Promoție pentru primii cumpărători Lumix GH5M2 – Termenele și condițiile Promoției

Promoție pentru primii cumpărători Lumix GH5M2 – Termenele și condițiile Promoției

Răspundeți la sondaj și primiți gratuit un obiectiv și un acumulator

Email: Panasonic@promotion-support.com

Perioada Promoției pentru primii cumpărători: 25 mai 2021 – 31 august 2021

Perioada de solicitare a produselor: 1 iulie 2021 – 15 septembrie 2021

1. PROMOTORUL

1.1. Promoția pentru primii cumpărători LUMIX GH5M2 (denumită în continuare „Promoția”) este promovată de Panasonic Marketing Europe GmbH, cu sediul înregistrat la adresa Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Germania („Promotorul").

2. ELIGIBILITATEA

2.1. Promoția se adresează rezidenților din următoarele țări: Germania, Austria,  Franța, DROM-COM [numai zona euro], Monaco,  Belgia, Luxemburg , Italia, Elveția, Olanda, Spania, Portugalia, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria, Slovenia, Croația, Estonia, Lituania, Suedia, Danemarca, Norvegia, Finlanda, Regatul Unit și Irlanda, Bosnia și Herțegovina, Albania, Letonia, Grecia („Țările participante”).

2.2. Participanții trebuie să aibă cel puțin vârsta de 18 ani („Participantul”).

2.3. Pentru a participa la Promoție, Participantul trebuie să achiziționeze unul dintre următoarele produse LUMIX GH5M2: DC-GH5M2E, DC-GH5M2LE, DC-GH5M2ME („Produsele eligibile”) de la un distribuitor autorizat dintr-o Țară participantă în perioada 25 mai 2021 – 31 august 2021  („Perioada Promoției pentru primii cumpărători”) și să răspundă la un sondaj care i se va furniza pe parcursul procesului de solicitare și care va solicita informațiile menționate în clauza 4.  

2.4. Toate Produsele eligibile trebuie să fie produse Panasonic noi și originale. Achizițiile de produse uzate, reparate sau recondiționate și produsele importate din afara Țărilor participante sau produsele contrafăcute sau care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale grupului de societăți Panasonic în orice mod nu se vor califica pentru această promoție.

3. CADOUL

3.1. Cadoul oferit pentru participarea la promoție este un obiectiv H-H025 25mm F1.7 și un acumulator gratuit DMW-BLK22 („Cadoul”).

3.2. Cadoul oferit în cadrul acestei Promoții nu poate fi schimbat, transferat și nu există o alternativă disponibilă pentru primirea contravalorii în numerar sau credit.

3.3. Promoția este oferită până la epuizarea stocurilor de Cadouri.

3.4. În cazul în care apar situații neprevăzute, Promotorul își rezervă dreptul de a oferi un Cadou alternativ cu aceeași valoare sau cu o valoare mai mare fără vreo notificare prealabilă. 

4. PROCESUL DE REVENDICARE

4.1. Pentru a solicita Cadoul, Participantul trebuie să își înregistreze solicitarea online  și să participe la u sondaj a cărui legătură se află pe pagina principală de înregistrare aici https://www.panasonic.com/ro/consumer/camere-foto-si-video/camere-foto-lumix-g-dslm-learn/articole/promotia-de-achizitie-timpurie-lumix-gh5m2.html , odată ce a achiziționat un Produs eligibil. Participantul trebuie să completeze întreg sondajul și să îl transmită pentru a fi eligibil pentru a primi Cadoul.

4.2. Solicitările privind Produsele eligibile achiziționate înainte sau după Perioada Promoției pentru primii cumpărători  nu vor fi considerate valabile.

4.3. Pentru a solicita Cadoul, Participantul trebuie să înregistreze produsul achiziționat, furnizând următoarele informații obligatorii pe pagina principală menționată în clauza 4.1:

1) Ce Produs eligibil a fost achiziționat?

2) Data achiziției

3) Numărul de serie al Produsului eligibil (care poate fi găsit pe baza produsului sau pe partea laterală a cutiei produsului)

4) Document scanat /fotografie încărcată cu imaginea numărului de serie și a codului de bare

5) Factura/chitanța scanată/fotografie a facturii/chitanței de achiziție (copie după chitanța de achiziție completă (iar nu chitanța pentru plata în avans sau chitanța pentru precomandă).

