Sekretesspolicy

 

Tillkännagivande om datasekretessTillämpliga lokala och europeiska datasekretessbestämmelser kräver att vi informerar dig om vår praxis för datasekretess och användning av cookies på  Panasonics nedanstående webbplatser. Observera att Panasonic kan driva några eller alla dessa webbplatser i ditt land (nedan kallade ”Webbplatsen”):

    •  Lumix G Experience
    •  Panasonic eShop
    •  Mitt Panasonic

Detta tillkännagivande om datasekretess beskriver hur vi samlar in, behandlar, använder och skyddar all information om personliga eller materiella förhållande för dig som en identifierad eller identifierbar individ och som samlats in via webbplatsen (”Personuppgifter”).

Denna sekretessinformation liksom vår cookiepolicy avser alla personliga data som du överlämnar till oss med ditt medgivande eller som samlas in när du använder webbplatsen. Genom att använda denna webbplats ger du ditt samtycke till villkoren i detta tillkännagivande.

Webbplatsen drivs av Panasonic Nordic, dotterbolag till Panasonic Marketing Europe GmbH, Tyskland (”Panasonic”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”), och Panasonic förvaltar personuppgifterna.

1. 
Vi skyddar dina data

Vi genomför organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personuppgifter under vår kontroll, såsom kontroll av åtkomst, överföring, inmatning och tillgänglighet och särskiljande av data. Tyvärr kan ingen dataöverföring över internet eller något datalagringssystem garanteras vara 100 % säkert. Om du har orsak att tro att din interaktion med oss inte längre sker säkert (till exempel om du anser att säkerheten för något konto du har hos oss har äventyrats), var vänlig underrätta oss omedelbart om dessa problem genom att kontakta oss (se Kontakta oss nedan).

2. 
Lagring av insamlade data

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla deras syfte som anges antingen i detta tillkännagivande eller i annan kommunikation med dig, såvida inte en längre lagringsperiod krävs enligt lag, men inte i något fall längre än den lagringstid som tillåts enligt lag. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas och/eller returneras i enlighet med tillämpliga lagkrav eller som anges i policyn för cookies

3.  Barns användning av webbplatsen

Webbplatsen riktar sig inte till och får inte användas av personer under femton års ålder (15), och vi uppmanar dessa individer att inte lämna ut sina personuppgifter via webbplatsen.

Minderåriga måste erhålla uttryckligt tillstånd från föräldrar eller vårdnadshavare innan de ges åtkomst eller överlämnar personuppgifter.

4. 
Insamling av personuppgifter

Förutom den automatiska insamlingen av personuppgifter på basis av vår policy för cookies
samlar vi även in personuppgifter

•  För att kunna hantera och besvara dina förfrågningar samlar Panasonic in de personuppgifter som du överlämnar via kontaktformulären på denna webbplats, inklusive ditt namn, adress eller andra personuppgifter som du angett i något formulär. Användare kan när som helst begära att deras personuppgifter raderas.

•  Panasonic samlar även in e-postadresser och postadresser om du uttryckligen prenumererar på vårt reklammaterial och nyhetsbrev och efter att vi har mottagit din uttryckliga bekräftelse (s.k. dubbel opt-in) kan Panasonic tillhandahålla reklammaterial och nyhetsbrev till dig. Användare kan när som helst avböja att ta emot reklammaterial och nyhetsbrev. Panasonic erbjuder flera möjligheter att avsluta prenumerationer, till exempel via de instruktioner som medföljer vår marknadsföring och våra nyhetsbrev.

•  Panasonic samlar in personuppgifter som du lämnat genom att delta i communityinlägg (dvs. chatt, forum eller anslagstavlor). I sådana fall samlas följande personuppgifter in:

   ○ Registreringsinformation för att du ska kunna läsa communityinlägg som omfattar ditt namn, användarnamn, lösenord, e-postadress, födelsedatum och kontaktuppgifter
   ○ Information som du frivilligt delar för att själv kunna publicera sådana communityinlägg

•  Panasonic samlar in de personuppgifter som du överlämnar vid deltagande i onlinespel, gratis utlottningar, tävlingar, lotterier eller liknande kampanjer (”Aktiviteter”) som erbjuds på webbplatsen. (Ytterligare medgivande inhämtas för vissa aktiviteter som medför databehandling). I sådana fall, samlas följande personuppgifter in:

   ○ Registreringsinformation, så att du kan delta i onlinespel, lotterier, tävlingar eller liknande kampanjer, bestående av ditt namn, användarnamn, lösenord, e-postadress, födelsedatum och kontaktuppgifter.

