Oplemenite muziku iz više izvora pomoću mrežnog/Super Audio CD plejera vrhunske klase: SL-G700

• Izvanredna reprodukcija muzike zahvaljujući originalnim Technics tehnologijama za eliminaciju džitera i šuma
• Vrhunski delovi i dizajn rasporeda električnog kola obezbeđuju najkvalitetnije obrađivanje za izvanrednu muzikalnost
• Zadivljujući paket funkcionalnosti radi maksimalnog uživanja u muzici iz svih izvora

Las Vegas, Nevada, SAD, 7.1.2019. – Technics je danas predstavio novi SL-G700 mrežni/Super Audio CD plejer. SL-G700 je multidigitalni plejer koji pokriva većinu digitalnih audio medija dostupnih danas, od tradicionalnih CD-a/SACD-a do najnovijih medija visoke rezolucije i mnogih striming usluga i reprodukuje ih sve u najvišem mogućem kvalitetu.

Dizajn zvuka visokog kvaliteta i vrhunske klase

Tiho hibridno električno napajanje visoke brzine

Kvalitet električnog napajanja izuzetno je važan za reprodukciju zvuka visokog kvaliteta. Šum električnog napajanja i stabilnost napajanja direktno utiču na kvalitet zvuka koji se reprodukuje iz audio signala, što naročito važi za analogni audio izlaz. SL-G700 je opremljen zasebnom jedinicom električnog napajanja za analogni audio izlaz. Njegovo prekidačko električno napajanje bez povratne sprege suzbija fluktuacije prekidačke frekvencije. U kombinaciji sa originalnim stabilizovanim strujnim kolom električnog napajanja, ova zasebna jedinica električnog napajanja pruža stabilnu struju sa niskim šumom. Diskretna struktura električnog kola ne koristi nijedno integrisano kolo opšte namene, već diskretan raspored, a pedantno podešavanje obezbeđuje struju optimizovanu za analogna električna kola, čime se realizuje visok odnos signala i šuma i vrhunska reprodukcija, što je zaštitni znak Technics zvuka.

Premijum visokokvalitetni D/A konverter i Dual Mono konstrukcija D/A kola

Za analogni audio izlaz, D/A kolo jedan je od najvažnijih blokova kola zato što ono rekreira originalni analogni talasni oblik iz digitalnog izvora, poput CD-a. Za D/A konvertere, najkvalitetniji DAC AK4497 kompanije Asahi Kasei Microdevices, sa svojim visokim odnosom signala i šuma i niskom distorzijom, izolovani su za levi i desni kanal. Električno napajanje za D/A konvertere odvojeno je u pet odeljaka u skladu sa njihovom primenom i napaja se odvojeno. Električno napajanje za takt primenjuje originalni sistem Battery Driven Circuit System (sistem kola koji pokreće baterija) kako bi se postigla visoka preciznost D/A konverzije. Dual Mono konstrukcija i simetričan raspored eliminišu zajedničku interferenciju između levog i desnog kanala, što reprodukciju slike zvuka i zabeležene prostornosti zvuka u izvoru podižu u višu dimenziju.

Diskretan AMP modul

Kod analognog audio izlaza, filter kolo koje se nalazi posle D/A konverzije odgovorno je za kvalitet zvuka. Filter kolo modela SL-G700 ne primenjuje integrisano kolo radnog pojačala, već modul pojačala originalne diskretne konstrukcije. Upotreba tranzistora niskog šuma i otpornika sa tankim filmom suzbija šum koji se stvara unutar kola. Detaljno fino podešavanje, kao što je povećavanje radne struje, poboljšalo je odziv, odnos signala i šuma, kao i stopu distorzije. Kao rezultat svega toga, SL-G700 pruža izuzetno linearnu i vernu reprodukciju zvuka bez gubljenja čak i najmanjih nijansi zabeleženih u izvoru.

Generator takta napajan baterijom

Prilikom obrade digitalnih audio signala, kvalitet takta u velikoj meri utiče na kvalitet zvuka. Najbolje električno napajanje za delikatna strujna kola kao što je blok takta u DAC-u i električno kolo takta audio sistema potpuno je izolovano od svih šumova ili fluktuacija električnog napajanja iz mreže. Technics ima veliko iskustvo u izolaciji električnog napajanja upotrebom baterije. Ova tehnologija stvara digitalne audio interfejse ultraniskog šuma, uključujući D/A konvertore. Pored toga, takt audio sistema obezbeđuje generator takta ultraniskog džitera. Električno napajanje niskog šuma i električno kolo takta visokog kvaliteta realizuju zvuk najviše transparentnosti.

Digitalna arhitektura izolacije šuma

Za terminale USB ulaza, pojačalo sadrži korektore napajanja koji koriste otpornike sa nemagnetnim ugljeničnim filmom koji pružaju visoku zaštitu od magnetne distorzije i koriste kondenzatore sa rubinskim liskunima visokog kvaliteta, koji su izuzetnih odlika poput niskog dielektričkog gubitka, otpornosti na visoke napone i temperaturne stabilnosti.

Osim toga, visoka reproduktivnost zvuka postiže se raznim protivmerama u odnosu na šum, kao što je instalacija kondenzatora sa filmom niskog ESR-a na električno napajanje LAN terminala i izolacija pomoću pulsnog transformatora u digitalnom izlaznom signalu.

Optimalno aktiviran sistem kola

Optimalno aktiviran sistem kola (Optimally Activated Circuit System) omogućava da se upotreba raznih digitalnih modula zaustavi – kao što su ona koja se koriste za ekranske, analogne i digitalne interfejse – kako bi se umanjio šum koji se generiše prilikom puštanja muzike.