4.4. Perioada de transmitere a solicitărilor este 1 iulie 2021 – 15 septembrie 2021 („Perioada de revendicare”). Solicitările transmise după Perioada de revendicare nu vor fi eligibile pentru a participa la Promoție. Participantul trebuie să se asigure că respectiva chitanță de achiziție include denumirea produsului (numărul modelului) achiziționat, prețul achitat, denumirea magazinului și data achiziției.

4.5. Promotorul nu va fi considerat responsabil sau răspunzător pentru nicio defecțiune sau funcționare defectuoasă tehnică, de hardware, software, a serverului, paginii de internet sau alte defecțiuni sau funcționări defectuoase de orice fel, în măsura în care acest lucru împiedică Participantul sau îl oprește în alt mod să participe la Promoție.

4.6. Nu se vor accepta solicitările transmise prin fax, telefon, e-mail sau poștă. Formularele de solicitare sau cele ale sondajului ilizibile, incomplete sau modificate vor fi considerate nule, precum și formularele de solicitare care nu sunt completate în conformitate cu prezentele termene și condiții.

4.7. În momentul trimiterii înregistrării online, participanților li se va trimite un e-mail automat pentru a confirma primirea solicitării lor și următorii pași ai procesului de revendicare. Solicitarea Participantului va fi verificată în conformitate cu prezentele termene și condiții. Solicitările nu sunt valabile în ceea ce privește Produsele eligibile returnate unui distribuitor, iar Participantul schimbă Produsul eligibil sau primește contravaloarea integrală a acestuia, caz în care Promotorul va avea dreptul de a solicita returnarea oricăror Cadouri acordate.

4.8. Promotorul nu va procesa solicitarea în cazul în care Participantul nu furnizează o copie valabilă a chitanței de achiziție, numărul de serie al produsului și imaginea numărului de serie și a codului de bare.

5. PROCESUL DE TRIMITERE A CADOURILOR

5.1 Cadoul va fi transmis la adresa furnizată de Participant în momentul înregistrării solicitării.

5.2. În cazul în care un Cadou nu poate fi livrat datorită unei adrese nevalabile sau incorecte furnizate de către Participant, Promotorul nu va fi obligat să facă cercetări suplimentare.

5.3. Riscul de deteriorare și pierdere accidentală a Cadoului va fi transferat Participantului în momentul expedierii.

5.4. Cadoul va fi livrat în termen de 2 luni de la expirarea Perioadei de revendicare.

5.5. Solicitările transmise în afara Perioada de revendicare nu vor fi acceptate.

5.6. În cazul în care Promotorul nu poate respecta data livrării menționate în Secțiunea 5.4 din motive pentru care Promotorul nu este responsabil (indisponibilitatea Cadoului), Promotorul va informa Participantul cu privire la acest fapt fără întârziere și, în același timp, va informa Participantul cu privire la data preconizată a livrării. Un caz de indisponibilitate a Cadoului în acest sens va fi considerat a fi, în special, imposibilitatea furnizorului Promotorului de a efectua livrarea la timp în cazul în care Promotorul a încheiat o tranzacție paralelă, nici Promotorul, nici furnizorul acestuia nefiind vinovați sau Promotorul nefiind obligat să își îndeplinească obligațiile în cazul individual. Un caz de indisponibilitate a Cadoului va fi considerat, de asemenea, cazul apariției unor situații neprevăzute, cum ar fi orice eveniment de forță majoră.

6. CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR

6.1. Operatorul de date responsabil este Promotorul, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, GERMANIA; datenschutz@eu.panasonic.com

6.2. Promotorul va respecta dispozițiile legale din legislația aplicabilă privind protecția datelor. Se aplică politica de confidențialitate a Promotorului, care poate fi găsită la adresa: https://www.panasonic.com/ro/politica-de-confidentialitate.html

6.3. Tipurile de date colectate: forma de adresare, prenumele și numele, adresa de corespondență, țara de reședință și adresa de e-mail, răspunsurile la sondaj, data și locul achiziției Produsului eligibil.

