Varumärkesmeddelande

Företagets varumärke

Logo of Panasonic

Panasonics varumärke skapades 1955 och användes först som varumärke för högtalare. Varumärket är en kombination av orden "Pan" och "Sonic", och betyder frambringa det ljud som vårt företag skapar för världen. Ända sedan 2008 används det som företagsvarumärke och representerar företag, produkter och tjänster.

Varumärkets löfte

Panasonic arbetar målmedvetet med att skapa förutsättningar för ett bättre liv
och en bättre värld. Vi bidrar till samhällets utveckling och
till människors välbefinnande över hela världen.

Varumärkets slogan

A Better Life, A Better World