Ett projekt för hållbar sjömat placerar miljön i förgrunden och i mitten

Panasonics lunchrestauranger serverar fisk som är odlad med hänsyn till hållbarhet

Marina resurser hotas av utarmning på grund av den ökande befolkningen i världen. Panasonics egna lunchrestauranger används som ett steg för att upplysa människor på många olika sätt. Genom att lägga in "hållbar sjömat" som producerats med hållbara metoder på menyn bidrar man till att uppnå mål nummer 14 (Hav och marina resurser) på FN:s lista över globala mål för en hållbar utveckling (SDG - Sustainable Development Goals).

"17 Sustainable Development Goals" (SDGs)

Bild: Mål för hållbar utveckling. Mål 1: Ingen fattigdom, Mål 2: Ingen hunger, Mål 3: God hälsa och välbefinnande, Mål 4: God utbildning för alla, Mål 5: Jämställdhet Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla, Mål 7: Hållbar energi för alla, Mål 8: Anständiga arbetsvillkor, Mål 9: Hållbar industri, innovation och infrastruktur, Mål 10: Minskad ojämlikhet, Mål 11: Hållbara städer och samhällen, Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion, Mål 13: Bekämpa klimatförändringar, Mål 14: Hav och marina resurser, Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald, Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap. Dessa mål kommer även fortsättningsvis att vara en världsomspännande överenskommelse när vi går vidare mot 2030.

Utfiskning och fiskodlingar bidrar till att vi konsumerar allt mer av de marina resurserna. Om vi inte vidtar några motåtgärder kommer framtida generationer inte att kunna njuta av fisk och skaldjur. För att bevara hav och floder för dem som kommer efter oss, har Panasonic sedan i mars 2018 introducerat ett hållbarhetsprojekt kring havets frukter på menyerna på företagets lunchrestauranger. Initiativet är det första i sitt slag bland företag med huvudkontor i Japan.  

Hållbar sjömat omfattar all mat från fiske och odling av vattenlevande organismer från producenter i fiskeri- och vattennäringen som använder hållbara produktionsmetoder när det gäller resurser, miljö och samhälle. Fram till januari 2020 har rätter med hållbar sjömat lagts till i menyn på 30 av företagets lunchrestauranger. Panasonic har som ambition att före utgången av verksamhetsåret 2020 introducera detta på företagets samtliga ca 100 lunchrestauranger, som bara i Japan serverar mat åt 100 000 anställda.  

Foto: Ingången till en av Panasonics företagsrestauranger. Affischer och banderoller med hållbar sjömat. Många människor står i kö.
Foto: Ett menyurval med hållbar sjömat. Friterade ostron från Miyagi-prefekturen. Vitt ris och misosoppa serveras på en bricka.
Foto: Panasonics personal äter från menyn med hållbar sjömat i företagets lunchrestaurang.

Certifierar hållbar sjömat för konsumtion

Ett initiativ för att skydda de marina resurserna och som dessutom främjas i hela världen, är processen att kunna välja hållbar sjömat. Marine Stewardship Council (MSC) och Aquaculture Stewardship Council (ASC) är de fastställda systemen för certifiering. Om konsumenterna börjar välja marina produkter som är certifierade enligt något av dessa system, kommer allt fler aktörer inom fiskeindustrin se till att skaffa certifiering. Detta kommer att leda till skydd för havens rikedomar.

Bild: MSC certifieringsmärke. MSC-certifiering av Marine Stewardship Council certifierar hållbarhet och korrekt hantering av fisket. Märket ser ut så här. “CERTIFIED SUSTAINABLE SEAFOOD, MSC, www.msc.org”
Bild: ASC certifieringsmärke. ASC-certifiering regleras av Aquaculture Stewardship Council för ansvarsfull fiskodling för att minimera miljöbelastningen på naturen och samhället. Märket ser ut så här. “Farmed Responsibly, asc certified, ASC-AQUA.ORG”

Panasonic stod inför hot och hinder när man introducerade sitt koncept med hållbar sjömat. För att kunna säga att lunchrestaurangens erbjuder hållbara fisk- och skaldjursrätter måste alla företag som är inblandade – inte bara produktleverantörerna, utan även importörer, grossister, förädlare, distributörer, och storkök – alla i värdekedjan måste medverka. Hanteringskedjan Chain of Custody (CoC) garanterar spårbarhet och kräver att företaget uppfyller ett stort antal villkor för att kunna certifieras.

Flöde för att tillhandahålla certifierade marina produkter

Bild: “Chain of Custody (CoC) -certifiering krävs för alla marina produktprocesser”. Diagrammet visar flödet för att kunna leverera certifierade marina produkter. MSC-certifiering eller ASC-certifiering krävs för leverantörer av produkter från havet. CoC-certifiering krävs också för importörer, grossister, förädlare, distributörer och storkök. När all certifiering har uppnåtts kan lunchrestaurangerna börja servera hållbara fisk- och skaldjursrätter.

För att maximera effekterna av initiativet, arbetar Panasonic med att driva vidare insatserna utanför företaget. Företaget ger aktivt stöd till andra företag och uppmuntrar dem att införa hållbar sjömat på deras egna lunchrestauranger för att få till större effekter och ett erkännande av produkten. Företaget ger också stöd till andra medlemmar i restaurangbranschen som vill skaffa ett CoC-intyg.

Panasonic hoppas att lyfta medvetandet och inspirera till ännu större förändringar av konsumtionsbeteendet. En grundläggande idé är att de anställda ska prova hållbara fisk- och skaldjursrätter och sedan berätta för andra. Genom att fortsätta utveckla detta initiativ och andra liknande initiativ vill företaget bidra till att bevara de marina resurserna och förverkliga ett hållbart samhälle.

Foto: Servicehörnet på Panasonics företagsrestaurang. Informationsskyltar med hållbar sjömat. Affischerna marknadsför
Foto: Översikt av Panasonics lunchrestaurang. Ett stort antal människor som äter.
Bild: A Better Life, A Better World

Kontakt

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontakt [Global webbplats]