Panasonics Integritetsnotis

 

Senast uppdaterad 3 juni 2024.

 

Panasonic åtar sig att säkerställa att dina "Personuppgifter" (som förklaras nedan) används på ett rättvist, lagligt och säkert sätt och att din integritet alltid skyddas. Vi lägger stor vikt vid efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar om integritet och dataskydd inklusive, men inte begränsat till, Dataskyddsförordningen 2016/679 ("GDPR").


Denna Integritetsnotis är avsedd att berätta hur vi "behandlar" (enligt förklaringen nedan) information om dig ("Personuppgifter" enligt förklaringen nedan) som du tillhandahåller oss eller som vi samlar in genom din användning av denna webbplats, lösenordssäkrade plattformar, produkter, enheter eller applikationer, dina kontakter med vår kundtjänst eller din prenumeration på marknadskommunikation (gemensamt våra "Tjänster"), eller när du engagerar dig med oss på sociala medier eller på annat sätt interagerar med oss. Det gäller även om det görs en uttrycklig hänvisning till det via länk eller på liknande sätt. Närhelst vi behandlar dina Personuppgifter och en annan integritetsnotis krävs (t.ex. för andra specifika webbplatser, plattformar eller portaler) kommer Panasonic att tillhandahålla en specifik integritetsnotis. Denna Integritetsnotis kompletterar andra integritetsnotiser och är inte avsett att åsidosätta dem.


Denna Integritetsnotis förklarar vilka Personuppgifter vi samlar in, lagrar, använder, lämnar ut och överför (hädanefter "behandlar"), hur vi gör det, i vilket syfte och vilka våra rättsliga grunder är. Det ger dig också information om dina rättigheter enligt GDPR och hur du kan kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter eller har ett klagomål.


Klicka på länkarna nedan för att få mer information om vår integritetspolicy:


1. Information om oss

2. Vad är en Personuppgift?

3. Vilka Personuppgifter samlar vi in om dig och hur?

4. Hur använder vi dina Personuppgifter (syfte och rättslig grund)?

5. Till vem lämnar vi ut dina Personuppgifter?

6. Vad gör vi för att hålla dina Personuppgifter säkra?

7. Om du underlåter att lämna Personuppgifter till oss

8. Få tillgång till dina Personuppgifter och andra rättigheter du har

Vilka är dina rättigheter?
Din rätt relaterad till marknadskommunikation
Utnyttja dina rättigheter
Klagomål


9. Internationella överföringar

10. Datalagring - Hur länge kommer vi att lagra dina Personuppgifter?

11. Tredjepartslänkar, plug-ins, applikationer, inbäddade funktioner och innehåll och produkter på våra Tjänster

12. Vår närvaro på sociala medier och nätverksplattformar

13. Kakor

14. Personuppgifter om barn

15. Ändringar av denna Integritetsnotis eller av dina Personuppgifter

16. Kontakta oss

1. Information om oss
Denna Integritetsnotis är utfärdad av Panasonic Nordic, Filial till Panasonic Marketing Europe GmbH Germany ("Panasonic Nordic"), med registrerad adress på Sundbybergsvägen 1 B, 171 73 Solna, Sverige på uppdrag av oss själva och Panasonickoncernen.. Panasonickoncernen består av Panasonic Holdings Corporation, med huvudkontor i Kadoma, Osaka Prefecture, Japan, samt ett antal dotterbolag som kan hittas här:
http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html#renketsu

När vi i denna Integritetsnotis hänvisar till "Panasonic", "vi", "oss" eller "vår" avses det relevanta företaget i Panasonickoncernen som ansvarar för behandlingen av dina Personuppgifter. För Personuppgifter som samlas in via denna webbplats är detta Panasonic Nordic.

2. Vad är en Personuppgift?
I denna Integritetsnotis avser "Personuppgifter" all information om en person som gör det möjligt att direkt eller indirekt identifiera den personen. Personuppgifter kan vara ditt namn, adress, telefonnummer, transaktionsinformation eller ett serienummer för en produkt som du har köpt. När vi kombinerar annan information (dvs. information som inte i sig själv identifierar en person) med Personuppgifter behandlar vi den kombinerade informationen som Personuppgifter.

3. Vilka Personuppgifter samlar vi in om dig och hur?
Beroende på din användning av denna webbplats/våra Tjänster (se avsnitt 4 nedan) och dina val av cookies (se avsnitt 04 nedan) samlar Panasonic in och behandlar vissa eller alla Personuppgifter som anges i tabellen nedan, med hjälp av de metoder och kanaler som också anges i tabellen.

 

Kategorier av insamlade Personuppgifter

Hur vi samlar in Personuppgifterna

"Kommunikationsdata": Elektronisk sådan som e-post, chattmeddelanden, pdf och andra dokumentfiler.

