nu sunt permise înregistrarea și reclamațiile din partea Vânzătorului cu amănuntul participant, a angajaților Vânzătorului cu amănuntul participant și a familiilor angajaților.

2.3. Pentru a participa la Promoție, Participantul trebuie să achiziționeze unul din obiectivele LUMIX S („Produsele eligibile”), așa cum sunt descrise în Anexa 1, de la un Vânzător cu amănuntul participant ("Vânzător cu amănuntul participant”) dintr-o Țară participantă în Perioada promoției și să înregistreze Produsele eligibile în conformitate cu prezentele termene și condiții pe pagina de înregistrare găzduită de partenerul nostru colaborator Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlanda, („Benamic”), furnizând informațiile solicitate prevăzute în clauza 4. Toți Vânzătorii cu amănuntul participanți sunt menționați la https://www.panasonic.com/ro/consumer/camere-foto-si-video/camere-foto-lumix-g-dslm-learn/articole/lumix-s-lens-cashback-promotion.html și în Anexa 2. De asemenea, vă rugăm să verificați la reprezentantul local dacă participă la această Promoție.

2.4. Toate Produsele eligibile trebuie să fie produse Panasonic noi și autentice. Achizițiile produselor second hand, reparate sau recondiționate și produsele importate din afara Țărilor participante sau produsele contrafăcute sau care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale grupului de societăți Panasonic în orice fel nu se vor califica pentru această Promoție. Produsele achiziționate de la Amazon nu vor fi valabile. Promotorul va accepta cereri din partea Amazon Marketplace numai dacă revânzătorul este menționat ca fiind unul dintre Vânzătorii cu amănuntul participanți la această Promoție. Cererea va fi respinsă pentru orice alt revânzător terț de pe platforma Amazon Marketplace. Promotorul nu va accepta ereri privind produselor achiziționate de pe eBay (indiferent dacă se specifică faptul că sunt noi sau folosite). Orice obiectiv(e) care fac(e) parte dintr-un pachet/trusă/un pachet de camere nu este (sunt) eligibil(e) pentru această promoție. Doar produsul individual eligibil achiziționat este valabil pentru participare.

3.Rambursarea unei sume

3.1. Atunci când participă la această promoție, Participantul va primi o rambursare a sumei după cum urmează: („Rambursarea unei sume”).

 

S-X50E

RON 1,485.00

S-R70200E

RON 990.00

S-R24105E

RON 495.00

S-E2470E

RON 1,485.00

S-E70200E

RON 1,485.00

S-R1635E

RON 740.00

S-S85E

RON 250.00

S-R70300E

RON 740.00

S-S24E

RON 495.00

S-S35E

RON 250.00

S-S18E

RON 495.00

3.2. Rambursarea unei sume oferite în cadrul acestei promoții nu poate schimbată sau transferată și nu există nicio alternativă disponibilă sau credit. Plata sumei prin intermediul Vânzătorului cu amănuntul participantului este interzisă în mod expres. Este exclusă o cerere dublă a rambursării sumei.

3.3. Fiecare Participant poate revendica maxim 5 Produse eligibile pe perioada promoției. Se poate transmite o singură solicitare pentru fiecare Produs eligibil.

3.4. În cazul în care plata sumei reprezintă un beneficiu impozabil, obligația fiscală revine Participantului. În consecință, dacă banca dumneavoastră vă percepe o taxă, astfel de taxe vor fi deduse de către banca dumneavoastră din suma rambursată.

3.5 Suma va fi transferată în termen de 28 de zile de la validarea solicitării dumneavoastră.

4. PROCESUL DE REVENDICARE

4.1. Pentru a solicita rambursarea sumei, trebuie doar să vă înregistrați Produsul online pe pagina de înregistrare găzduite de Benamic aici https://panasonic-lumixs-lens.benamic.com/ro/?country_promotion=22.

4.2. Revendicările referitoare la Produsele eligibile achiziționate înainte sau după Perioada promoției vor fi considerate nevalabile.

