Promoția de vară LUMIX Cashback (Rambursare)– Termenele și condițiile Promoției

Promoția de vară LUMIX Cashback (Rambursare)– Termenele și condițiile Promoției

Înregistrați-vă camera LUMIX S5M2X, S5M2, S1H, S1R, S1 achiziționată în perioada 22 mai 2023 - 2 octombrie 2023 de la un comerciant participant și beneficiați de o Rambursare a valorii de până la 1500 Lei.

Înregistrați-vă obiectivele LUMIX achiziționate în perioada 22 mai 2023 - 2 octombrie 2023 de la un comerciant participant și beneficiați de o Rambursare a valorii de până la 2500 Lei.

Email: Panasonic@promotion-support.com

Perioada Promoției (Perioada de achiziție): 22 mai 2023 - 2 octombrie 2023

Perioada de revendicare: 22 mai 2023 – 2 noiembrie 2023

1. PROMOTORUL

Promoția de vară LUMIX Cashback (denumită în continuare „Promoția”) este promovată de Panasonic Marketing Europe GmbH, organizačni složka Česka Republika, Križikova 34, 186 00 Praha 8, Češka Republika în calitate de filială a Panasonic Marketing Europe GmbH, cu sediul social la adresa Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Germania („Promotorul”).

2. ELIGIBILITATEA

2.1. Promoția se adresează rezidenților din următoarele țări: Germania, Austria, Belgia, Luxemburg, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Italia, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Elveția, Serbia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Letonia, Andorra , , , Franța, Kosovo, , San Marino, , , și („Țările participante”).

2.2. Participanții trebuie să aibă cel puțin vârsta de 18 ani („Participantul”). Angajații Promotorului, companiile subsidiare ale acestuia, familiile acestora, agenții și alte părți direct implicate în această Promoție nu sunt eligibili pentru participare. Promoția este deschisă numai Participanților care cumpără pentru uz propriu, adică utilizatorii finali. Promotorul își rezervă dreptul de a verifica eligibilitatea Participanților și/sau de a exclude Participanții la discreția sa în orice moment și din orice motiv. Revânzătorii nu pot depune revendicări în numele clienților lor. Înregistrarea și revendicările din partea Comercianților Participanți, a angajaților Comercianților Participanți și a familiilor angajaților nu sunt permise.

2.3. Pentru a participa la Promoție, Participantul trebuie să achiziționeze una dintre camerele LUMIX S5M2 sau S5M2X, kitul ("Produsele eligibile de cameră”) sau Obiective Panasonic („Obiective eligibile”), (denumite colectiv „Produs(e) eligibil(e))”), așa cum este descris în Anexa 1, de la un Comerciant Participant („Comerciant Participant”) dintr-o Țară Participantă în Perioada de Promoție și înregistrați cu Produsele eligibile de cameră sau Obiectivele eligibile în conformitate cu acești termeni și condiții pe pagina de înregistrare găzduită de partenerul nostru de cooperare Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlanda, („Benamic”), furnizând informațiile solicitate menționate în clauza 4. Toți comercianții participanți sunt enumerați la https://www.panasonic.com/ro/consumer/camere-foto-si-video/camere-foto-lumix-g-dslm-learn/articole/promotie-cashback-lumix-s5ii-s5iix-obiective.html și în Anexa 2. Vă rugăm să verificați, de asemenea, cu distribuitorul local. dacă participă la această Promoție.

2.4. Toate Produsele eligibile trebuie să fie produse Panasonic noi și originale. Achizițiile de produse uzate, reparate sau recondiționate și produsele importate din afara Țărilor participante sau produsele contrafăcute sau care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale grupului de societăți Panasonic în orice mod nu se vor califica pentru această promoție. Produsul achiziționat de pe Amazon nu va fi valabil. Promotorul va accepta revendicări de la Amazon Marketplace numai dacă revânzătorul este listat ca unul dintre Comercianții participanți la această Promoție. Revendicarea va fi respinsă pentru orice alt revânzător terț de pe platforma Amazon Marketplace. Promotorul nu va accepta revendicări împotriva produselor achiziționate de pe eBay (indiferent dacă sunt listate ca noi sau folosite).