Från dig direkt om du väljer att dela denna information med oss.

Från ett servicecenter eller en återförsäljare i samband med en produkt som du har köpt.

"Kontaktuppgifter": Inkluderar din gatuadress och bosättningsland, e-postadress, telefonnummer (fast och mobil) och faxnummer.

Från dig direkt om du väljer att dela denna information med oss.

Från Panasonics onlinebutik.

Från ett servicecenter eller en återförsäljare i samband med en produkt som du har köpt.

Från ett konto eller en profil hos tredje part, om du väljer att dela den informationen med oss.

"Finansiella uppgifter, betalnings- och orderuppgifter": Inkluderar ditt personliga bankkonto och andra uppgifter som är nödvändiga för att behandla beställningar, betalningar, leveranser och förebyggande av bedrägerier och brott, inklusive kredit-/betalkortsnummer, säkerhetskodnummer och annan relaterad faktureringsinformation, såsom faktureringsadress.

Från dig direkt om du väljer att dela denna information med oss.

Från Panasonics onlinebutik.

"Identitetsuppgifter": Inkluderar ditt förnamn, efternamn, titel, kön, födelsedatum och användarnamn eller liknande identifierare.

Från dig direkt om du väljer att dela denna information med oss.

Från Panasonics onlinebutik.

Från ett servicecenter eller en återförsäljare i samband med en produkt som du har köpt.

Från ett konto eller en profil hos tredje part, om du väljer att dela den informationen med oss.

"Platsdata": Till exempel din produkts eller enhets GPS-signal eller information om närliggande Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmaster som kan överföras till oss när du använder vissa Tjänster.


Automatiserad, genom vår användning av teknik som är inställd på din produkt, enhet eller vår applikation.


"Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter": Inkluderar dina preferenser för marknadsföring och kommunikation, t.ex. språkinställningar och när du tar emot och läser marknadsföringskommunikation från oss, såsom vårt nyhetsbrev.

Automatiserad, genom vår användning av cookies och liknande tekniker som ställs in på din produkt, enhet eller vår applikation, om du har samtyckt till vår användning i förväg; vänligen besök vår cookiepolicy för mer information.

"Loggdata för produkt/enhet/applikation": Inkluderar din maskinvarumodell, IMEI-nummer, MAC-adressen för enhetens trådlösa nätverksgränssnitt och det mobiltelefonnummer som används av enheten, information om mobilnätverk, ditt operativsystem, språket och versionen av den webbläsare du använder, tidszonsinställning, datum och tid för din åtkomst till Tjänsterna, innehållet i den åtkomna Tjänsten/namnet på och URL:en till den fil du öppnade (besökt sida), IP-adress, information om operativsystem, åtkomststatus/HTTP-statuskod, överförd datamängd, tidigare besökt sida och annan teknik på den produkt eller enhet som du använder för att få åtkomst till Tjänsterna.

Automatiserad, genom vår användning av teknik som är inställd på din produkt, enhet eller vår applikation.

"Profil- och användningsdata": Inkluderar information som samlas in om din användning av denna webbplats/våra Tjänster såsom tid och varaktighet för din användning, lösenord och inloggningsdata, din hänvisningswebbplats, länkar du klickar på, sökningar du utför, åtgärder du vidtar, sidor du besöker, din webbläsarhistorik, mönster för din användning och information från formulär som du fyller i.

Automatiserad, genom vår användning av cookies och liknande tekniker som ställs in på din produkt, enhet eller vår applikation, och från tredjepartsleverantörer av analystjänster om du har samtyckt till vår användning i förväg; vänligen besök vår cookiepolicy för mer information.

"Profildata för sociala medier": Inkluderar din profilinformation, användar-ID som är kopplat till ditt sociala mediekonto och all annan information som du tillåter det sociala medienätverket/plattformen att dela med tredje part.

Från dig direkt och/eller från det relevanta sociala medienätverket/plattformen när du interagerar med vår närvaro på sociala medier, t.ex. när du gillar oss på Facebook.

"Transaktionsdata": Inkluderar information om dina transaktioner (t.ex. köp eller retur av våra produkter/enheter och Tjänster) och detaljer om sådana produkter/enheter, såsom namnet på produkten/enheten och tjänsten, produktkategori, modellnummer, serienummer, inköpspris, inköpsbevis, datum och plats för transaktionen, fakturahistorik.

Från dig direkt om du väljer att dela denna information med oss.

Från Panasonics onlinebutik.

Från ett servicecenter eller en återförsäljare i samband med en produkt som du har köpt.

Från tjänsteleverantörer med avseende på marknadsföringsaktiviteter.

"Användargenererat innehåll": Inkluderar kommentarer, fotografier, röstinspelningar, videor.

Från dig direkt om du väljer att dela denna information med oss/på våra plattformar, bloggar.