•  Sådana personuppgifter som du lämnar i syfte att delta i onlinespel, lotterier, tävlingar eller liknande reklamkampanjer kan överlämnas till följande mottagare:

   ○ Tredjeparts sponsorer av lotterier, tävlingar, gratis utlottningar och liknande reklamkampanjer, och som kan identifieras för varje lotteri, tävling, gratis utlottning eller liknande kampanj.

•  Panasonic kan samla in de personuppgifter du överlämnar genom att ladda upp innehåll (t.ex. videor eller foton) till webbplatsen. I sådant fall samlas följande personuppgifter in för att kunna publicera innehållet på webbplatsen:

   ○  Ditt namn
   ○  Din e-postadress
   ○  Det innehåll du väljer att ladda upp.

•  Om du köper Panasonic-varor från vår e-handelswebbplats (eShop), lagrar vi alla transaktionsuppgifter på ett säkert sätt. Kortuppgifterna kvarstår krypterade i vår säkra webbserver. Åtkomst till vår säkra webbserver är strikt kontrollerad.

5.     
Syftet med insamling av personuppgifter

Under förutsättning att du gett ditt uttryckliga tillstånd används dina personuppgifter för följande syften:

•  För att skicka dig viktig information beträffande webbplatsen, ändringar av våra villkor och policyer och annan administrativ information

•  För att administrera aktiviteter, som kan omfatta regler som kan innehålla ytterligare information om hur vi använder och lämnar ut dina personuppgifter, varför vi uppmanar dig att läsa reglerna noggrant

•  För våra egna verksamhetssyften såsom dataanalys, revisioner, utveckling av nya produkter och tjänster, förbättring av vår webbplats, förbättring av våra tjänster, identifiering av användningstrender och fastställande av effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer

•  För följande syften (a) enligt tillämplig lag; (b) för att efterkomma rättsliga åtgärder; (c) för att tillmötesgå uppmaningar från offentliga organ och myndigheter; (d) för att uppfylla våra villkor; (e) för att skydda vår eller någon av våra partners (”Partner”) verksamhet; (f) för att skydda rättigheter, sekretess, säkerhet eller egendom för oss, våra partners, dig eller andra; och (g) för att ge oss möjlighet att vidta lämpliga åtgärder eller begränsa de skador som kan uppstå.

•  Lumix G

   ○  Registrering – besökare på Panasonics webbplats ”Lumix G Experience” som äger en Lumix G-kamera ges möjlighet att registrera sig och fylla i sina uppgifter. Fördelarna med att registrera sig är att man får information från Panasonic om nya produktlanseringar, nya teknologier, tävlingar eller andra erbjudanden som man kan finna intressanta.
   ○  Utöver de uppgifter du lämnar vid registreringen, samlar vi in information när du laddar upp bilder i gallerier eller om du skickar en fråga eller ger feedback, så att vi kan registrera korrespondensen. Vi kan också samla in ditt Facebook-ID och profil-URL och annan information via Facebook.
   ○  Lumix G Experience kan ge dig möjlighet att registrera dig och logga in via ditt Facebook-konto. Om du registrerar dig via Facebook, kommer Facebook att begära ditt medgivande till att dela viss information från ditt Facebook-konto med Lumix G Experience. Detta inkluderar ditt förnamn, efternamn, kön, plats, en länk till din Facebook-profil, din tidszon, födelsedag, profilbild, dina ”gilla-markeringar” och din vänlista. Denna information samlas in av Facebook och överlämnas till oss enligt villkoren för Facebooks sekretesspolicy. Du kan styra vilken information som vi tar emot från Facebook genom att använda sekretessinställningarna i ditt Facebook-konto.
   ○  Om du registrerar dig på Lumix G Experience via Facebook, kommer ditt Lumix G Experience-konto att anslutas automatiskt till ditt Facebook-konto, och information om dina aktiviteter på Lumix G Experience kommer att delas med Facebook och publiceras på din tidslinje och i dina Facebook-vänners nyhetsflöden. Om du inte vill dela dina Lumix G Experience-aktiviteter med dina Facebook-vänner, kan du styra det från din profilsida på webbplatsen Lumix G Experience.

