Allt är lugnt inför matchstart: nu finns en lösning för ansiktsigenkänning på fotbollsstadion

Det är ofta på grund av några få uppeldade supporters aggressiva beteende som vanliga fans och familjer med barn undviker att gå på fotbollsmatcher på arenan. För att komma tillrätta med problemet installerade Panasonic sommaren 2019 ett ansiktsigenkänningssystem på en fotbollsstadion i Danmark. Genom ett precisionssystem har man kunnat identifiera och stoppa kända bråkmakare från att komma in, en process som tidigare skede manuellt av säkerhetspersonal vid entréerna. Stadion blivit en säkrare plats och vem som helst kan nu gå på matcher utan att behöva vara orolig.

Brøndby IF är en proffsklubb i den danska fotbollens superliga. Brøndby IF’s stadion är utrustad med Panasonics “FacePRO", ett system med avancerad inlärningsförmåga.

Systemet är baserat på Panasonics över 60 års erfarenhet av säkerhetssystem och 30 år av unika tekniska kunskaper inom bildavkänning. Det består av säkerhetskameror utrustade med en "Best-Shot"-funktion och "FacePRO", ett precisionsprogram för ansiktsigenkänning.

Foto: Ett ansikte av en person som har på sig hood och keps känns igen och ramas in av en röd ruta.

Individer som fångats på bild när de bryter mot stadions regler, blir utestängda från kommande matcher och registreras på klubbens svarta lista. Brøndby IF har i genomsnitt ca 14 000 personer i publiken vid varje hemmamatch och uppemot 100 personer figurerar ständigt på den svarta listan. Tidigare var det säkerhetspersonalens visuella kontroller vid entrén som hindrade svartlistade personer från att komma in, men det manuella tillvägagångssättet hade sina begränsningar. Det var svårt att hitta och stoppa personer som ibland försökte ta sig in med olika typer av förklädnader eller solglasögon.
Panasonic arbetade i ungefär två år tillsammans med klubben för att utveckla ett ansiktsigenkänningssystem som kunde hantera klubbens behov. När systemet i entrén matchar ansiktet med någon som har registrerats på den svarta listan, informeras personal i övervakningsrummet i realtid och efter att matchningen dubbelkontrollerats skickas ett meddelande till säkerhetspersonal vid ingången som stoppar individen innan denne har hunnit komma igenom grindarna. På så sätt har man nu byggt ett starkt säkerhetssystem med multikontroll som består av ansiktsigenkänningssystemet i kombination med personlig bedömning.

Foto: Meddelande skickas från övervakningsrummet till säkerhetspersonal vid grinden som kan förhindra att en misstänkt person tar sig in på arenan.

Inom detta system har Panasonics unika teknik använts i både kameran och i den programvara som analyserar ansiktsbilderna som kameran registrerar.

Kameran använder "Best-Shot" -funktionen för att automatiskt välja de ansiktsbilder som är bäst för analys, även i situationer med mycket svagt ljus. Bara de bästa ansiktsbilderna av samma person och de som är mest lämpliga för ansiktsigenkänning väljs ut och skickas till servern. Detta gör att ett stort antal ansikten kan behandlas utan att nätverket belastas och bidrar till att systemet inte behöver bli så kostsamt.

Endast bilder som är lämpliga för ansiktsigenkänning skickas till servern.

Genom att bara skicka kamerabilder som är lämpliga för ansiktsigenkänning till servern minskar belastningen.

På mjukvarusidan har analyserna av ansiktsigenkänningen noterats till världens högsta uppmätta prestandanivå*1. Programvaran gör det möjligt att utföra extremt exakta kontroller även utomhus där ljuset ofta kan vara skarpt samtidigt som ansiktsbilden tas från sidan, till exempel när ansiktet är vinklat 45 grader åt höger eller vänster eller 30 grader uppåt och neråt. Den klarar även situationer där ansiktet kan vara svårt att känna igen för det mänskliga ögat på grund av åldersförändringar (motsvarande 10 år) eller delvis döljs av solglasögon eller annan maskering.

Världens främsta igenkänningsprestanda med hjälp av djup inlärningsteknologi

Bild: Ansiktsbilderna analyseras med hjälp av djup inlärningsteknologi och likhetskalkyler för att identifiera personen.

Kompatibelt med olika förhållanden

Bild: Mycket exakta verifikationer i olika situationer, till exempel när ansiktet är vinklat 45 grader horisontellt eller 30 grader vertikalt. när ansiktet delvis döljs av solglasögon eller är maskerat eller det har skett åldersförändringar över tid.

*1 utvärderingspunkter från den officiella utvärderingsrapporten från National Institute of Standards and Technology (NIST) den 9 maj 2017: https://www.nist.gov/programs-projects/face-challenges (rapporterna IJB-A Face Verification Challenge Performance Report och IJB-A Face Identification Challenge Performance Report). Teknologin har publicerats som en tidning. https://arxiv.org/abs/1704.00438

Foto: Datorskärm som visar ansiktsigenkänningen och hur systemet som tar bort fotodata.

En annan utmaning att hantera på en arena där många besökare samlas, var de nya reglerna om GDPR*2 som införts för att skydda personuppgifter inom EU. Efter flera fördjupande möten med Brøndby IF kunde risken för informationsläckage förhindras genom utveckling av en mekanism som både krypterar data från kameran och inte lagrar bilder på personer som inte registrerats på svarta listan (efter att ha bekräftat att ingen matchning föreligger). Dessutom har den svarta listan placerats på en server som är blockerad från Internet och alla andra externa system.

*2 GDPR (allmän uppgiftsskyddsförordning):
En förordning som antagits av Europaparlamentet, Europeiska rådet och Europakommissionen och som syftar till att förbättra och integrera dataskydd och integritet för alla enskilda EU-medborgare. Omfattande, strikta bestämmelser är på plats kring hantering och överföring av personlig information.

Tack vare systemet har Brøndby IFs familjevänliga fotbollsarena blivit en ännu säkrare plats, så fans i alla åldrar kan gå på matcher utan att behöva vara oroliga. Dessutom har det minskade trycket på säkerhetspersonalen gjort det möjligt att lägga resurser på bättre supporter-service.

Panasonic fortsätter att utveckla nya applikationer som exempelvis lösningar för ansiktsigenkänning vid övervakning av viktiga offentliga anläggningar, för kontroll av entréer och passkontroll på flygplatser, vilket bidrar till ett säkrare och tryggare samhälle.

Foto: Ett barn som hejar på sitt lag.
Bild: A Better Life, A Better World

Kontakt

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontakt [Global webbplats]