Eventuella ytterligare Personuppgifter

Från dig direkt om du väljer att dela ytterligare information med oss.

Från allmänt tillgängliga källor, förutsatt att mottagandet av sådana Personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar.


4. Hur använder vi dina Personuppgifter (syfte och rättslig grund)?

Vi behandlar dina Personuppgifter inom ramen för de aktiviteter och för de syften som anges i tabellen nedan och stödjer oss på en eller flera av följande angivna rättsliga grunder:


- Fullgörande av ett avtal: När vi behöver fullgöra ett avtal som vi är på väg att ingå eller har ingått med dig som part, eller (på din begäran) vidta åtgärder innan vi ingår ett sådant avtal (artikel 6.1(b) i GDPR);

- Rättslig förpliktelse: Om vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av (artikel 6.1(c) i GDPR);

- Berättigat intresse: När vi agerar efter våra berättigade intressen, förutsatt att de inte åsidosätts av dina grundläggande rättigheter (art. 6(1)(f) GDPR). Vi bedömer våra berättigade intressen för behandlingen av dina Personuppgifter och väger dem mot eventuell påverkan på dig. I allmänhet är de berättigade intressen som vi eftersträvar i förhållande till vår användning av dina Personuppgifter ett effektivt, säkert och lagligt utförande och/eller hantering av (i) din användning av denna webbplats, vår onlinebutik och någon av våra Tjänster, (ii) vår affärsrelation med dig, t.ex. när du använder vår onlinebutik, och/eller (iii) förbättring av våra Tjänster. Om vi åberopar våra berättigade intressen har du rätt att när som helst invända mot sådan behandling enligt de villkor som anges i GDPR; för mer information om våra berättigade intressen eller vårt balanseringstest, vänligen kontakta oss genom att använda de kommunikationsmedel som anges i avsnitt 17 nedan;

- Samtycke: Om vi förlitar oss på ditt samtycke kommer vi att be om det separat (art. (6(1)(a) GDPR). I allmänhet förlitar vi oss på samtycke när det krävs för att skicka marknadsföringskommunikation till dig via e-post eller textmeddelande och för att använda cookies.

Observera att Panasonic inte baserar något beslut enbart på automatiserad behandling inklusive profilering som i betydande grad påverkar dig eller har rättsliga effekter för dig (art. 22 GDPR) och att vi endast kommer att använda dina Personuppgifter för de ändamål för vilka vi samlade in dem enligt vad som anges i tabellen nedan och vår Cookiepolicy, såvida vi inte rimligen anser att vi behöver använda dem för ett annat ändamål och att detta ändamål är förenligt med det ursprungliga ändamålet. Om du vill få en förklaring till hur det nya ändamålet är förenligt med det ursprungliga ändamålet, vänligen kontakta oss genom att använda de kommunikationsmedel som anges i avsnitt 17 nedan.

Ändamål och syfte

Kategorier av Personuppgifter

Rättslig grund

Hantera denna webbplats och våra Tjänster

För att på ett säkert sätt tillhandahålla och administrera denna webbplats och våra Tjänster, vilket inkluderar att kontinuerligt förbättra dess funktion, övervaka prestanda för datacenter och nätverk, upprätthålla säkerheten och stabiliteten i vår infrastruktur och våra Tjänster, testning, rapportering och felsökning.

 

Kontaktuppgifter

Berättigade intressen
Rättslig förpliktelse

Samtycke

Identitetsuppgifter
Profil- och användningsdata
Loggdata för produkt/enhet/applikation
Platsdata
Transaktionsdata

Skapa ett konto eller en profil

När du skapar ett konto eller en profil på en Panasonic-webbplats eller applikation eller använder ett tredjepartskonto eller en tredjepartsprofil för inloggning och registrering,såsom när du registrerar dig för My Panasonic eller Panasonic onlinebutik och köper och/eller registrerar produkter eller tjänster där.

Kontaktuppgifter

Fullgörande av avtal

Berättigade intressen

Identitetsuppgifter
Transaktionsdata
Användargenererat innehåll

Publicera dina kommentarer på anslagstavlor och forum

Vissa av Panasonics webbplatser och applikationer har anslagstavlor, forum, anslagstavlor, chattfunktioner, bloggar och liknande funktioner ("Gemenskapsinlägg") genom vilka du kan publicera information, fotografier, meddelanden och annat material.

Kommunikationsdata

Fullgörande av avtal
Samtycke

Berättigade intressen

Kontaktuppgifter
Identitetsuppgifter
Profil- och användningsdata
Användargenererat innehåll

Kontakt och publicering på sociala medier

Förutom vår webbplats kan du också dra nytta av vår närvaro på sociala medieplattformar. Du kan få information om våra produkter, kampanjer och evenemang och interagera med andra kunder genom att lägga upp information, foton och annat material. Du kan också använda chattfunktionerna för att kontakta oss om du har en fråga eller ett problem med våra produkter eller tjänster.

