Panasonics teknik “nanoe™” i Kina gör att kläderna doftar fräscht.

Panasonics tvättmaskin med nanoe™-teknik avlägsnar obehagliga lukter i kläderna

Panasonics produktplaneringsgrupp i Kina har utnyttjat den unika nanoe™-teknikens lukthämmande förmåga i utvecklingen av en speciell tvättmaskin som eliminerar dålig lukt som orsakats av matolja och kryddor med stark doft. Populära rätter som tillagas direkt vid bordet, som exempelvis "hot pot", är vanliga men också kända för att orsaka starka dofter som sätter sig i kläderna.

nanoe™ är jonpartiklar i nano-storlek täckta med vattenpartiklar. De är finare än ånga och tränger djupt in i tyget. Nanoe™-partiklarna arbetar direkt med orsakerna till lukterna t.ex. cigarettrök*1, lukter som kommer från husdjur*2eller som orsakats av fukt efter tvätt*3– lukterna reduceras till en nivå som nästan omärkbar. Ett avgörande genombrott stod Panasonics kinesiska ingenjörer för när de insåg att luftfuktigheten i en tvättmaskin är direktverkande när det gäller att eliminera lukter.

Varumärket nanoe™ representerar en integration av nanoteknik och elektricitet. En nanoe™-partikel är en fin jonpartikel omsluten av vatten som bildas genom att man tillför högspänning till fukten i luften. Den innehåller hydroxylradikaler (•OH), som hämmar tillväxt av mögel*4 och pollen*5, fina atmosfäriska partiklar som kallas PM2.5*6, bakterier*7 och virus*8, samt allergener*9. De rymmer ca 1 000 gånger mer vatten än vanliga luftjoner och är skonsamma mot både huden och håret.*10

Vad är nanoe™?

Bild: Ursprunget till namnet nanoe(TM). Enligt formeln “nanoteknik + elektricitet = nanoe(TM)” är ett uttryck för nanoteknik, 1 nm = en miljarddels meter.

Hydroxylradikaler (OH-radikaler) som ger upphov till dessa effekter har inneslutits i vattenpartiklar.

Bild: Ett diagram över elektriska partiklar som skapats av vatten och innehåller hydroxylradikaler (OH-radikaler). Partikelstorleken är från 5 nanometer till 20 nanometer. (1 nm = en miljarddels meter)

OH-radikaler hämmar bakterier*7 och virus*8.

Bild: Diagrammet visar borttagning av bakterier med hjälp av nanoe(TM). nanoe(TM) når först fram till bakterierna. Därpå extraherar OH-radikalerna vätet ur bakterierna. Sedan omvandlar de vätgasen till vatten och hämmar bakterierna. I slutet av bilden visas formeln “OH + H = H2O”.

Neutralisering av dålig lukt med hjälp av nanoe™

Bild: “Luktneutralisering med nanoe(TM)”. Först når nanoe(TM) fram exakt till de lukter som har trängt in i fibrerna. Därpå bryter OH-radikalerna ner de ämnen som kan orsaka dålig lukt. Sedan luktneutraliseras de.

Tidslinje för nanoe™ som innovation

Tack vare en ökad förståelse för nanoe™-tekniken och fördelarna med ett hälsosammare liv, kan både hushåll och offentliga miljöer idag fungera som en försvarslinje mot luftburna patogener och föroreningar som annars kan orsaka allergier och leda till sjukdomar. Den enastående teknologin gör det möjligt för alla att ta ett djupt andetag och njuta av stunden, på egen hand eller tillsammans med familj och vänner. Och i miljöer som luktar fräschare med reducerade kort- och långsiktiga risker för hälsa och välbefinnande.

Under de senaste två årtiondena har användningen av nanoe™-tekniken vuxit fram inom många delar av vår vardag. 2003 använde man den för första gången i en luftrenare som tillverkades i Japan. Idag hittar man nanoe™-tekniken i luftkonditionering, kylskåp, tvättmaskiner, torktumlare samt skönhetsapparater som exempelvis hårtorkar – och de finns tillgängliga på allt fler marknader. Produkter med nanoe™-teknik hittar allt bredare tillämpning – från bilar och tågvagnar till offentliga lokaler som exempelvis hotell, sjukhus och skolor.

2016 lanserades Panasonic nanoe™ X, en uppgraderad version av nanoe™. Den har tio gånger så många OH-radikaler som nanoe™*11, vilket gör det möjligt att exempelvis ta bort lukt av cigarettrök tio gånger snabbare än tidigare*12. Helt nyligen integrerade Panasonic nanoe™ X i sina tvättmaskin/torktumlare i Alpha-serien som lanserades i Kina 2018. I kombination med en funktion som ökar de neutraliserande effekterna med högre luftfuktighet, bidrar den till effektivare reduktion av lukter som skapas av att laga stark mat, röka cigaretter eller kommer från husdjur. Luktnivån efter behandling är praktiskt taget obefintlig.

