Иницијативе за рециклирање ресурса трансформишу производњу

Panasonic претвара кућне апарате којима је истекао радни век у ресурсе који се могу поново користити

Panasonic трансформише процес производње предвиђајући фазу након истека њиховог радног века применом „производње усмерене на рециклирање“. Како технологија рециклирања постепено напредује, ултимативни циљ јесте могућност конвертовања гвожђа, бакра и пластике из отпада упућеног на депоније у ресурсе који имају велику вредност у производњи нових производа. 

Подршка елиминацији пластике све је већа како се свет креће ка „циркуларној економији“, у којој нема генерисања отпада. Електронски кућни апарати направљени су од метала, стакла и пластике. Све је већи притисак да се ти материјали поврате и поново искористе уместо да се једноставно баце. Panasonic је развио технологије, методе производње и опрему за ефикасан опоравак и поновну употребу драгоцених ресурса од кућних апарата којима је истекао употребни век, трансформишући их у производне материјале.

Производња усмерена на рециклирање има два циља. Један је свођење на минимум улазних ресурса и максимизовање рециклираних ресурса. Други је смањење – на нулу – коначне количине отпадног материјала који се баца генерисаног путем активности производње. 

Прављење производа од рециклираних ресурса

Неопходне су напредне технологије за добијање ресурса од кућних апарата којима је истекао употребни век у сврхе рециклирања. Уз минимизовање количине улазних ресурса умањењем тежине и величине производа у фази производње, Panasonic наставља иницијативе за опоравак велике количине ресурса који се могу рециклирати увођењем нових технологија у објектима за рециклажу.

Кључна димензија рециклирања ресурса јесте рад који се врши у центру Panasonic Eco Technology Center Co., Ltd. (PETEC), објекту за рециклирање основаном у префектури Хјого у Јапану 2000. године. У центру PETEC Panasonic успешно врши повраћај драгоцених ресурса као што су пластика, гвожђе и бакар са високим степеном чистоће из дотрајалих телевизора, клима-уређаја, фрижидера и машина за прање веша. 

Фотографија: Дотрајали кућни апарати испоручују се у PETEC. Дотрајали кућни апарати преносе се виљушкаром и испоручују у PETEC складиште.
Фотографија: На PETEC производној линији радници користе одвијач на струју да би одвојили делове који се могу поново користити.
Фотографија: Радници са рукавицама скупљају рециклиране ресурсе велике чистоће.

Процес сортирања и рециклирања пластичних компоненти, на пример, представља велики изазов. Постоје различите врсте смола и, иако све оне можда изгледају слично, морају се раздвојити једна од друге и повратити пре почетка процеса рециклирања. PETEC је развио веома прецизан систем сортирања смоле који омогућава сортирање и повраћај на основу типа смоле са великим степеном чистоће. То је омогућено путем идентификовања типа пластике зрачењем скоро инфрацрвеним зрацима. Од мешаних делова смоле сортирају се и враћају три типа пластике – полипропилен, полистирен и ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирен) – чистоће преко 99 процената.

Прецизни систем за селекцију смоле користи скоро инфрацрвену технологију идентификације

Фотографија: Унутрашњост прецизног система за сортирање пластике који користи скоро инфрацрвену технологију идентификације

Издвојена смола велике чистоће преноси се како би преузела своју нову улогу као рециклирани материјал

Фотографија: Сортирана смола
Фотографија: Рециклирани материјали се испоручују из центра PETEC. Виљушкари преносе рециклиране материјале утоварене у вреће.

Рециклирани ресурси велике чистоће који су издвојени поново се користе као „производи засновани на рециклираним ресурсима“. Рециклирана смола налази се у унутрашњим деловима за клима-уређаје, фрижидере и грејаче за кување са индукционим загревањем (inductive heating – IH). Вакуумска изолација која користи стаклену вуну рециклирана из катодних цеви телевизора (CRT) користи се у новим фрижидерима. Ширећи ове типове технологија рециклирања ресурса са локалне употребе у Јапану на цео свет, Panasonic има за циљ допринос постизању циљева одрживог развоја УН (SDG) и остварење одрживог друштва.

17 циљева одрживог развоја (Sustainable Development Goals – SDG)

Слика: Циљеви одрживог развоја. 1. циљ: Без сиромаштва, 2. циљ: Без глади, 3. циљ: Добро здравље и добробит, 4. циљ: Квалитетно образовање, 5. циљ: Једнакост полова, 6. циљ: Чиста вода и санитарије, 7. циљ: Приступачна и еколошка енергија, 8. циљ: Пристојан посао и економски развој, 9. циљ: Индустрија, иновације и инфраструктура, 10. циљ: Смањене неједнакости, 11. циљ: Одрживи градови и заједнице, 12. циљ: Одговорна потрошња и производња, 13. циљ: Климатско деловање, 14. циљ: Живот испод воде, 15. циљ: Живот на копну, 16. циљ: Мир, правда и јаке институције, 17. циљ: Партнерство за циљеве. Ови циљеви развоја наставиће да буду усаглашавани широм света док напредујемо према 2030.
Слика: A Better Life, A Better World

Контакт

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Контакт [глобална интернет страница]