3. Rambursare

3.1. Atunci când participă la această promoție, Participantul va primi o rambursare în numerar în sumă de 1500 Lei pentru fiecare produs de cameră eligibil și până la 2500 Lei pentru orice obiectiv eligibil („Rambursare”).

Produs

Cashback

DC-S5M2E

500 lei

DC-S5M2KE

1000 lei

DC-S5M2WE

1500 lei

DC-S5M2XE

500 lei

DC-S5M2XKE

1000 lei

DC-S5M2XWE

1500 lei

DC-S1E-K

1000 lei

DC-S1ME-K

1000 lei

DC-S1RE-K

1000 lei

DC-S1RME-K

1000 lei

DC-S1HE-K

1000 lei

DC-S1KE-K

1000 lei

Produs

Cashback

S-X50E

2500 lei

S-R70200E

1000 lei

S-R24105E

1000 lei

S-E2470E

1000 lei

S-E70200E

1000 lei

S-R1635E

1000 lei

S-R70300E

500 lei

S-S24E 

500 lei

S-S18E

500 lei

S-R1428E

500 lei

S-S85E

250 lei

S-S35E

250 lei

3.2. Rambursarea oferită în cadrul acestei promoții este neschimbabilă, netransferabilă și nu există nicio alternativă disponibilă în numerar sau credit. Plata Rambursării prin intermediul Comerciantului Participant este interzisă în mod expres. Este exclusă o solicitare dublă a Rambursării.

3.3 În timpul promoției, pot fi revendicate maximum 5 Produse eligibile per Participant. Se poate face o singură revendicare pentru fiecare produs eligibil.

3.4 În cazul în care plata Rambursării constituie un beneficiu impozabil, obligația fiscală revine Participantului. În consecință, dacă banca dumneavoastră vă taxează, aceste taxe vor fi deduse de către banca dumneavoastră din valoarea Rambursării.

3.5 Rambursarea va fi transferată în termen de 28 de zile de la validarea cererii dumneavoastră.

4. PROCESUL DE REVENDICARE

4.1. Pentru a revendica o Rambursare, Participantul trebuie să înregistreze Produsul Eligibil achiziționat online pe pagina de înregistrare găzduită de către Benamic la https://www.panasonic.com/ro/consumer/camere-foto-si-video/camere-foto-lumix-g-dslm-learn/articole/promotie-cashback-lumix-s5ii-s5iix-obiective.html,

4.2. Revendicările referitoare la Produsele eligibile achiziționate înainte sau după Perioada de Promoție vor fi considerate nevalide.

4.3. Pentru a revendica Rambursarea, Participantul trebuie să furnizeze următoarele informații obligatorii pe pagina accesată menționată în clauza 4.1:

1) Detalii personale (titlu, nume complet, adresa poștală, țara de reședință, adresa de e-mail) 

2) Detalii despre produs (numele produsului, numele magazinului/numele comerciantului participant, data achiziției, numărul de serie a Produselor eligibile, factura încărcată sau o imagine a numărului de serie și a codului de bare). Vă rugăm să furnizați un document care afișează numele comerciantului participant, data achiziției și numărul modelului produsului.

3) Date bancare

4.4 Odată ce v-ați înregistrat, veți primi un e-mail de confirmare a primirii pe email. Fiecare revendicare de Rambursare este limitată la o singură utilizare și nu poate fi utilizată împreună cu nicio altă ofertă de rambursare sau voucher promoțional pentru camere LUMIX S5M2, S5M2X și obiective eligibile.

4.5. Perioada de timp pentru depunerea cererii este Perioada de revendicare. Revendicările prezentate înainte sau după Perioada de revendicare nu vor fi eligibile pentru Promoție. Participantul trebuie să se asigure că chitanța de cumpărare include numele produsului (numărul modelului) achiziționat, numele magazinului și data achiziției.

