Pagina noastră de web foloseşte instrumente de tip „cookies” pentru a creşte performanţa acesteia şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de utilizator. Prin continuarea folosirii acestei pagini web fără a modifica setările, va exprimaţi acordul cu privire la folosirea acestora. Pentru mai multe informaţii referitoare la tipul de „cookies” pe care le folosim sau cum să modificaţi setările, vă rog să vedeţi politica noastră cu privire la „Cookies”. OK Vedeţi mai multe

https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=en_GB&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

Promoția LUMIX CashBack – Regulament (termeni și condiții)

Promoția LUMIX CashBack – Regulament (termeni și condiții)

Promoția LUMIX CashBack – Regulament (termeni și condiții)

Perioada de achiziție: 16.01.2017 – 28.02.2017
Exercitarea dreptului la CashBack: până la data de 31.03.2017

Numere de telefon pentru informații (luni-vineri, 9:00-17:00) : 021.316.31.65 / 021.316.41.87

1. Promoția LUMIX Cashback 2017 (denumită în continuare „Promoția“) este susținută de către Panasonic Marketing Europe GmbH, având sediul în strada Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Germania, care acționează prin intermediul filialei sale, Panasonic Marketing Europe GmbH, entitatea organizatorică din Republica Cehă, având sediul în Praga 8, Karlín, Thámova 289/13, CP 186 00 (denumită în continuare „Organizator“).

2. Coordonatorul Promoției este societatea Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlanda (denumită în continuare „Coordonator“). Coordonatorul Promoției are dreptul și răspunderea pentru efectuarea unor activități potrivit cerințelor Organizatorului, și anume în numele sau pentru Organizator.

ELIGIBILITATE


3. Promoția se referă la Produsele calificate cumpărate din România, Cehia, Slovacia, Ungaria, , Bulgaria, Slovenia și Croația (denumite în continuare ”Teritoriu”)

4. Promoția se desfășoară pe întregul Teritoriu. Promoția constă în vânzarea urmată de acordarea unui bonus, unde bonusul este dreptul la solicitarea restituirii ulterioare a unei sume de bani (”CashBack”) în conformitate cu prezentul Regulament. Promoția are loc în perioada 16.01.2017 – 28.02.2017. Drepturile referitoare la produsele cumpărate înainte de sau după această perioadă a Promoției  vor fi considerate invalide.

5. De  această campanie beneficiază orice persoană juridică sau fizică care achiziţionează unul dintre produsele indicate la art. 6 din prezentul regulament.

6. Lista produselor care fac obiectul Promoției (denumite în continuare „Produse calificate“) și cuantumul sumei care se va restitui ulterior („denumită în continuare „CashBack“) pentru fiecare  Produs calificat sunt următoarele:

Promoția LUMIX CashBack – Regulament (termeni și condiții)

7. Toate Produsele calificate trebuie să fie produse noi și originale ale Panasonic cumpărate din Teritoriu. Cumpărarea la mâna a doua a unor produse, cumpărarea unor produse reabilitate sau reparate capital, cumpărarea de la o persoană fizică, produsele care nu au fost lansate pe piață în Teritoriu sau au fost importate din țările care se află în afara Teritoriului (chiar și prin intermediul achiziției prin Internet) sau produsele care sunt contrafăcute sau care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale societăților din grupul Panasonic, nu vor fi în nici un caz și sub nicio formă eligibile pentru încadrarea lor în prezenta Promoție.

PROCESUL DE EXERCITARE A DREPTURILOR

8. În scopul exercitării dreptului decurgând din prezenta Promoție pentru achizițiile dumneavoastră, vă rugăm să completați on-line cererea afișată pe siteul de internet www.lumixpromotions.com și săi încărcați copia integrală a documentului  de cumpărare (factura fiscală) însoțită de imaginea codului de bare al Produsului, care se găsește pe una din părțile cutiei Produsului (unde este și denumirea modelului cu numărul de serie), până cel mai târziu la data de 31.03.2017 (denumită în continuare „Termen pentru exercitarea dreptului“), însă nu mai târziu de 30 de zile de la cumpărarea Produsului calificat. Cererile depuse după această dată nu vor fi eligibile pentru a fi incluse în Promoție. Vă rugăm să asigurați de faptul că documentul dumneavoastră de cumpărare (factura fiscală) conține numărul modelului cumpărat și data cumpărării.

