Initiativ för resursåtervinning förändrar produkttillverkningen

Panasonic omvandlar uttjänta hushållsapparater till återanvändbara resurser

Panasonic gör om sina tillverkningsprocesser med hänsyn till slutet av produktlivscykeln genom att implementera en "återvinningsorienterad tillverkning". Vartefter återvinningstekniken går framåt är slutmålet att kunna omvandla järn, koppar och plast från avfallshögar till återanvända resurser som har högt värde i tillverkningen av nya produkter. 

Stödet för att avskaffa användningen av plast växer samtidigt som världen rör sig mot en "cirkulär ekonomi", där inget avfall längre produceras. Elektriska hushållsapparater är tillverkade av metall, glas och plast. Trycket växer för att vi ska återvinna och återanvända materialen snarare än att bara kasta dem. Panasonic har utvecklat tekniker, metoder och utrustning för effektiv återvinning och återanvändning av värdefulla resurser från gamla uttjänta apparater och att omvandla dem till nya material i tillverkningen.

Återvinningsorienterad tillverkning har två syften. En är minimering av förbrukade resurser och maximering av resursåtervinning. Den andra är att minska mängden material som går till slutavfall vid tillverkning till noll.  

Produkttillverkning av återvunna resurser

Avancerad teknik behövs för att ta tillvara materialen från gamla uttjänta apparater och omvandla dem i återvinningen. Samtidigt som man minimerar resursanvändningen genom att minska produkternas vikt och storlek vid tillverkningen, fortsätter Panasonic att ta initiativ för att återvinna större volymer av återvinningsbart material genom att införa ny teknik på sina återvinningsanläggningar.

En viktig dimension i resursåtervinningen är det arbete som utfördes år 2000 på Panasonic Eco Technology Center Co., Ltd. (PETEC), en återvinningsanläggning i Hyogo-prefekturen i Japan. På PETEC-anläggningen har Panasonic varit framgångsrika i att återvinna värdefullt material såsom plast, järn och koppar med hög renhetsgrad från kasserade TV-apparater, luftkonditioneringsanläggningar, kylskåp och tvättmaskiner.  

Foto: Uttjänta apparater levereras till PETEC. Uttjänta apparater som levereras med gaffeltruck och lyfts in till lagret på PETEC-anläggningen.
Foto: På PETEC-anläggningen använder personalen skruvdragare för att demontera delar som går att återanvända.
Foto: Högvärdigt återvunnet material plockas upp för hand av personal med handskar.

Processen med att sortera och återvinna exempelvis plastdelar är en svår utmaning. Det finns många harts-varianter och även om de ser likadana ut måste de separeras från varandra och plockas ut innan materialåtervinningen kan påbörjas. PETEC har utvecklat ett sorteringssystem som med hög precision gör det möjligt att sortera och återvinna olika typer av harts med hög renhetsgrad. Med hjälp av nära-infraröd strålning är det möjligt att identifiera vilken typ av plast det rör sig om. En mix av olika typer av harts, tre typer av poly propylen-plast, polystyren och ABS (akrylonitril/butadien/styren) sorteras och återvinns med över 99 procents renhet.

Exakt sorteringssystem som använder en identifieringsteknik med nära-infraröd strålning

Foto: Det exakta sorteringssystemet använder en identifieringsteknik med nära-infraröd strålning.

Harts med hög renhet utvinns och transporteras vidare för att ta en ny roll som återanvänt material

Foto: Sorterad harts
Foto: Återvunnet material som levereras från PETEC-anläggningen. Gaffeltruckar flyttar återvunnet material som packats i påsar.

Återvunnet material som utvunnits med hög renhetsgrad återföds i "återvinningsorienterad tillverkning". Återvunnet harts från luftkonditionering, kylskåp och spisar med induktiv uppvärmning (IH). Vakuumisoleringen består av glasull som återvunnits från gamla TV-katodstrålerör (CRT) och används i nya kylskåp. Genom att utöka återvinningsteknik från den inhemska användningen i Japan och göra den global, vill Panasonic bidra till att vi gemensamt kan uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDGs) och till att förverkliga ett hållbart samhälle.

"17 Sustainable Development Goals" (SDGs)

Bild: Mål för hållbar utveckling. Mål 1: Ingen fattigdom, Mål 2: Ingen hunger, Mål 3: God hälsa och välbefinnande, Mål 4: God utbildning för alla, Mål 5: Jämställdhet Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla, Mål 7: Hållbar energi för alla, Mål 8: Anständiga arbetsvillkor, Mål 9: Hållbar industri, innovation och infrastruktur, Mål 10: Minskad ojämlikhet, Mål 11: Hållbara städer och samhällen, Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion, Mål 13: Bekämpa klimatförändringar, Mål 14: Hav och marina resurser, Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald, Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap. Dessa mål kommer även fortsättningsvis att vara en världsomspännande överenskommelse när vi går vidare mot 2030.
Bild: A Better Life, A Better World

Kontakt

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontakt [Global webbplats]