4.6. Promotorul nu va fi considerat responsabil sau răspunzător pentru nicio defecțiune sau funcționare defectuoasă tehnică, de hardware, software, a serverului, paginii de internet sau alte defecțiuni sau funcționări defectuoase de orice fel, dacă astfel de situații ar împiedica Participantul sau îl oprește în alt mod să participe la Promoție. Dacă înregistrarea online nu este posibilă din motive tehnice, echipa noastră de asistență este disponibilă la Panasonic@promotion-support.com.

4.7. Nu se vor accepta revendicările transmise prin fax, telefon, e-mail sau poștă. Formularele de revendicare ilizibile sau sondajele incomplete sau modificate vor fi considerate nule, la fel ca și formularele de revendicare necompletate în conformitate cu acești termeni și condiții.

4.8. Revendicările Participantului vor fi verificate de Benamic în conformitate cu acești termeni și condiții. Revendicările nu sunt valabile în ceea ce privește Produsele eligibile care sunt returnate Comerciantului Participant, iar Participantul schimbă Produsul eligibil sau primește o rambursare completă, caz în care Promotorul va avea dreptul de a solicita restituirea oricărei Rambursării oferite.

4.9. Promotorul nu va procesa solicitarea în cazul în care Participantul nu furnizează o copie valabilă a chitanței de achiziție, numărul de serie al produsului și imaginea numărului de serie și a codului de bare.

4.10 În cazul în care Participantul returnează Produsul eligibil comerciantului cu amănuntul participant, Participantul nu va avea dreptul de a solicita Rambursarea banilor și orice reclamație va fi ulterior respinsă. Pentru a evita orice neclaritate, această clauză nu interzice în niciun fel dreptul Participantului de a-și exercita drepturile legale sau de garanție aplicabile.

5. CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR

5.1. Operatorul de date responsabil este Promotorul, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Germania, data_protection@eu.panasonic.com.

5.2. Promotorul va respecta dispozițiile legale din legislația aplicabilă privind protecția datelor. Se aplică politica de confidențialitate a Promotorului, care poate fi găsită la adresa:

https://www.panasonic.com/ro/politica-de-confidentialitate.html

5.3. Datele personale vor fi colectate și prelucrate de Benamic în numele Promotorului. Benamic va respecta prevederile statutare ale legii aplicabile privind protecția datelor. Tipurile de date colectate includ Date personale, Date despre produs și Date bancare, așa cum sunt enumerate la 4.3.

5.4. Scopurile colectării datelor: Datele vor fi colectate, prelucrate și stocate de către Benamic în scopul unic al derulării promoției. Pentru înregistrarea produsului de către Promotor sau pentru marketing prin e-mail de către Promotor, datele vor fi colectate de către Promotor în măsura în care Participantul și-a dat acordul în timpul înregistrării. Dacă Participantul și-a dat acordul pentru marketing prin e-mail, Detaliile personale enumerate la punctul 4.3 vor fi, de asemenea, colectate, procesate și stocate în acest scop. Datele clienților deja existenți vor fi comparate și actualizate cu datele furnizate în scopul acestei promoții.

5.5. În scopul realizării promoției, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor („GDPR”). Prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopul marketingului prin e-mail se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) GDPR.

5.6. Datele cu caracter personal ale Participantului nu vor fi transmise nici unor terți și nici nu vor fi puse la dispoziția acestora pentru a fi utilizate fără consimțământul acestuia. Se face o excepție pentru terții, inter alia agenții cărora li s-a încredințat derularea promoției și care vor colecta, stoca și utiliza datele în scopul derulării promoției. Terții respectă RGPD și au implementat măsurile de securitate necesare, așa cum au fost convenite în scris cu Promotorul și având încheiat un acord de prelucrare a datelor.