9. Drepturile exercitate nu sunt valabile pentru Produsele calificate care sunt returnate vânzătorului și partea contractantă obține integral compensarea prețului de vânzare-cumpărare cu mențiunea că într-un astfel de caz, Propagatorul are dreptul să ceară restituirea tuturor CashBack-urilor plătite. OBSERVAȚIE: Cumpărătorul trebuie să aștepte 14 zile de la data cumpărării înainte de a-și exercita dreptul on-line. În orice caz, ultima zi pentru înregistrare va va fi Termenul pentru exercitarea dreptului.

10. Propagatorul nu va procesa dreptul în cazul în care participantul nu poate furniza imaginea codului de bare al produsului însoțită de imaginea dovezii de cumpărare (factura fiscală). În cazul în care, din orice motiv, participantul nu păstrează cutia în care se afla produsul, Propagatorul va accepta imaginea cu numărul de serie aflat în partea inferioară a Produsului calificat.

11. Propagatorul nu poate fi făcut responsabil și nici obligat a răspunde legal în vreun fel de problemele tehnice sau de oricare alt fel legate de software, hardware, server, situl web care pot împiedica participantul să acceseze Promoția. Drepturile exercitate prin fax, telefonic sau prin e-mail nu vor fi acceptate. Informațiile ilizibile, incomplete sau modificate vor fi considerate invalide, iar formularele respective incomplete, nefiind în concordanță cu acești termeni și condiții.

12. La trimiterea on-line a înregistrării dumneavoastră, dreptul dumneavoastră ca fi verificat. Participanților li se va trimite automat un e-mail pentru confirmarea depunerii cererii și pași de urmat în continuare în procesul de exercitare a dreptului lor.

PROCESUL DE OBȚINERE AL CASHBACK-ULUI


13. Pentru primirea CashBack-ului dumneavoastră, vă rugăm să acceptați termenul de 30 de zile de la data la care obținem cererea dumneavoastră și toate dovezile,. În cazul în care nu ați obținut CashBack-ul în cadrul celor 30 de zile menționate, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon de mai sus, dar nu mai târziu de 40 de zile de la data la care ați solicitat dreptul dumneavoastră. Din păcate, drepturile exercitate după această perioadă, la fel ca și cele din afara Termenului pentru exercitarea dreptului, nu vor fi acceptate.

PROTECȚIA VIEȚII PRIVATE ȘI A DATELOR CU CARACTER PERSONAL


14. Toate datele cu caracter personal pe care le furnizați vor fi utilizate de către societatea Panasonic și partenerii contractuali ai acesteia exclusiv pentru scopurile Promoției și în conformitate cu reglementările juridice pentru protecția datelor cu caracter personal.

15. Prin înscrierea la prezenta acţiune promoţională, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament şi sunt deacord ca datele lor cu caracter personal să fie păstrate şi prelucrate de către Organizator în scopul prezentei acţiuni. 

16. Datele cu caracter personal ale participanților la Promoție vor fi procesate în conformitate cu Legea cehă nr. 101/2000  privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările și completările ulterioare.. Supravegherea datelor cu caracter personal este datoria Propagatorului. Scopul colectării datelor cu caracter personal este Promoția LUMIX CashBack 2017 și, acolo unde participantul furnizează acordul adițional (opțional), datele vor fi procesate pentru alte scopuri de marketing ale Propagatorului. Participanții la Promoție au dreptul la consultarea datelor lor cu caracter personal și la corectarea acestora. Furnizarea datelor este voluntară, însă indispensabilă pentru participarea la Promoție. Propagatorul poate transfera răspunderea sa pentru protecția datelor cu caracter personal, în baza unui contract scris, asupra unei alte entități, și anume, respectându-se regulile stabilite la Art. 10 din legea privind protecția datelor cu caracter personal, pentru scopurile având limita specificată mai sus.