Kommunikationsdata

Samtycke

Berättigade intressen

Kontaktuppgifter
Identitetsuppgifter
Profildata för sociala medier
Användargenererat innehåll

Tillhandahålla våra Tjänster

För att tillhandahålla våra Tjänster eller någon specifik funktion som du begär, inklusive för att underlätta ditt köp från Panasonics onlinebutik, göra det möjligt för oss att uppfylla våra skyldigheter enligt något avtal med dig (t.ex. någon produkt- eller enhetsgaranti), vidta åtgärder före avtal på din begäran, tillhandahålla kundsupporttjänster och hantera andra supportfrågor som du kan ha (t.ex. klagomålshantering) och tillhandahålla personalutbildning och information.

Kommunikationsdata

Fullgörande av avtal

Rättslig skyldighet

Berättigade intressen

Kontaktuppgifter
Identitetsuppgifter
Finansiell information, betalnings- och orderinformation
Transaktionsdata

Affärsmässiga syften

För affärsövervakning, skydd av våra tillgångar, intern registerhållning, informationshantering, redovisning, revision och inkasso.

Kommunikationsdata

Rättslig förpliktelse
Berättigade intressen

Kontaktuppgifter
Identitetsuppgifter
Finansiell information, betalnings- och orderinformation
Transaktionsdata

Uppdateringar

För att kommunicera med dig, inklusive att kommunicera med dig om ditt konto, dina profiler eller transaktioner med oss, ge dig viktig information om dina produkter, enheter, applikationer eller andra Tjänster och skicka dig meddelanden om väsentliga ändringar av våra villkor eller policyer, t.ex. denna Integritetsnotis.

Kontaktuppgifter

Berättigade intressen
Rättslig skyldighet

Identitetsuppgifter
Transaktionsdata

Kampanjer, (online)spel, prisdragningar, lotterier, cash back, tävlingar och liknande aktiviteter

För att korrekt genomföra och administrera något av ovanstående, inklusive att dela dina Personuppgifter med sponsorer.

Kontaktuppgifter

Samtycke
Fullgörande av avtal
Berättigade intressen

Identitetsuppgifter
Transaktionsdata

Annonsering och utskick av marknadskommunikation

Tillhandahålla anpassad reklam, sponsrat innehåll och personliga produktrekommendationer baserat på din aktivitet på våra tjänster eller andra plattformar, inklusive att skicka dig relevanta reklammeddelanden via e-post, sms och push-meddelanden baserat på ditt uttryckliga samtycke.

För att prenumerera på våra nyhetsbrev använder vi dubbel opt-in-förfarandet. Efter att du har registrerat dig får du ett separat e-postmeddelande där vi ber dig bekräfta att du är ägare till den angivna e-postadressen och att bekräfta din prenumeration. Detta förhindrar att andra missbrukar din e-postadress eller att du får oönskad e-post.

Kontaktuppgifter

Samtycke
Fullgörande av avtal

Berättigade intressen

Identitetsuppgifter
Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter
Data om produkt/enhet/applikation
Profil- och användningsdata

Produkter, Tjänster, produktrekommendationer, förbättringar och enkäter

För att utveckla och förbättra nya och befintliga Panasonicprodukter och -Tjänster, produktrekommendationer, reklam och annan kommunikation utvärderar Panasonic dina användningsmönster, till exempel genom undersökningar och dina tidigare inköp. Vi kan också komplettera denna information med information från externa källor, t.ex. sociodemografiska data eller data från våra anslutna partners.

För att utvärdera dina användningsmönster använder vi ditt annons-ID, pixlar, taggar, cookies eller andra digitala spårare som finns i våra nyhetsbrev eller på externa webbplatser där våra annonser visas.

Kontaktuppgifter

Samtycke

Berättigade intressen

Profil- och användningsdata

Identitetsuppgifter

 

Transaktionsdata

 

Profildata för sociala medier

Loggdata för produkt/enhet/applikation

 

Användargenererat innehåll

Återkallelse av produkt

I den högst osannolika omständigheten att Panasonic behöver återkalla någon produkt, inklusive av säkerhetsskäl, måste vi kontakta dig med instruktioner om hur du returnerar din produkt.

Kontaktuppgifter

Rättslig skyldighet

Identitetsuppgifter
Transaktionsdata

Efterlevnad och rättsliga åtgärder

Säkerställa administration, drift och efterlevnad av alla tillämpliga lagar och förordningar och Panasonics interna policyer och processer, samt upprättande och upprätthållande av juridiska rättigheter och försvar i händelse av en juridisk tvist.