Foto: ALPHA-seriens tvättmaskin/torktumlare för användning i hushållet är utrustad med nanoe(TM) X-teknik.
Foto: Ett gift par i sitt hem, nöjda med att slippa obehaglig doft från en jacka.

Global spridning av Panasonics nanoe™-teknik som neutraliserar lukter, renar luften, disinfekterar och hjälper till att vårda och hålla huden mjuk och smidig. Panasonic strävar efter att ta fram lösningar som stämmer med det som efterfrågas från konsumenter världen över och föreslå praktiska lösningar för en hälsosam vardag.

Bild: A Better Life, A Better World

*1
nanoe™ X:
[Testinstitut] Panasonic Product Analysis Center [Testmetod] Verifieras enligt en skala med 6 nivåer av luktintensitet i ett ca 23 m3 stort testrum [Luktneutraliserande metod] Tillförsel av nanoe™ [Testsubstans] Yta som behandlats med lukten av cigarettrök [Testresultat] Luktintensiteten minskar med 2,4 nivåer på 12 minuter (4AA33-160615-N04)
nanoe™:
[Testinstitut] Panasonic Product Analysis Center [Testmetod] Verifieras enligt en skala med 6 nivåer av luktintensitet i ett ca 23 m3 stort testrum [Luktneutraliserande metod] Tillförsel av nanoe™ [Testsubstans] Yta behandlad med lukten av cigarettrök [Testresultat] Luktintensiteten minskar med 1,2 nivåer på 2 timmar (BAA33-130125-D01)
• De luktneutraliserande effekterna varierar med den omgivande miljön (temperatur och luftfuktighet), tid, lukt, typ av fiber etc.
• Skadliga ämnen såsom kolmonoxid som finns i cigarettrök kan inte tas bort.
• Vissa luktkomponenter som exempelvis från byggnadsmaterial eller husdjur samt lukter som förnyas hela tiden kanske inte kan elimineras.
*2
nanoe™ X:
[Testinstitut] Panasonic Product Analysis Center [Testmetod] Verifieras enligt en skala med 6 nivåer av luktintensitet i ett ca 23 m3 stort testrum [Luktneutraliserande metod] Tillförsel av nanoe™ [Testsubstans] Yta behandlad med lukten av ett husdjur [Testresultat] Luktintensiteten minskat med 1,5 nivåer på 1 timme (4AA33-160315-A34)
nanoe™:
[Testinstitut] Fragance Design Major, avdelningen för allmän information, informationsfakulteten, Daido University [Testmetod] Verifieras genom användning av utrustningen under ungefär en vecka i ett ca 27,5 m3 stor bur för husdjur från en djuraffär (i genomsnitt 13 husdjur befinner sig i buren) med kontroll av luktintensitet [Luktneutraliserande och hämmande metod] nanoe™ som tillförs från två typer av utrustning [Testsubstans] yta behandlad med lukt från husdjuren [Testresultat] Hämmades med ca 33,9 %
*3
 nanoe™ X och nanoe™:
[Testinstitut] Panasonic Product Analysis Center [Testmetod] Verifieras enligt en skala med 6 nivåer av luktintensitet i ett ca 23 m3 stort testrum [Luktneutraliserande metod] Tillförsel av nanoe™ [Testsubstans] Yta som behandlats med fuktlukt [Testresultat] Luktintensiteten minskar med 1,7 nivåer på 0,5 timme (Y16RA002)
*4
nanoe™ X och nanoe™:
[Testinstitut] Japan Food Research Laboratories [Testmetod] Uppmätta förändringar i mängden mögel i ett ca 23 m3 stort testrum [Hämningsmetod] Tillförsel av nanoe™ [Testsubstans] Luftburna mögelsvampar [Testresultat] Hämmades med mer än 99 % på 60 minuter (205061541-001) Datum för utfärdande av testrapporten: Den 6 juli 2005 
[Testinstitut] Japan Food Research Laboratories [Testmetod] Kontrollera tillväxten av mögelsvampar som fastnat på en trasa i ett ca 23 m3 stort testrum [Hämningsmetod] Tillförsel av nanoe™ [Testsubstans] Mögel som fastnat (svart mögel, aspergillus oryzae, blåmögel, sotdagg, gibberella zeae, aspergillus tonophilis, mucor, svartmögel) [Resultat] Den hämmande effekten bekräftades efter 8 timmar (svart mögel: 17145307001-0201. Aspergillus oryzae: 17145307001-0101. Blåmögel: 17145307001-0601. Sotdagg: 13044083002-01. Gibberella zeae: 17145307001-0401. Aspergillus tonophilis: 17145307001-0301. Mucor: 17145307001-0501. Svartmögel: 17145307001-0701.) Datum för utfärdande av testrapporten: 14 juni 2013 för sotdagg och 30 januari 2018 för övriga