CONDITII DE VALIDARE
.

17. Pentru ca un participant să fie considerat valid, trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele:
 a. Participantul  să respecte conditiile şi procedura   stipulate în prezentul Regulament;
 b. Participantul să fie declarat eligibil  de către Propagator.

CONDIȚII GENERALE


18. Propagatorul își rezervă dreptul la verificarea eligibilității tuturor drepturilor pentru a se proteja împotriva unor cereri frauduloase, invalide sau repetate, fără nicio limitare în a cere unui participant să dovedească nereturnarea produsului în termenul legal scurs de la primire. Drepturile asupra produselor returnate, participarea (la Promoție) și drepturile exercitate rea-credință sau drepturile și participarea frauduloasă, care de altfel, nu îndeplinesc condițiile Regulamentului, vor fi invalidate.

19. În cazul în care plata CashBack-ul reprezintă un fapt generator impozabil, Organizatorul se obliga sa calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile, reprezentând contravaloarea CashBack-ului ocordat  în conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare.
Orice alte obligaţii, de orice natură ar fi ele, sunt în sarcina exclusiva a căştigătorului.

Banii vor fi transferati în EUR și apoi schimbați în moneda locală. Acest lucru poate duce la o mică abatere de la valoarea comunicată a CashBack-ului.

20. CashBack-ul oferit în prezenta Promoție nu este nici interschimbabil și nici transferabil, și nu există pentru acesta nicio posibilitate de creditare sau de oferire a unui produs alternativ.

21. Propagatorul își rezervă dreptul la modificarea oricând a prezentelor condiții și la modificarea acestora sau la modificarea ori anularea oricând a prezentei acțiuni.

22. Este posibil a exercita doar un singur drept asupra Produsului calificat cumpărat.

23. Prezenta Promoție nu se cumulează cu nicio o altă ofertă sau acțiune promoțională.

24. Prin exercitarea acestui drept la restituirea banilor (CashBack) se presupune că solicitanții au citit și sunt de acord cu prezentele condiții.

25. Condițiile Promoției sunt specificate în prezentul Regulament. Toate informațiile referitoare la Promoție care se află în materialele și prospectele promoționale, au doar un caracter informativ.

26. Prezentul Regulament este disponibil la sediul Coordonatorului: Interpay Sales promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlanda, pe siteul Promoției și la sediul Panasonic Marketing Europe GmbH, entitatea organizatorică din Republica Cehă, Praga 8, Karlín, Thámova 289/13, CP 186 00. Informații suplimentare pentru orice întrebări sau neclarități referitoare la această  Promoție se pot obține de la numerele de telefon 021.316.31.65 / 021.316.41.87 sau printr-un email transmis la adresa suport.clienti@eu.panasonic.com.

27. Organizatorul își rezervă dreptul la modificarea prezentului Regulament, inclusiv scurtarea sau prelungirea duratei Promoției, și anume în limita permisă de lege și informarea adecvată a participanților la Promoție, informare care urmează a fi postată pe siteul Promoției.

28. Prezentele condiții sunt guvernate de dreptul ceh.

Pagina noastră de web foloseşte instrumente de tip „cookies” pentru a creşte performanţa acesteia şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de utilizator. Prin continuarea folosirii acestei pagini web fără a modifica setările, va exprimaţi acordul cu privire la folosirea acestora. Pentru mai multe informaţii referitoare la tipul de „cookies” pe care le folosim sau cum să modificaţi setările, vă rog să vedeţi politica noastră cu privire la „Cookies”. OK Vedeţi mai multe