Om syftet för vilket du har gett ditt medgivande är uppfyllt eller inte gått vidare, kommer dina personuppgifter att raderas.

6.
Känsliga personuppgifter

Vi ber dig att inte överlämna några känsliga personuppgifter till oss (t.ex. personnummer, information som avser ras eller etniskt ursprung, sexuell läggning, politiska åsikter, religiös eller annan övertygelse, hälsa, kriminell bakgrund, medlemskap i fackföreningar eller liknande) på eller via webbplatsen eller på annat sätt. När det gäller bankkontouppgifter samlas dessa in och bearbetas av Panasonic endast i den mån detta krävs för faktureringsändamål och endast om dessa uppgifter lämnas ut frivilligt av användaren.

7.
Mottagarkategorier

•  Leverantörer som utför databehandling för vår räkning benämns Tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantörerna hanterar personuppgifter i enlighet med våra instruktioner på basis av individuella databehandlingsavtal för att säkerställa att de uppfyller tillämplig datasekretesslagstiftning. Tjänsteleverantörer tillhandahåller tjänster, såsom webbhotell, dataanalys, infrastrukturer, IT-tjänster, kundtjänst, e-posttjänster, revisionstjänster och andra liknande tjänster. Om en tjänsteleverantör är lokaliserad utanför EU/EES och lagstiftningen för ett sådant land inte uppfyller en datasekretessnivå jämförbar med EU/EES, garanterar vi att tjänsteleverantören kommer att följa de regler för dataskydd som fastställts av EU/EES genom att avtala särskilda klausuler enligt EU-kommissionens mall (”EU-villkor”).

• Du kan även lämna ut dina personuppgifter på våra anslagstavlor, chattsidor, profilsidor, bloggar och inom ramen för andra tjänster som tillhandahålls av oss, till vilka du har möjlighet att lägga upp information och material. Observera att den information som du publicerar eller överlämnar via dessa tjänster kommer att bli offentlig och kan vara tillgänglig för webbplatsens besökare och allmänheten. Vi vädjar till dig att vara mycket restriktiv om du beslutar dig för att lämna ut personuppgifter eller annan information på webbplatsen.

8.
Landsspecifika regler

Du har när som helst rätt att begära och få information om behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot eller avböja insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter, inklusive be om att få personuppgifter raderade, genom att skicka en erinran till följande adress:

 Panasonic Nordic, Filial till Panasonic
 Marketing Europe GmbH Germany
 Telefonvägen 26
 SE-126 26 Hägersten
 SWEDEN

Det är dock inte möjligt att utföra användarenkäter utan att samla in, bearbeta och använda dina personuppgifter.

Om du hittar felaktigheter i dina personuppgifter, om dessa är ofullständiga eller vilseledande, kommer vi att ändra uppgifterna på din begäran.

Länkar till tredjeparts webbsidor


Detta tillkännagivande behandlar inte och vi är heller inte ansvariga för tredje parts sekretess, information eller andra metoder, inklusive tredjepartswebbplatser som denna webbplats innehåller länkar till. Länkar på denna webbplats innebär inte att vi eller någon av våra partners på något sätt rekommenderar eller godkänner den länkade webbplatsen.

Ändringar av detta tillkännagivande


Detta tillkännagivande kan ändras över tid. Vi vill därför starkt rekommendera att du regelbundet granskar denna information för eventuella ändringar. Innan detta tillkännagivande ändras i väsentlig grad kommer vi att informera dig, och om så erfordras kommer du att uppmanas att ge ditt uttryckliga tillstånd till fortsatt hantering av dina personuppgifter. De sista ändringarna av detta tillkännagivande gjordes i september 2014.

Kontakta oss

Om du har några frågor avseende insamling, behandling eller utnyttjande av dina personuppgifter eller om du vill korrigera, blockera, rätta till, invända mot, få tillgång till eller återkalla ditt samtycke till detta tillkännagivande eller avlägsna några av dina personuppgifter, kontakta:

Panasonic Nordic, Filial till Panasonic
Marketing Europe GmbH Germany
Telefonvägen 26
SE-126 26 Hägersten
SWEDEN

Eller via e-post: support.se@eu.panasonic.com