Visokokvalitetan izlaz za slušalice

Analogni izlazni signal (balansiran/nebalansiran) i izlazni signal za slušalice najčešće generiše isto D/A kolo. SL-G700 opremljen je zasebnim D/A kolom za slušalice koje je nezavisno od kola za analogni izlaz. Ovo električno kolo primenjuje Technicsov originalni LSI za obradu zvuka, JENO Engine (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimization – eliminacija džitera i optimizacija oblikovanjem šuma). Potpuno odvajanje analognog izlaza od izlaza za slušalice eliminisalo je zajedničku interferenciju između ova dva kola koja imaju različite svrhe. Pored toga, svako kolo dobilo je najprikladnije zvučno podešavanje. Kao rezultat, oba izlaza pružaju maksimalne performanse.

Dodatno, SL-G700 je opremljen sistemom za optimizaciju rada koji automatski uključuje JENO Engine kada se priključe slušalice. To eliminiše nepovoljan efekat analognog izlaza na kvalitet zvuka kada slušalice nisu priključene.

Povrh svega, sistemsko pojačalo za slušalice klase AA koristi odvojena pojačavačka kola za pojačavanje napona audio signala i pojačavanje struje. Radno pojačalo visokog kvaliteta pojačava napon, a odvojeno radno pojačalo sa visokim kapacitetom električnog napajanja pojačava struju. To omogućava konverziju visoke preciznosti izlaznog PWM signala visoke rezolucije iz sistema JENO Engine u analogni signal. Postižući idealan signal u slušalicama sa širokim opsegom impedanse opterećenja, ono pruža zvuk niske distorzije u okviru širokog opsega frekvencija.

Pokriva većinu danas dostupnih digitalnih audio medija

MQA reprodukcija

Opremljen je MQA dekoderom. Kada je MQA dekoder uključen, MQA datoteke i MQA-CD-ovi se potpuno dekoduju radi reprodukcije.

SACD/CD režim

Opremljen zasebnim SACD/CD režimom reprodukcije. U ovom režimu, isključuju se sva električna napajanja izuzev onih ka blokovima kola koja su neophodna za SACD/CD reprodukciju, čime se poboljšava kvalitet zvuka sa disk medija.

DSD izvorna reprodukcija

Obavlja proces D/A konverzije za DSD signal u SACD formatu snimanja bez njegove konverzije u PCM signal, čime se isporučuje puni potencijal DSD signala.

Remasterovanje u visokoj rezoluciji

Procesiranje digitalnog signala koje je sposobno da proširi propusni opseg i dubinu u bitima može da konvertuje 44,1 kHz/16-bitne muzičke podatke snimljene na CD-ovima i audio izvorima sa kompresijom uz gubitke poput MP3 datoteka u signale visoke rezolucije do 192 kHz/32 bita. Kada se ovo primeni zajedno sa najnovijim audio uređajima, poznata muzika zvuči bogatije uz poboljšan kvalitet, što vam omogućava da doživite ponovno otkrivenu emocionalnu komunikaciju.

Podržava širok izbor izvora muzike i brojne mogućnosti povezivanja

SL-G700 podržava Bluetooth, Wi-Fi i Apple AirPlay zahvaljujući svojoj velikoj mogućnosti bežičnog povezivanja. On je takođe kompatibilan sa striming uslugama, kao što su Spotify, TIDAL i Internet Radio i funkcijama kao što su Google Chromecast i Google Assistant.*

* Zvučnik koji se aktivira pomoću funkcije Google Voice mora da se nalazi u istoj mreži.

Visokokvalitetni Technics dizajn

Konfiguracija u četiri odeljka

Digitalni audio plejer ima veliki broj strujnih kola, kao što je prekidačko električno napajanje, koje ima kolo visoke energije i kolo digitalnog interfejsa koje upravlja signalima visoke frekvencije, kao i analognim kolima.

SL-G700 koristi konstrukciju u četiri odeljka sa pregradama koje su instalirane između blokova električnih kola u skladu sa nivoom signala koji se obrađuje i tipom električnog kola.

To eliminiše interferenciju između blokova električnih kola, čime se postiže čist kvalitet zvuka. Čvrstoća šasije zahvaljujući toj konstrukciji takođe suzbija vibraciju električnih delova, čime se suzbija bilo kakvo pogoršanje kvaliteta zvuka.

Pogonski mehanizam visoke čvrstoće

Prilikom reprodukcije diska, preciznost čitanja određuje kvalitet zvuka. Mehanizam CD drajva sadrži trostruku strukturu šasije kako bi se osiguralo precizno čitanje i kako bi se sprečilo prenošenje vibracija na spoljašnji deo mehanizma. Pored toga, SL-G700 ima stabilno, izliveno aluminijumsko ležište za disk koje ima tihu strukturu sa snažnim ublažavanjem vibracija da bi se osigurala reprodukcija diska uz visoku preciznost.

- Kraj -

Više informacija potražite na: technics.com ili pratite technics.global na mreži Facebook ili @technics na mreži Twitter.

O kompaniji Panasonic

Panasonic Corporation je svetski lider u razvoju raznih elektronskih tehnologija i rešenja za klijente u oblastima potrošačke elektronike, stanovanja, automobilske industrije i B2B poslovanja. Proslavljajući stogodišnjicu u 2018, kompanija se globalno proširila i sada upravlja sa 591 podružnica i 88 pridruženih kompanija širom sveta, a u godini koja se završila 31. marta 2018. zabeležila je konsolidovanu neto prodaju od 61,4 milijarde evra. Posvećena traženju novih vrednosti kroz inovacije u svim svojim divizijama, kompanija koristi svoje tehnologije da bi kreirala bolji život i bolji svet za svoje klijente. Da biste saznali više o kompaniji Panasonic, posetite: https://www.panasonic.com/global.