Kommunikationsdata

Rättslig förpliktelse
Berättigade intressen

Kontaktuppgifter
Identitetsuppgifter
Finansiell information, betalnings- och orderinformation
Transaktionsdata

Maskininlärning

Automatisera affärsprocesser som fakturering och redovisning, svara på frågor om affärskommunikation.

Affärskommunikation Data

Berättigade intressen

Kontaktuppgifter
Identitetsuppgifter
Profil- och användningsdata
Transaktionsdata

Utbildning

 

För att ge relevant utbildning till personalen, särskilt i förhållande till kundtjänstmedarbetare, samt för att säkerställa kvaliteten på tjänsterna.

Kommunikationsdata

Berättigade intressen

Kontaktuppgifter
Användargenererat innehåll


5. Till vem lämnar vi ut dina Personuppgifter?

Vi kommer inte att lämna ut dina Personuppgifter till tredje part för deras egna oberoende marknadsförings- eller affärsändamål om du inte har gett ditt samtycke till det. Vi kan dock behöva lämna ut dina Personuppgifter till följande kategorier av mottagare för de ändamål som vi samlade in dem för enligt avsnitt 4 med stöd av de rättsliga grunder som anges där:

I. Panasonic Holdings Corporation och närstående bolag

Vi kan behöva överföra dina Personuppgifter inom Panasonic Group of Companies för att tillhandahålla de Tjänster du behöver eller andra tjänster/assistans som du begär. Alla företag inom Panasonickoncernen är skyldiga att följa den integritetpraxis som anges i denna Integritetsnotis eller annan integritetsnotis som de kan meddela dig och att behandla dina Personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om integritet och dataskydd.

II. Tjänsteleverantörer

Vi använder externa tjänsteleverantörer för att förse oss med informationsteknik, systemadministration och kundtjänster, och för att hjälpa oss att hantera vissa aktiviteter och tjänster för vår räkning, och de kommer endast att agera i enlighet med våra instruktioner som personuppgiftsbiträden.

Dessa tjänsteleverantörer inkluderar leverantörer av webbhotellstjänster för att hosta våra webbplatser, leverantörer av e-posttjänster som används för att hjälpa oss att skicka e-post till dig i enlighet med dina marknadsföringspreferenser, leverantörer av Customer Relationship Management, auktoriserade servicecenter och pakettjänstleverantörer om du handlar online och, leverantörer av Consent Management Platform som hjälper oss att hantera ditt samtycke och att hålla vår information om cookies som används uppdaterad, och leverantörer av dataanalys som används för att hjälpa oss att förstå användningen av våra produkter/enheter och Tjänster, så att vi kan förbättra våra Tjänster. För mer information, se vår Cookiepolicy.

III. Tredje part när så krävs enligt lag eller för att skydda vår verksamhet och våra Tjänster

Vi kommer att lämna ut dina Personuppgifter för att följa tillämplig lag eller svara på giltiga rättsliga processer, inklusive från brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter; för att skydda våra kunder (t.ex. för att förhindra skräppost eller försök att bedra användare av våra Tjänster); för att driva och upprätthålla säkerheten för våra Tjänster (t.ex. för att förhindra eller stoppa en attack mot våra system eller nätverk); för att skydda hälsan och säkerheten för våra kollegor och andra som vi har kontakt med; eller för att skydda Panasonics rättigheter eller egendom, inklusive att genomdriva eventuella villkor eller avtal som reglerar användningen av våra Tjänster.

IV. Andra parter i samband med företagstransaktioner

Vi kan lämna ut dina Personuppgifter till en tredje part eller inom Panasonickoncernen som en del av en omorganisation, fusion, överföring, försäljning, joint venture, överlåtelse eller annan disposition av hela eller delar av Panasonics verksamhet, tillgångar eller lager, inklusive, utan begränsning, i samband med konkurs eller liknande förfarande.

V. Tredjepartsleverantörer av kampanjer

Vi lämnar ut dina Personuppgifter till tredjepartssponsorer av lotterier, tävlingar, utlottningar av gratispriser, tävlingar och liknande kampanjer som du deltar i. Dessa tredjepartsleverantörer kommer att identifieras för dig innan du deltar i någon tävling, utlottning, prisdragning eller liknande kampanj.

VI. Leverantörer och plattformar för sociala nätverk med ditt samtycke

Vi kan komma att lämna dina Personuppgifter till leverantörer av sociala nätverk så att de kan hjälpa oss att visa annonser om våra Tjänster och för att underlätta rekommendation och delning av våra artiklar och vårt innehåll på de sociala nätverken. För mer information, vänligen se avsnitt 13 nedan.

VII. Andra parter med ditt samtycke eller enligt dina anvisningar

Vi kan dela Personuppgifter om dig med tredje part när du samtycker till eller begär sådan delning.

