Bränsleceller med vätgas för elektricitet och uppvärmning

Vad kommer vätgasen att spela för roll i en framtida energimix och ett fossilfritt samhälle?  Vätgasbaserade bränslecellsystem genererar inte bara värme på ett miljövänligt sätt, utan även elektricitet. Panasonic har forskat på energiteknik baserat på vätgas i mer än 20 år.

Redan 2009 fanns Panasonics bränslecellen ENE-FARM kommersiellt tillgänglig på den japanska marknaden, en produkt som använder vätgas som utvunnits ur naturgas för att framställa elektricitet och varmvatten i hushållet.  Idag finns denna teknik tillgänglig även i Europa, för att bana väg mot en mer hållbar framtid.

Produktionsapplikationer / RE100

Som en del av utvecklingsarbetet med framtida tillämpningar tittar vi nu på en installation som kombinerar solenergi, lagringsbatterier och en bränslecellsgenerator för vätgas som skulle kunna förverkliga användningen av förnybara källor med fullskalig användning av vätgas*

Lagring

Vätgas är också överlägset när det gäller att lagra och utnyttja energi eftersom elektricitet från förnybar energi kan omvandlas till vätgas genom elektrolys med hjälp av överskottsenergi och sedan lagras stabilt under lång tid.

Användning

Panasonic har nyligen lanserat kommersiellt en bränslecell av vätgastyp i Japan, vilket gör att vi kan producera elektricitet direkt från vätgas med hög effektivitet. Genom att ansluta en varmvattentank (rekommenderas) till den här produkten kan värme som genereras från bränslecellen omvandlas direkt till vanligt tappvarmvatten.

*Det är möjligt att nå RE100 med grön vätgas som genereras från förnybara källor, det vill säga genom att använda certifierad grön energi. Panasonic kommer att börja demonstrera sin teknik med vätgas som inte kommer från förnybara källor, men strävar efter att i ett senare skede uppnå RE100 genom att så småningom använda vätgas från sådana källor.

Vi förverkligar ett vätgasbaserat samhälle

Analytiker uppskattar att grön vätgas skulle kunna uppfylla 24% av världens energibehov år 2050 till ett värde av runt 630 miljarder euro per år. Men det kommer att krävas stora arbetsinsatser inom många områden för att nå den typen av ambitiösa mål på relativt kort tid. Att utveckla vätgasens potential mot en fossilfri industri, transport, kraftproduktion och byggnader till verklighet kräver investeringar, regleringar, nya marknadsplatser samt forskning och innovation.

Realising a Hydrogen Society

Från produktionen av vätgas, lagring och distribution till smart och effektiv användning, har systemet med vätgas fortfarande en del svåra utmaningar att övervinna. Här måste statliga institutioner och organ, miljöexperter och olika delar av branschen göra gemensam sak.  Kostnadseffektiv, fossilfri produktion av vätgas plus en infrastruktur för att transportera den gröna vätgasen tillsammans med användning och vidareutveckling av vätgastekniken banar väg mot ett vätgasbaserat samhälle som är både säkert och bekvämt.

Grön vätgas – ett bränsle för en hållbar framtid
• Genereras från överskottsenergi såsom vindkraft till havs genom att dela upp vatten till väte och syre.
• Enkel förvaring och transport.
• Noll CO2-utsläpp. Omvandlas tillbaka till el och värme för användning i olika typer av sektorer – från hem och hushåll till kommersiella och industriella tillämpningar.

Bränsleceller för bostäder

Bränsleceller för bostäder

Vi producerar redan energi med hjälp av vätgas. Panasonic gjorde bränslecellerna kommersiellt tillgängliga för japanska konsumenter 2009. Produkten använder vätgas som utvinns från naturgas för att skapa elektricitet och varmvatten i hemmet. Bränslecellen används för närvarande i mer än 200 000 hushåll i Japan och över hela världen.

Mer än 2 000 människor i Panasonics första Sustainable Smart Town (SST) i Fujisawa, 50 km sydväst om Tokyo, använder bränslecellsystem sedan staden invigdes 2014.

Kommersiella och industriella tillämpningar

Panasonic introducerar världens första kommersiella bränslecellsystem för ren vätgas (5KW) och siktar också på att utöka tillämpningen från bostadssektorn till större applikationer för större byggnader, butiker och fabriker respektive tillverkningssektorn.  Tack vare den modulära konstruktionen kan ett system på 5 kW från Panasonic anslutas till en grupp med flera system och en sammanlagd kapacitet i megawatt-klassen. Fördelen med lösningen är inte bara dess flexibilitet vid planering av uppskalning. Underhåll behöver inte heller orsaka några avbrott eftersom de enskilda enheterna kan kopplas från nätverket medan alla andra system fortfarande är igång.
Detta gör Panasonics system extremt flexibelt för många typer av applikationer och olika storlekar.

Kommersiella och industriella tillämpningar

Bränslecellsteknik för "Zero Carbon Manufacturing"

Den 1 oktober 2021 lanserade Panasonic den första bränslecellsgeneratorn för ren vätgas: "H2 KIBOU". KIBOU betyder "hopp" och förmedlar vår vilja att förverkliga ett vätgasbaserat samhälle.

Panasonic ska demonstrera en RE100-klassad (100 % förnybar energi) produktionslösning uppbyggt på bränsleceller med ren vätgas:

• Det blir världens första RE100-fabrik med fullskalig användning av vätgas
• Det blir världens första lösning som kombinerar bränslecellsgeneratorer, solceller och lagringsbatterier.
• Det kommer att vara världens första integrerade styrning av 100 enheter av rena vätgasdrivna bränslecellsgeneratorer som ett system. Detta kommer att vara det största antalet enheter som kopplats ihop hittills.

Bygget påbörjades i oktober 2021 och demonstrationen sätter igång i april 2022. Detta är demonstrationsfasen i en plan där vi ska kunna erbjuda en RE100-lösning till våra B2B-kunder (fabriker, kontor och andra kommersiella kunder) 2023 och starta en fullskalig verksamhet 2024.

Bränslecellsteknik för

Andra ämnen som relaterar till bränsleceller och energi

En grönare framtid tillsammans.

Läs mer om våra effektiva energilösningar kring alltifrån produktion och lagring till användning och intelligent styrning.

Panasonics sätt
att uppnå ett vätgasbaserat samhälle

Enligt IEAväxer vätgastekniken snabbt runt om i världen och kan snart vara på väg att nå sin fulla potential som en långsiktig och ren energilösning.

Kontakta oss för mer information

Panasonic Europe B.V
Corporate Communications