Un proiect durabil privind fructele de mare pune mediul pe primul loc

Cantinele corporației Panasonic servesc pește crescut în ferme care pun dezvoltarea durabilă pe primul loc

Resursele marine sunt pe cale să se epuizeze din cauza creșterii populației globale. Cantinele corporației Panasonic sunt folosite ca tribună pentru a crește gradul de conștientizare a angajaților, inclusiv prin includerea „fructelor de mare produse în mod durabil” (fructe de mare produse folosind practici durabile) în meniu, iar acest lucru contribuie și la atingerea Obiectivului 14 (Viața în mediul subacvatic) din cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă (Sustainable Development Goals - SDG) ale ONU.

17 obiective de dezvoltare durabilă (Sustainable Development Goals - SDG)

Imagine: Obiectivele de dezvoltare durabilă. Obiectivul 1: Eradicarea sărăciei, Obiectivul 2: Zero foame, Obiectivul 3: O stare bună de sănătate și bunăstare, Obiectivul 4: Educație de calitate, Obiectivul 5: Egalitate de gen, Obiectivul 6: Apă potabilă și instalații sanitare, Obiectivul 7: Energie curată și accesibilă ca preț, Obiectivul 8: Locuri de muncă decente și creștere economică, Obiectivul 9: Industrie, inovație și infrastructură, Obiectivul 10: Reducerea inegalității, Obiectivul 11: Orașe și comunități durabile, Obiectivul 12: Producție și consum responsabile, Obiectivul 13: Combaterea schimbărilor climatice, Obiectivul 14: Viața în mediul subacvatic, Obiectivul 15: Exploatarea rațională a terenurilor, Obiectivul 16: Pace, justiție și instituții puternice, Obiectivul 17: Parteneriate pentru atingerea obiectivelor. Aceste obiective de dezvoltare vor continua să rămână într-un acord la nivel mondial pe măsură ce ne apropiem de anul 2030.

Pescuitul excesiv și acvacultura contribuie la creșterea continuă a consumului de resurse acvatice. Dacă nu se iau contramăsuri, este posibil ca generațiile viitoare să nu se mai bucure de pește și de crustacee. Pentru a conserva aceste daruri ale oceanelor și râurilor pentru cei care vin în urma noastră, Panasonic a introdus în meniurile cantinelor corporației, din martie 2018, preparate din fructe de mare produse în mod durabil. Această inițiativă este prima de acest gen pentru o companie cu sediul în Japonia.  

Fructele de mare produse în mod durabil se referă la produsele marine pentru care producătorii din domeniul piscicol și al acvaculturii folosesc metode durabile de producție, luând în considerare gestionarea resurselor, mediul și societatea. La nivelul lunii ianuarie 2020, fructele de mare produse în mod durabil se găsesc în meniul a 30 de cantine ale corporației, iar Panasonic își propune să finalizeze introducerea acestora în toate cele circa 100 de cantine care îi deservesc forța de muncă de peste 100 000 de angajați din Japonia înainte de finalul anului fiscal 2020.  

Fotografie: Intrarea într-o cantină a corporației Panasonic. Sunt expuse postere și bannere cu fructe de mare produse în mod durabil. Multe persoane stau la coadă.
Fotografie: O selecție de meniu cu fructe de mare produse în mod durabil. Scoici prăjite din prefectura Miyagi. Orez alb și supă miso servite pe o tavă.
Fotografie: Angajați Panasonic mănâncă la cantina corporației din meniul cu fructe de mare produse în mod durabil.

Certificarea pentru consum a fructelor de mare produse în mod durabil

O inițiativă pentru protejarea resurselor marine care este promovată la nivel mondial este procesul de selectare a fructelor de mare produse în mod durabil. Marine Stewardship Council (MSC - Consiliul pentru buna gestionare maritimă) și Aquaculture Stewardship Council (ASC - Consiliul pentru buna gestionare a acvaculturii) au fost înființate ca sisteme de certificare. În cazul în care consumatorii încep să aleagă produse marine care poartă eticheta de certificare de la unul dintre aceste sisteme, va crește numărul de operatori din domeniul pescuitului care doresc să obțină certificarea. Aceasta va conduce la protejarea bogăției mărilor.

Imagine: Marcajul de certificare MSC. Certificarea MSC este realizată de Marine Stewardship Council pentru ferme piscicole gestionate în mod durabil și corespunzător. Marcajul este afișat după cum urmează. „CERTIFIED SUSTAINABLE SEAFOOD, MSC, www.msc.org” (Fructe de mare certificate ca fiind produse în mod durabil)
Imagine: Marcajul de certificare ASC. Certificarea ASC este reglementată de Aquaculture Stewardship Council pentru piscicultură responsabilă, pentru a reduce la minimum impactul ecologic asupra mediului și a societății. Marcajul este afișat după cum urmează. „Farmed Responsibly, asc certified, ASC-AQUA.ORG” (Recoltat în mod responsabil, certificat asc)

Panasonic s-a confruntat cu obstacole mari la introducerea fructelor de mare produse în mod durabil. Pentru a putea declara că ofertele de meniu din cantinele corporației folosesc fructe de mare produse în mod durabil, toate companiile implicate (nu doar furnizorii de produse marine, ci și importatorii, angrosiștii, procesatorii, distribuitorii și furnizorii de servicii de catering) trebuie să respecte procedura, pe întregul lanț de aprovizionare. Sistemul lanțului de custodie (SLC) garantează asigurarea trasabilității, impunând acestor companii satisfacerea unei serii cuprinzătoare de condiții pentru a obține certificarea.

Fluxul pentru furnizarea anumitor produse marine certificate

Imagine: „Certificarea în sistemul lanțului de custodie (SLC) este necesară pentru toate operațiunile de procesare a produselor marine.” Această diagramă arată fluxul pentru furnizarea produselor marine certificate. Certificarea MSC sau certificarea ASC este necesară pentru furnizorii de produse marine. Certificarea SLC este necesară și pentru importatori, angrosiști, procesatori, distribuitori și furnizori de servicii de catering. După obținerea tuturor acestor certificări, cantinele corporației pot servi fructe de mare produse în mod durabil.

Pentru a maximiza impactul inițiativei sale, Panasonic își accelerează eforturile în afara companiei. Compania oferă susținere activă altor companii, încurajându-le să introducă în cantinele corporației fructe de mare produse în mod durabil, pentru a extinde în mod semnificativ recunoașterea acestui produs. De asemenea, oferă susținere membrilor sectorului de servicii de catering pentru achiziția certificării SLC.

Prin activități de creștere a gradului de conștientizare, Panasonic speră să inspire o schimbare majoră în comportamentul consumatorilor. O idee de bază este ca angajații să încerce și să aprecieze fructele de mare produse în mod durabil și să spună și altora. În plus, prin promovarea continuă a acestei inițiative și a altor inițiative similare, compania își propune să contribuie la conservarea resurselor marine și la realizarea unei societăți durabile.

Fotografie: Colțul de servicii în cantina corporației Panasonic. Sunt expuse postere cu informații despre fructele de mare produse în mod durabil. Posterele descriu „Meniul special al zilei: fructe de mare produse în mod durabil!”
Fotografie: Imagine de ansamblu cu cantina corporației Panasonic. Un număr mare de persoane mănâncă.
Imagine: A Better Life, A Better World

Contact

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Contact [Site global]