 

6. Vad gör vi för att hålla dina Personuppgifter säkra?

Säkerheten för dina Personuppgifter är av största vikt för Panasonic. Vi har infört en rad lämpliga fysiska och tekniska åtgärder samt robusta policyer och processer. Syftet med detta är att skydda dina Personuppgifter och att skydda dem mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller ändring, oavsiktlig förlust, obehörigt avslöjande eller åtkomst och mot andra olagliga former av behandling. Dessa åtgärder tar hänsyn till den senaste tekniken, kostnaderna för dess genomförande, Personuppgifternas art och risken för behandlingen.


Informationssäkerhet, inklusive skydd av Personuppgifter, är organiserat i ett globalt Panasonicprogram som kallas Information Security Management ("ISM"). De relaterade målen, standarderna och implementeringsåtgärderna är organiserade i en globalt giltig policy samt ytterligare standarder och riktlinjer. Programmet och alla dess delar följer en stark årlig Plan-Do-Check-Act (PDCA)-strategi för att säkra konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för alla data (inklusive dina Personuppgifter) under hela informationslivscykeln från insamling till förstörelse av sådan information.


Alla våra webbplatser skyddas av Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) för att säkra kommunikationen mellan din webbläsare och våra webbservrar. Kommunikationsprotokollet krypteras med hjälp av TLS (Transfer Layer Security) eller SSL (Secure Sockets Layer). Andra säkerhetslager och åtgärder måste hållas konfidentiella för att förhindra att illvilliga aktörer förstår våra säkerhetsinställningar.


7. Om du underlåter att lämna Personuppgifter till oss

Om vi behöver samla in dina Personuppgifter innan vi kan tillhandahålla våra produkter och/eller Tjänster och du inte tillhandahåller dessa uppgifter när vi begär det, kommer vi inte att kunna tillhandahålla produkter och/eller Tjänster om vi inte har alla Personuppgifter vi behöver. I detta fall kan vi behöva avbryta en Tjänst som du har med oss och kommer att meddela dig om detta är fallet vid den tidpunkten.


8. Få tillgång till dina Personuppgifter och andra rättigheter du har

Vilka är dina rättigheter?

Dina rättigheter enligt GDPR omfattar rätten att bli informerad, rätten att få tillgång till en kopia av dina Personuppgifter, rätten att begära rättelse eller uppdatering av eventuella felaktiga Personuppgifter som vi har och rätten att begära radering av dina Personuppgifter.


Du har också rätt att få behandlingen av dina Personuppgifter begränsad, rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina Personuppgifter enligt de villkor som anges i GDPR och rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling.


Därutöver har du i vissa fall rätt till dataportabilitet. Detta är rätten att begära att få tillbaka de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att begära att sådana personuppgifter överförs till en tredje part, utan hinder från oss och med förbehåll för dina egna sekretessförpliktelser.


Du har också rätt att inte lämna samtycke och, om du har samtyckt till vår behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att när som helst återkalla ett sådant samtycke utan att detta återkallande påverkar lagligheten av behandlingen före ett sådant återkallande.


Dina rättigheter anges närmare i art. 7 och kapitel 3 i GDPR och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.


Din rätt relaterad till marknadskommunikation

Du har en absolut rätt att invända mot behandlingen av dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål. Om du invänder och begär att vi ska sluta behandla dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål då ska vi sluta behandla dina Personuppgifter för dessa ändamål.


Utnyttja dina rättigheter

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, vänligen kontakta oss genom att använda de kommunikationsmedel som anges i avsnitt 17 nedan.


Om du inte vill få marknadsföringskommunikation från Panasonic, klicka då på "Avsluta prenumeration" från alla marknadsförings- eller kampanjmeddelanden som du får från oss och/eller uppdatera dina e-post- och kontaktpreferenser i ditt My Panasonic-konto.


Klagomål

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina Personuppgifter, vänligen kontakta oss genom att använda de kommunikationsmedel som anges nedan i avsnitt 17 eller alternativt lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet:


- Integritetsskyddsmyndighet ("IMY"):

- Telefonnummer: 08-657 61 00

- E-post: imy@imy.se

- Adress:

- Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

9. Internationella överföringar

När vi överför dina Personuppgifter till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") säkerställer vi att dina Personuppgifter förblir skyddade genom att endast överföra dem till länder som erbjuder en adekvat skyddsnivå erkänd av Europeiska kommissionen, t.ex. Japan och Storbritannien och/eller genom att använda de standardavtalsklausuler ("SCC") som godkänts av Europeiska kommissionen och vid behov vidta kompletterande åtgärder för att ge dina Personuppgifter i huvudsak samma skyddsnivå som de har i EES. Din användning av våra Tjänster kan i synnerhet innebära överföring och behandling av dina Personuppgifter från EES till vårt huvudkontor i Japan (Panasonic Holdings Corporation), till våra dotterbolag (i Storbritannien) och till tjänsteleverantörer och/eller tredje parter baserade i USA.