6.4. Scopurile colectării datelor: Datele vor fi colectate, prelucrate și stocate numai în scopul derulării promoției sau în măsura în care Participantul și-a dat consimțământul. Dacă Participantul a fost de acord să primească informații despre produse și oferte speciale din partea Panasonic, tipurile de date menționate mai sus vor fi, de asemenea, colectate, procesate și stocate în acest scop. Datele clienților deja existenți vor fi comparate și actualizate cu datele furnizate în scopul acestei promoții.

6.5. Prelucrarea datelor se bazează pe articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (f) și pe articolul 17 alineatul (3) litera (e) din RGPD, mai exact participarea voluntară a Participantului, prezentele termene și condiții și interesele legitime ale Promotorului.

6.6. Datele cu caracter personal ale Participantului nu vor fi transmise nici unor terți și nici nu vor fi puse la dispoziția acestora pentru a fi utilizate fără consimțământul acestuia. Se face o excepție pentru terții cărora li s-a încredințat derularea promoției și care vor colecta, stoca și utiliza datele în scopul derulării promoției. Terții respectă RGPD și au implementat măsurile de securitate necesare, așa cum au fost convenite cu Promotorul.

6.6. Datele Participanților vor fi șterse după derularea Promoției, cu excepția cazului în care aceste date sunt necesare pentru primirea informațiilor despre produse și a ofertelor speciale din partea Panasonic. Acestea vor fi arhivate de către Promotor numai în scopuri de apărare în justiție, cel mai mult timp până la expirarea termenului de prescripție pentru revendicări.

6.7. Participantul poate transmite Promotorului revocarea participării la promoție în orice moment și se poate opune utilizării respectivelor date cu caracter personal ale Participantului în scopul Promoției. Această revocare va transmisă Promotorului sau sucursalei Panasonic din țara de reședință a Participantului.

6.8. Participantul are dreptul de a primi gratuit în orice moment informații despre datele cu caracter personal stocate ale Participantului, originea și destinatarul acestora și scopul prelucrării datelor și, dacă este cazul, dreptul la corectarea, blocarea sau ștergerea acestor date în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

7. CONDIȚII GENERALE

7.1. Prin solicitarea acestui Cadou, se va considera că participanții au citit și au acceptat prezentele termene și condiții.

7.2. Promotorul își rezervă dreptul de a verifica eligibilitatea tuturor solicitărilor în scopul de a se proteja împotriva solicitărilor frauduloase, nevalabile sau repetitive, inclusiv, fără limitare, de a solicita Participantului să demonstreze că nu a returnat Produsul eligibil în termen de 28 de zile de la data livrării. Solicitările pentru Produsele eligibile returnate, solicitările transmise cu rea-credință sau frauduloase sau solicitările care nu respectă în alt mod prezentele termene și condiții vor fi invalidate.

7.3. Promotorul își rezervă dreptul de a modifica prezentele termene și condiții la discreția sa exclusivă, în orice moment și de a modifica sau retrage această Promoție în orice moment.

7.4. Se poate transmite o singură solicitare pentru un Produs eligibil achiziționat.

7.5. În scopul monitorizării solicitărilor frauduloase, Promotorul își rezervă dreptul de a verifica returnările produselor la distribuitorii autorizați relevanți comparativ cu solicitările primite privind Cadourile. Orice activitate potențial frauduloasă va fi urmărită de Promotor. Promotorul își rezervă dreptul de a refuza acordarea unui Cadou (sau de a lua măsuri pentru a solicita returnarea, dacă acesta a fost deja acordat) în cazul în care se suspectează că s-a transmis o solicitare falsă sau frauduloasă.

7.6. Prezentele termene și condiții sunt reglementate de legislația Republicii Germania, excluzând reglementările privind conflictul de legi internaționale, în special Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri. Instanțele din Wiesbaden, Germania, vor avea competența exclusivă privind soluționarea oricăror litigii sau pretenții care decurg din această Promoție sau în legătură cu acesta.

7.7. În cazul în care o clauză din prezentele termene și condiții nu este valabilă, valabilitatea celorlalte termene și condiții nu va fi afectată.