Основни приступ људским ресурсима

1) Партиципативно управљање: Аутономни појединци стављају принцип „клијент пре свега” у праксу. 2) Евалуација заснована на перформансама: Евалуација и третман засновани на тренутним способностима и перформансама. 3) Поштовање запослених: Одличан однос између компаније и њених запослених.

„Људи су основа пословања.  Развијте људе пре него што направите производе.” Током своје историје, Panasonic је доследно ставио приоритет на развој људских ресурса заснован на овој филозофији. Основни елемент наше политике људских ресурса је изградња добитних односа између компаније и запослених кроз низ иницијатива, који произилазе из принципа партиципативног управљања, евалуације засноване на учинку и поштовања запослених. У суштини, овај приступ значи да истовремено остварујемо два циља: одржавање раста у пословању и омогућавање запосленима да постигну само-испуњење кроз свој рад. На овај начин ћемо постићи да Panasonic буде одговарајући радницима, што ће као резултат имати испуњеније радно окружење.

Обука и развој запослених

Развој људских ресурса

Као што упућује фраза „Успех пословања зависи од запосленог”, раст и развој пословања се не може реализовати без развоја људи. Развој људских ресурса треба обављати свакодневним управљањем и то је једна од најосновнијих одговорности менаџера.

Менаџери требају имати на уму да менаџер мора покренути иницијативу за доношење иновација себи како би иновације доносили другима. Важно је да се на одговарајући начин изводи развој људских ресурса како би се побољшао квалитет чланова особља и стимулирао њихов лични раст.

Стога је Panasonic створио своју „Политику људских ресурса” 1957. године, који укључује „Основну сврху развоја људских ресурса”, „Захтеве за све запослене у групацији Panasonic” и „Основна упутства за менаџере”. У циљу примене ових политика на глобалном нивоу, креирали смо „Политику развоја људских ресурса” која садржи основну филозофију у разумљивијим фразама и концизнијем облику.  Политика људских ресурса се дели са свим запосленима у Panasonicu ради промовисања раста сваког појединца и стварања радне површине која доприноси личном расту.

Политика развоја људских ресурса (одломак)

I. Основна сврха развоја људских ресурса
Развити људе да добро схвате Panasonicovu филозофију управљања (BBP) како би се трудили да извршавају своје одговорности засноване на филозофији; посебно навести људе да практикују 'Захтеве за све запослене у групацији Panasonic' како је наведено у наставку.

II. Захтеви за све запослене у групацији Panasonic
Следеће тачке морају испунити све запослени у групацији Panasonic.  Очекује се да ће сви их запослени користити као смернице и тежити даљем развоју.

 1. Практиковати филозофију управљања 
 2. Увек показати да сте спремни на изазове
 3. Наставити да размишљате и делујете иновативно
 4. Поштовање различитости и инклузије
 5. Имати глобална схваћања и идеје

III. Основне смернице за менаџереУ
наставку су дате основне смернице за менаџере који морају бити испуњени како би „развили људе пре производње производа”.

 1. Покажите јасно водство засновано на снажним уверењима
 2. Створите организацију и културу која запосленима омогућава да испуне свој потенцијал
 3. Охрабрите друге да се развију
 4. Пружите прилике да преузмете нове изазове и постигнете своје циљеве
 5. Створити радна места у којима се разноликост вреднује и поштује
 6. Цените напоре свог особља
 7. Развијте здраве односе са запосленима