- Enligt deras egna uttalanden tillhandahåller alla leverantörer utanför EU som vi använt en adekvat nivå av dataskydd som motsvarar den som gäller enligt EU:s och USA:s ramverk för dataskydd. Dessutom har vi ingått SCC med dem för att säkerställa en nivå av dataskydd som i allt väsentligt motsvarar den som erbjuds i EU.


På samma sätt kommer vi, om vi överför dina Personuppgifter utanför Serbien, Schweiz, Turkiet eller Storbritannien, att säkerställa att dina Personuppgifter förblir skyddade i enlighet med de krav som anges i tillämplig dataskyddslagstiftning. Du kan begära ytterligare information i detta avseende och få en kopia av de lämpliga skyddsåtgärder som vi tillhandahåller genom att använda de kommunikationsmedel som anges nedan i avsnitt 17.


10. Datalagring - Hur länge kommer vi att lagra dina Personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla dina Personuppgifter under den period som krävs för att uppfylla de syften för vilka de har samlats in. Detta inkluderar syftena att uppfylla vårt avtal med dig, uppfylla alla rättsliga, regleringsmässiga, redovisnings- och rapporteringsskyldigheter som vi är föremål för och att upprätta eller försvara rättsliga anspråk.


För att fastställa lämplig lagringsperiod beaktar vi mängden, arten och känsligheten av dina Personuppgifter, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina Personuppgifter, de syften för vilka vi behandlar dina Personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa syften på andra sätt samt tillämpliga lagkrav. För information om lagringsperioder för cookies som används på denna webbplats, se vårt Cookie Policy. Om du vill veta mer om de lagringsperioder som vi tillämpar för dina Personuppgifter, vänligen kontakta oss genom att använda de kommunikationsmedel som anges i avsnitt 17 nedan.


11. Tredjepartslänkar, plug-ins, applikationer, inbäddade funktioner och innehåll och produkter på våra Tjänster

Våra webbplatser, applikationer och produkter kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, insticksprogram, applikationer, inbäddade funktioner och innehåll som t.ex. videor. Om du klickar på dessa länkar eller aktiverar dessa anslutningar kan tredje part samla in eller dela Personuppgifter om dig.


Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser eller applikationer och ansvarar inte för deras integritetspraxis. Om du väljer att använda en tredje parts webbplats eller applikation kommer Personuppgifter som samlas in av tredje parts webbplats eller applikation att omfattas av den tredje partens integritetsnotis. Vi rekommenderar starkt att du tar dig tid att granska integritetsnotisen för alla tredje parter som du tillhandahåller Personuppgifter till.

I. Plug-in-leverantörer

Vi använder följande plug-ins på våra webbplatser, applikationer och produkter för att ge dig möjlighet att interagera med de sociala nätverken och andra användare:


- reCAPTCHA

Vi integrerar funktionen "reCAPTCHA" för att kunna känna igen om inmatningar (t.ex. i onlineformulär) görs av människor och inte av automatiskt agerande maskiner (s.k. "bots").

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland Moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy
Möjlighet att göra invändningar (opt-out): Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Inställningar för visning av annonser: https://adssettings.google.com/authenticated

YouTube

Vi integrerar YouTube-videor som lagras på YouTube.com och kan visas direkt från vår webbplats. För att kunna se videorna måste du ha godkänt användningen av reklamcookies.

När du besöker vår webbplats får YouTube information om att du har besökt vår webbplats eller någon undersida på vår webbplats. Dessutom överförs loggdata för enhet/applikation/produkt. Detta sker oavsett om det finns ett YouTube-användarkonto eller inte. Om du är inloggad på Google kommer dina Personuppgifter att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte vill bli associerad med din profil/ditt konto på YouTube måste du logga ut innan du klickar på knappen. YouTube lagrar dina Personuppgifter som användningsprofiler och använder dem för reklamändamål, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad design av sin webbplats. Detta sker för att tillhandahålla behovsbaserad annonsering och för att informera andra användare på det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler och måste kontakta YouTube för att utöva denna rättighet. För mer information, se Googles integritetspolicy.

- Google Analytics

Vi använder Google Analytics på våra webbplatser, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, för att analysera din användning av våra webbplatser. Google samlar in data för att unikt identifiera din webbläsare, information om när och hur ofta du har besökt våra webbplatser, hur länge du har varit där och hur du har interagerat med våra webbplatser.

Genom att lägga till "get._anonymiseIP()" i Google Analytics-koden får Google endast en förkortad form av din IP-adress.

För att välja bort att dina uppgifter behandlas av Google Analytics kan du installera följande webbläsartillägg:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Mer information finns i Googles integritetsnotis.