5.7. Datele personale ale Participanților vor fi păstrate de Benamic atât timp cât este necesar pentru a respecta cerințele legale și în scopuri legale și vor fi șterse cel târziu după 12 luni de la data încheierii Promoției.

5.8. Participantul își poate retrage consimțământul pentru marketing prin e-mail și se poate dezabona de la buletinul informativ în orice moment. Consimțământul poate fi retras făcând clic pe link-ul către „Newsletter Subscription Management Centre”(Centrul de gestionare a abonamentelor la buletinul informativ) furnizat în fiecare e-mail de buletin informativ, prin My Panasonic Account (Contul meu Panasonic) sau contactând Promotorul la data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. Participantul are dreptul de a primi gratuit în orice moment informații despre datele cu caracter personal stocate ale Participantului, originea și destinatarul acestora și scopul prelucrării datelor și, dacă este cazul, dreptul la corectarea, blocarea sau ștergerea acestor date în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile trimițându-și solicitarea la data_protection@eu.panasonic.com. Participantul are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.

6. CONDIȚII GENERALE

6.1. Prin solicitarea Rambursării, se va considera că Participanții au citit și au acceptat prezentele termene și condiții.

6.2. Promotorul își rezervă dreptul de a verifica eligibilitatea tuturor solicitărilor în scopul de a se proteja împotriva solicitărilor frauduloase, nevalabile sau repetitive, inclusiv, fără limitare, de a solicita Participantului să demonstreze că nu a returnat Produsul eligibil în termen de 28 de zile de la data livrării. Solicitările pentru Produsele eligibile returnate, solicitările transmise cu rea-credință sau frauduloase sau solicitările care nu respectă în alt mod prezentele termene și condiții vor fi invalidate.

6.3. Promotorul își rezervă dreptul de a modifica prezentele termene și condiții la discreția sa exclusivă, în orice moment și de a modifica sau înceta această Promoție în orice moment.

6.4 În scopul monitorizării solicitărilor frauduloase, Promotorul își rezervă dreptul de a verifica returnările produselor la comercianții participanți în raport cu solicitările primite privind revendicările. Promotorul își rezervă dreptul de a reține emiterea unei Rambursări în cazul în care se suspectează că s-a transmis o solicitare falsă sau frauduloasă.

6.5 Prezentele termene și condiții sunt reglementate de legislația Republicii Germania, excluzând reglementările privind conflictul de legi internaționale, în special Convenția Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri. Cu toate acestea, prevederile legale locale obligatorii ale statului în care se află reședința dumneavoastră obișnuită sau sediul social rămân neafectate și vor prevala în cazul unui conflict cu prevederile legii germane. Instanțele din Wiesbaden, Germania vor avea jurisdicție exclusivă pentru a soluționa orice dispută sau pretenții care decurg din această Promoție sau în legătură cu aceasta.

6.6. În cazul în care o clauză din prezentele termene și condiții nu este valabilă, valabilitatea celorlalte termene și condiții nu va fi afectată.

Anexa 1 –Produse eligibile

Produs

Cashback

DC-S5M2E

500 lei

DC-S5M2KE

1000 lei

DC-S5M2WE

1500 lei

DC-S5M2XE

500 lei

DC-S5M2XKE

1000 lei

DC-S5M2XWE

1500 lei

DC-S1E-K

1000 lei

DC-S1ME-K

1000 lei

DC-S1RE-K

1000 lei

DC-S1RME-K

1000 lei

DC-S1HE-K

1000 lei

DC-S1KE-K

1000 lei

Produs

Cashback

S-X50E

2500 lei

S-R70200E

1000 lei

S-R24105E

1000 lei

S-E2470E

1000 lei

S-E70200E

1000 lei

S-R1635E

1000 lei

S-R70300E

500 lei

S-S24E 

500 lei

S-S18E

500 lei

S-R1428E

500 lei

S-S85E

250 lei

S-S35E

250 lei

Anexa 2 –Comercianți participanți

F64 Studio SRL

Total Star service

Simus Trading

WestBuy