4.3. Pentru a solicita Rambursarea sumei în numerar, Participantul trebuie să furnizeze următoarele informații obligatorii pe pagina de întâmpinare menționată în clauza 4.1:

1) Informații personale (mod de adresare, nume complet, adresa poștală, țara de reședință, adresă de e-mail, numărul de telefon)

2) Informații privind produsul (denumirea produsului, canalul distribuitorului, denumirea magazinului, țara achiziției, data achiziției, numărul de serie al Produselor eligibile, factura încărcată sau o imagine a numărului de serie și a codului de bare). Vă rugăm să furnizați un document de facturare care să indice numele Vânzătorului cu amănuntul participant, data achiziției și numărul modelului produsului.

3) Informații bancare

4.4 Odată ce v-ați înregistrat, veți primi confirmarea de primire prin e-mail. Fiecare revendicare a rambursării sumei în numerar este limitată la o singură utilizare și nu poate fi utilizată împreună cu niciun alt tichet promoțional S Lens sau ofertă de rambursare.

4.5. Perioada pentru depunerea cererii este Perioada de revendicare. Solicitările transmise înainte sau după Perioada de revendicare nu vor fi eligibile pentru Promoție. Participantul trebuie să se asigure că chitanța de achiziție include numele produsului (numărul modelului) achiziționat, denumirea magazinului și data achiziției.

4.6. Promotorul nu va fi considerat responsabil pentru nicio problemă tehnică, legată de hardware, software, server, pagini de internet sau alte erori sau daune de orice tip, în măsura în care acest lucru îl împiedică pe Participant sau îl împiedică în alt mod pe Participant să participe la Promoție. Dacă înregistrarea online nu este posibilă din motive tehnice, echipa noastră de asistență vă stă la dispoziție la adresa Panasonic@promotion-support.com.

4.7. Revendicările transmise prin fax, telefon, e-mail sau poștă nu vor fi acceptate. Formularele de revendicare sau sondajele ilizibile, incomplete sau modificate vor fi considerate nule, la fel ca și formularele de revendicare necompletate în conformitate cu prezentele termene și condiții.

4.8. Revendicarea Participantului va fi verificată de Benamic în conformitate cu prezentele termene și condiții. Revendicările nu sunt valabile în ceea ce privește Produsele eligibile care sunt returnate Vânzătorului cu amănuntul participant, iar Participantul schimbă Produsul eligibil sau primește o rambursare integrală, caz în care Promotorul va avea dreptul de a revendica orice sumă în numerar furnizată.

4.9. Promotorul nu va procesa o revendicare dacă Participantul nu furnizează o copie valabilă a chitanței de achiziție, a numărului de serie al produsului și a imaginii cu numărul de serie și codul de bare.

4.10 În cazul în care Participantul returnează Produsul eligibil Vânzătorului cu amănuntul participant, Participantul nu va avea dreptul de a solicita rambursarea sumei în numerar și orice revendicare va fi respinsă ulterior. Pentru a evita orice îndoieli, prezenta clauză nu îngrădește în niciun fel dreptul Participantului de a-și exercita drepturile legale sau de garanție aplicabile

5. CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR

5.1 Operatorul de date responsabil este Promotorul, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Germania, data_protection@eu.panasonic.com.

5.2. Promotorul va respecta dispozițiile legale din legislația aplicabilă privind protecția datelor. Se aplică politica de confidențialitate a Promotorului, care poate fi găsită la adresa:

https://www.panasonic.com/ro/politica-de-confidentialitate.html

5.3. Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de Benamic în numele Promotorului. Benamic va respecta prevederile legale ale legii aplicabile privind protecția datelor. Tipurile de date colectate includ Informații personale, Informații despre produs și Informații bancare, așa cum sunt menționate la clauza 4.3.

5.4. Scopurile colectării datelor: Datele vor fi colectate, prelucrate și stocate de Benamic numai în scopul derulării Promoției. Pentru înregistrarea Produsului eligibil la Promotor sau pentru marketing prin e-mail de către Promotor, datele vor fi colectate de către Promotor, în măsura în care Participantul și-a dat acordul pe parcursul înregistrării. Dacă Participantul și-a dat acordul pentru activitățile de marketing prin e-mail, Informațiile personale menționate la punctul 4.3 vor fi, de asemenea, colectate, prelucrate și stocate în acest scop. Datele clienților deja existenți vor fi comparate și actualizate cu datele furnizate în cadrul acestei Promoții.