- BazaarVoice

Vi använder tjänster från Bazaarvoice Inc, 10901 Stonelake Blvd Austin, TX 78759, USA, på våra webbplatser för att tillhandahålla betygsfunktioner och för att analysera de betyg som lämnas. Att skicka in en recension är frivilligt och kan göras under en pseudonym. De recensioner du skickar in kommer att delas med olika tredje parter, till exempel onlineåterförsäljare, som också kan publicera dessa recensioner på sina webbplatser.

För mer information, vänligen se integritetsnotisen på

https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/

- Adobe Analytics

Vi använder Adobe Dynamic Tag Management på våra webbplatser, som är en del av webbanalystjänsten Adobe Analytics som tillhandahålls av Adobe Systems Software Ireland Limited, Irland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland, för att hjälpa oss att analysera hur våra webbplatser används.

För mer information om behandling av personuppgifter i samband med Adobe Analytics, se integritetsnotisen på: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

- OneTrust

Vi använder sekretesshanteringsverktyget från OneTrust, som gör att du kan hantera dina cookie-inställningar på våra webbplatser. Mer information om OneTrusts behandling av personuppgifter finns på: https://www.onetrust.com/privacy-notice/

         II. Sociala inloggningsbuttons

Vi erbjuder "Logga in med"-knappar på våra webbplatser som gör det möjligt för dig att registrera dig och/eller logga in på våra tjänster med hjälp av ditt tredjepartskonto eller din tredjepartsprofil, t.ex. Facebook, Google eller Apple.

När du använder en sådan knapp får vi personuppgifter som du har samtyckt till att få tillgång till på tredjepartsplattformen.

Se den integritetsnotis som visas på tredjepartsplattformen när du länkar ditt tredjepartskonto eller din tredjepartsprofil till våra tjänster för information om vilka personuppgifter vi har tillgång till.


12. Vår närvaro på sociala medier och nätverksplattformar

Vi är verksamma på olika sociala medieplattformar som Facebook, Instagram och Youtube.

Vi använder oss av de tjänster som tillhandahålls av de sociala medieplattformar som nämns ovan. Observera att ditt besök och din interaktion med vår närvaro på sociala medier sker på ditt eget ansvar.

När du besöker vår närvaro på sociala medier samlar leverantörer av sociala medieplattformar in din IP-adress och annan information som är tillgänglig på din enhet i form av cookies. Denna information används av det sociala medienätverket för att förse oss, som operatör av kontona, med statistisk information om interaktionen med oss. Dessutom kommer vi att behandla uppgifter som härrör från din användning av vår närvaro på sociala medier som du tillhandahåller oss och som kräver interaktion:


Facebook: Integritetsnotisen för den sociala medieplattformen Facebook, som drivs av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, kan läsas här.

Instagram: Du hittar integritetsnotisen för den sociala medieplattformen Instagram, som drivs av Meta Platforms Ireland Limited, här .

YouTube: Integritetsnotisen för YouTube, som drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, kan läsas här.

För att utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss genom att använda de kommunikationsmedel som anges i avsnitt 17 nedan eller leverantören av sociala medier.


13. Kakor

För information om vad cookies är, hur Panasonic och andra tredje parter använder cookies och liknande tekniker, och för information om hur cookies kan inaktiveras, se vår Cookiepolicy.


14. Personuppgifter om barn

Denna webbplats är inte avsedd för barn (personer under 13 år), och vi samlar inte medvetet in eller försöker samla in Personuppgifter från eller om barn.


15. Ändringar av denna Integritetsnotis eller av dina Personuppgifter

Det är också viktigt att du ofta tittar efter uppdateringar av Integritetsnotisen, eftersom vi kan ändra det från tid till annan. I avsnittet "Datum för senaste uppdatering" längst upp på denna sida anges när denna Integritetsnotis senast uppdaterades, och eventuella ändringar träder i kraft när vi publicerar den reviderade Integritetsnotisen.


Vi kommer att ge dig ytterligare information om dessa ändringar är väsentliga genom att lägga till ett uttalande på denna webbplats eller genom att skicka ett meddelande till dig via relevanta Tjänster eller e-post.


Vi uppmuntrar dig att läsa igenom Integritetsnotisen när du använder Tjänsterna eller på annat sätt interagerar med oss för att hålla dig informerad om vår informationspraxis och de valmöjligheter som finns tillgängliga för dig. Det är viktigt för oss att de Personuppgifter vi har om dig alltid är korrekta och uppdaterade. Om någon av de Personuppgifter vi har om dig ändras, vänligen håll oss informerade.


16. Kontakta oss

Om du har några frågor om insamling, behandling eller användning av dina Personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på:

Panasonic Nordic, Filial till Panasonic Marketing Europe GmbH Tyskland

Sundbybergsvägen 1 B, 171 73 Solna, Sverige

E-post adress: Data_Protection@eu.panasonic.com