Odla frukt och grönsaker i svåra miljöer med hjälp av Panasonics IT Greenhouse

Ett datorstyrt växthus som producerar grödor även i hårda klimat

Som en del av ett projekt som finansieras av ministeriet för jordbruk, skogsbruk och fiske, utvecklar Panasonic avancerade jordbrukslösningar för att möjliggöra odling året runt av frukt och grönsaker även i hårda klimat. Företagets senaste projekt heter IT Greenhouse. För att demonstrera projektets livskraft odlas både tomater och jordgubbar i ett IT Greenhouse på en testanläggning på ön Ishigaki, Okinawa. Ishigaki har ett subtropiskt klimat med i genomsnitt 2 000 millimeter nederbörd per år och har ofta hårda vindbyar och tyfoner.  

Foto: Flygfoto av testanläggningen IT Greenhouse på ön Ishigaki, Okinawa.

Växthusets datorsystem styr temperaturen och fuktigheten för att hålla ett jämnt klimat dygnet runt. Det gör det också möjligt att kvantifiera och analysera informationen och påverka hur man skapar en optimal odlingsmiljö.

Panasonic tar med sig mängder av teknologier in i detta projekt, inklusive sådant som företaget har utvecklat medan man konstruerat odlingssystem och jordbruksanläggningar. Flera lösningar, som exempelvis sensoravkänning, dataöverföring och mätningsteknologi har resulterat i ett utvecklat samarbete med andra företag.

IT Greenhouse omfattar även Panasonics gardiner som absorberar infrarött ljus. Denna teknik uppstod när man utvecklade TV-apparater med plasmaskärmar och används för att kontrollera temperaturen i växthuset på ett effektivt sätt. Gardinerna blockerar infraröda strålar och hjälper till att förhindra att temperaturen i växthuset stiger och skyddar samtidigt tomater och jordgubbar från direkt solljus. Sprinklersystemet är en kylteknik som utvecklats för Panasonics gröna luftkonditioneringsapparater. Det sprayar en extremt fin dimma som hjälper till att stabilisera den inre temperaturen och fuktigheten på optimal nivå.  

Foto: IT Greenhouse har gardiner som absorberar infrarött ljus.
Foto: Dimspray-stabilisering av temperatur och luftfuktighet i ett IT Greenhouse

Ett IT Greenhouse styrs automatiskt av Smart Saien's (grönsaksland) Cloud som även på distans kan kontrollera faktorer som ljus, temperatur, luftfuktighet och dimma. Detta molnbaserade kontrollsystem övervakar och registrerar sensordata och uppdaterar regelbundet klimatkontrollprogrammet för bättre styrning av miljön.

Foto: Funktionsskärm för Smart Saien's Cloud (vegetable garden) som används i IT Greenhouse

Vidarebefordrar viktig jordbrukskunskap

Panasonic har också utnyttjat sitt molnbaserade jordbrukshanteringssystem Cultivation Navi för detta projekt. Bolaget kvantifierar och visualiserar know-how inom jordbruket med fokus på styrning av odlingsdrift i enlighet med god jordbrukarsed och gör informationen tillgänglig som en programvara. Panasonic hoppas att lösningen kan bidra till att sprida kunskap om jordbruk till utvecklingsländer och till kommande generationer.  

Foto: Funktionsskärm med Cultivation Navi molnbaserat styrsystem som används för att utveckla odlingen i IT Greenhouse

Panasonic har lång erfarenhet av byggkonstruktioner och tillverkningsindustri av byggnadsmaterial och använder denna expertis vid framtagningen av växthuset. De starka och högkvalitativa material som används klarar vindhastigheter på upp till 50 meter per sekund (111,8 km/h).

IT Greenhouse är en del av Panasonics övergripande strategi för att utforma lösningar för jordbruket som bidrar till att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

"17 Sustainable Development Goals" (SDGs)

Bild: Mål för hållbar utveckling. Mål 1: Ingen fattigdom, Mål 2: Ingen hunger, Mål 3: God hälsa och välbefinnande, Mål 4: God utbildning för alla, Mål 5: Jämställdhet Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla, Mål 7: Hållbar energi för alla, Mål 8: Anständiga arbetsvillkor, Mål 9: Hållbar industri, innovation och infrastruktur, Mål 10: Minskad ojämlikhet, Mål 11: Hållbara städer och samhällen, Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion, Mål 13: Bekämpa klimatförändringar, Mål 14: Hav och marina resurser, Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald, Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap. Dessa mål är en världsomspännande överenskommelse när vi går vidare mot 2030.

Panasonic har som mål att utnyttja erfarenheterna från IT Greenhouse-projektet i sina affärslösningar för jordbruket. Det långsiktiga målet är att kunna odla frukt och grönsaker året runt i alla delar av världen, oberoende av det lokala klimatet.

 

*Projektet drivs med bidrag från NARO-projektet inom institutionen för Bio-orienterad forskning och kunskapsutveckling (R&D som motsvarar fonder inom "fältet för kunskap och innovation").

Image: A Better Life, A Better World

Kontakt

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontakt [Global webbplats]