Panasonics Service Cloud låter dig tillhandahålla snabb och pålitlig service till dina kunder via fjärrunderhåll. Detta gör att du kan utföra förebyggande underhåll, finjustera och snabbt reagera vid fel. Och du kan bättre planera den nödvändiga reparationstiden tack vare feldiagnos. Gör din vardag enklare!

Molnlösningar från Panasonic: Den bästa basen för snabb och pålitlig service för dig och dina kunder
Servicemolnet gör det möjligt för dig att fjärrunderhålla värmesystem och garanterar större säkerhet och förbättrad kundnöjdhet.
När som helst:

  • Fullständig enhetsinformation
  • Historik över felloggar
  • Visuell statistik över enhetens prestanda
  • Viktiga parametrar kan fjärrstyras

Detta gör att du kan utföra förebyggande underhåll och finjustera och reagera snabbt vid funktionsfel.