*5
nanoe™ X:
<Cederpollen> [Testinstitut] Panasonic Product Analysis Center [Testmetod] Uppmätta allergener på ett tygstycke med hjälp av ELISA-metoden i ett ca 23 m3 stort provrum [Hämningsmetod] Tillförsel av nanoe™ [Testsubstans] Cederpollen [Testresultat] Hämmade mer än 97 % på 8 timmar och mer än 99 % på 24 timmar (4AA33-151001-F01) <pollen från cederträd, cypress, trädgårdsgräs, ambrosia, miscanthus, vit björk, mugwort, oliv, enbär, casuarina, alnus japonica, timotejgräs, humulus japonicus> [Testinstitut] Panasonic Analysis Center [Testmetod] Verifierade med elektrofores metod i ett ca 23 m3 stort testrum [Hämningsmetod] Tillförsel av nanoe™ [Testsubstans] Pollen (cederträd, cypress, fruktträdgårdsgräs, ambrosia, miscanthus, vit björk, mugwort, oliv, enbär, casuarina, alnus japonica, timotejgräs, humulus japonicus) [Resultat] Den hämmande effekten bekräftades efter 24 timmar (4AA33-151015-F01, 4AA33-151028-F01, 4AA33-160601-F01, 4AA33-160601-F02, 1V332-180301-F01)
nanoe™:
<Pollen från cederträd> [testinstitut] Panasonic Product Analysis Center [Testmetod] Allergener som sitter fast i tyg uppmäts med hjälp av ELISA-metoden i ett ca 23 m3 stort testrum [Hämningsmetod] Tillförsel av nanoe™[Testsubstans] Cederpollen [Testresultat] Hämmades med minst 88 % på 8 timmar (BAA33-130402-F01) <Pollen från cypress, trädgårdsgräs, ambrosia> [Testinstitut] Panasonic Product Analysis Center [Testmetod] Verifierade med elektrofores-metod i ett ca 23 m3 stort testrum [Hämningsmetod] Tillförsel av nanoe™ [Testsubstans] Pollen (från cypress, trädgårdsgräs, ambrosia) [Testresultat] Den hämmande effekten bekräftades efter 24 timmar (1V332-171010-F04, 1V332-171010-F01, 1V332-171010-F02) <Pollen av cypress trädgårdsgräs, trasgräs> [Testinstitut] Fakulteten för textil- vetenskap och teknik, Shinshu University [Testmetod] Verifierades genom direktexponering i en lufttät behållare på 45 liter och med elektrofores metod [Hämningsmetod] Tillförsel av nanoe™ [Testsubstans] Pollen (cypress, trädgårdsgräs, ambrosia) [Testresultat] Den hämmande effekten bekräftades inom 60 minuter
*6
nanoe™ X:
[Testinstitut] Panasonic Product Analysis Center [Testmetod] Uppmätt mängd organiska ämnen i ett ca 23 m3 stort testrum [Hämningsmetod] Tillförsel av nanoe™ [Testresultat] <Aromatisk karboxylsyra (bensoesyra)> Minst 99 % bröts ner på ca 8 timmar (Y17NF096) <Paraffin (hexadecane)> Minst 99 % bröts ner på ca 16 timmar (Y17NF089) 
nanoe™:
[Testinstitut] Panasonic Product Analysis Center [Testmetod] Uppmätt mängd fasta organiska ämnen i ett ca 23 m3 stort testrum [Hämningsmetod] Tillförsel av nanoe™ [Testresultat] <Aromatisk karboxylsyra (bensoesyra)> Minst 99 % bröts ner på ca 16 timmar (Y13NF135) <Paraffin (hexadecane)> Minst 99 % bröts ner på ca 24 timmar (Y13NF136)
*7
nanoe™ X och nanoe™:
<Luftburna bakterier> [Testinstitut] Kitasato Research Center for Environmental Science [Testmetod] Antal luftburna bakterier uppmätt direkt efter exponering i ett ca 23 m3 stort testrum [Hämningsmetod] Tillfört nanoe™ [Testsubstans] Luftburna bakterier [Testresultat] Hämmade mer än 99 % på 4 timmar (24_0301_1 som utfärdats av Kitasato Research Center) (testet utfördes med bara en typ av bakterier). [Testinstitut] Japan Food Research Laboratories [Testmetod] Att uppmäta förändringar i mängden fastsatta bakterier på ett tygstycke i ett ca 23m3 stort testrum [Hämningsmetod] Tillförsel av nanoe™ [Testsubstans] Fastsatta bakterier [Testresultat] Hämmades med mer än 99 % efter 8 minuter (13044083003-01) Datum för utfärdande av testrapporten: 14 juni 2013 (testet utfördes med bara en typ av bakterier).
*8
nanoe™ X och nanoe™:
<Luftburet virus> [Testinstitut] Kitasato Research Center for Environmental Science [Testmetod] Antal luftburna virus uppmätt direkt efter exponering i ett ca 25 m3 stort testrum [Hämningsmetod] Tillfört nanoe™ [Testsubstans] Luftburet virus [Testresultat] Hämmade mer än 99 % på 6 timmar (24_0301_1 som utfärdats av Kitasato Research Center) (testet utfördes med bara en typ av bakterier). <Virus som fastnat> [Testinstitut] Japan Food Research Laboratories [Testmetod] Att uppmäta viral infektering från virus fäst på ett tygstycke i ett ca 25m3 stort testrum [Hämningsmetod] Tillförsel av nanoe™ [Testsubstans] Virus fäst på ett tygstycke [Testresultat] Hämmades med mer än 99 % på 8 timmar (13001265005-01) Datum för utfärdande av testrapporten: 11 februari 2013 (testet utfördes med bara en typ av bakterier).
*9
nanoe™ X:
[Testinstitut] Panasonic Product Analysis Center [Testmetod] Verifierades med elektrofores metod i ett ca 23 m3 stort testrum [Hämningsmetod] Tillförsel av nanoe™ [Testsubstans] Allergener (dermatophagoides pteronyssinus, cederträ, cypress, alder, vit björk, trädgårdsgräs, timotejgräs, ambrosia, mugwort, alternaria, aspergillus, candida, malassezia, hund, katt, kackerlacka, mal [Testresultat] Hämmande effekt bekräftades efter 24 timmar (4AA33-160615-F01, 4AA33-151015-F01, 4AA33-151028-F01, 4AA33-160701-F01, 4AA33-160601-F02, 4AA33-160615-F02, 4AA33-160620-F01, 4AA33-160615-F03) 
nanoe™:
<Allergener som kunnat härledas från hund respektive katt> [Testorganisation] Institute of Tokyo Environmental Allergens [Testmetod] Direkt exponering i en 45L lufttät behållare och mätt med ELISA-metoden [Hämningsmetod] Tillförsel av nanoe ™ [Testsubstans] Allergener från hund respektive katt [Testresultat] <Hund (dander)> Hämmades minst 99 % på 1 timme (11M-RPTAPR047_1) <Katt (dander)> Hämmades minst 98 % på 2 timmar (11M-RPTAPR051_1) <Avföring från kvalster / kadaver> [Testorganisation] Panasonic Product Analys Center [Testmetod] Uppmätta allergener fästa på tyg, med hjälp av ELISA-metoden i ett ca 23 m3 stort testrum [Hämningsmetod] Tillförsel av nanoe ™ [Testsubstans] Fästade kvalsterallergener [Testresultat] Hämmades till minst 60 % på 24 timmar (BAA33-130304-F04) <Allergener härledda från mögel> [Testorganisation] Institute of Tokyo Environmental Allergens [Testmetod] Direkt exponering i en lufttät 45 liters behållare och uppmätt med ELISA-metoden [Hämningsmetod] Tillförsel av nanoe ™ [Testsubstans] Allergener härledda från mögel [Testresultat] Hämmades med minst 93 % på 2 timmar
*10
nanoe™ X:
[Testinstitut] Panasonic Product Analysis Center [Testmetod] 90 minuters vila, 60 minuters exponering av nanoe™ och 60 minuters hålltid. Åtta kvinnor mellan 30 och 49 år gamla med normal till torr hud. [Testresultat] Förändring i hudfuktigheten motsvarar förändringen av luftfuktighet i den omgivande miljön från 30 % till 50 % (20 % förbättring)
• Effektiviteten för ett vackert hår uppnår man genom att använda den vid upprepade tillfällen i minst två veckor.
• Effekterna varierar från individ till individ och varierar med årstider och luftfuktighet i den omgivande miljön. Effekterna varierar med hud och hår som behandlas med nanoe™.
*11
Jämförelse mellan nanoe™ som frigör 480 miljarder radikaler per sekund och nanoe™ X som frigör 4,8 biljoner radikaler per sekund, här uppmätt med ESR-metoden (Panasonics egen undersökning)
*12
Jämförelse mellan nanoe™ som reducerar luktintensiteten med 1,2 nivåer på 2 timmar och nanoe™ X som reducerar luktintensiteten med 2,4 nivåer på 12 minuter (Panasonics egen undersökning)

Testresultaten är inte samma experimentella resultat som man skulle ha erhållit genom att använda ett vanligt ett rum. Faktiska effekter varierar beroende på förhållandena i rummet, vilken metod man har använt etc.
Trots att nanoe™ och nanoe™ X hämmar virus och annat, kan man inte garantera att de förebygger infektioner.

Kontakt

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontakt [Global webbplats]