5.5. În scopul derulării Promoției, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor („RGPD”). Prelucrarea informațiilor dumneavoastră personale în scopuri de marketing prin e-mail se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD.

5.6. Datele cu caracter personal ale Participantului nu vor fi transmise nici unor terți și nici nu vor fi puse la dispoziția acestora pentru a fi utilizate fără consimțământul acestuia. Se face o excepție pentru terții, printre altele agențiile cărora li s-a încredințat derularea Promoției și care vor colecta, stoca și utiliza datele în scopul derulării Promoției. Terții respectă RGPD și au implementat măsurile de securitate necesare, așa cum au fost convenite cu Promotorul în scris și care au încheiat Contracte privind prelucrarea datelor.

5.7. Datele personale ale Participanților vor fi păstrate de Benamic atât timp cât este necesar pentru a respecta cerințele legale și în scopuri legale și vor fi șterse cel târziu după 12 luni de la încheierea promoției.

5.8. Participantul își poate retrage în orice moment consimțământul pentru activități de marketing prin e-mail și se poate dezabona de la buletinul informativ. Poate fi retras făcând clic pe legătura către „Centrul de gestionare a abonamentelor la buletinul informativ” furnizată în fiecare e-mail al buletinului informativ, prin contul dumneavoastră My Panasonic sau contactând Promotorul la adresa data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. Participantul are dreptul în orice moment la informații gratuite cu privire la datele cu caracter personal stocate ale Participantului, originea și destinatarul acestora și scopul prelucrării datelor și, dacă este cazul, dreptul la corectarea, blocarea sau ștergerea acestor date în cadrul dispozițiilor legale aplicabile, transmițând solicitarea sa la adresa data_protection@eu.panasonic.com.

6. CONDIȚII GENERALE

6.1. Prin solicitarea Rambursării sumei în numerar, se va considera că participanții au citit și au acceptat prezentele termene și condiții.

6.2. Promotorul își rezervă dreptul de a verifica eligibilitatea tuturor solicitărilor în scopul de a se proteja împotriva solicitărilor frauduloase, nevalabile sau repetitive, inclusiv, fără limitare, de a solicita Participantului să demonstreze că nu a returnat Produsul eligibil în termen de 28 de zile de la data livrării. Înregistrările sau solicitările transmise cu rea-credință sau frauduloase sau solicitările care nu respectă în alt mod prezentele termene și condiții vor fi invalidate.

6.3. Promotorul își rezervă dreptul de a modifica prezentele termene și condiții la discreția sa exclusivă, în orice moment și de a modifica sau retrage această Promoție în orice moment.

6.4 În scopul monitorizării solicitărilor frauduloase, Promotorul își rezervă dreptul de a verifica returnările produselor la Vânzătorii cu amănuntul participanți relevanți comparativ cu solicitările primite. Promotorul își rezervă dreptul de a refuza acordarea unei sume în numerar în cazul în care se suspectează că s-a transmis o solicitare falsă sau frauduloasă.

6.5 Prezentele termene și condiții sunt reglementate de legislația Republicii Germania, excluzând reglementările privind conflictul de legi internaționale, în special Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri. Cu toate acestea, dispozițiile legale locale obligatorii ale statului în care se află reședința dumneavoastră obișnuită sau sediul social nu sunt afectate și vor prevala în cazul unui conflict cu dispozițiile legislației germane. Instanțele din Wiesbaden, Germania, vor avea competența exclusivă privind soluționarea oricăror litigii sau pretenții care decurg din această Promoție sau în legătură cu acesta.

6.6. În cazul în care o clauză din prezentele termene și condiții nu este valabilă, valabilitatea celorlalte termene și condiții nu va fi afectată.

Anexa 1 – Produse eligibile

S-X50E

S-R70200E

S-R24105E

S-E2470E

S-E70200E

S-R1635E

S-S85E

S-R70300E

S-S24E

S-S35E

S-S18E

Anexa 2 – Comercianți participanți

F64 Studio SRL – www.f64.ro

Total Star service – www.fotohobby.ro

Simus Trading – www.photosetup.ro