Lumix GH5M2 promocija za prve kupce – Pogoji promocije

Lumix GH5M2 promocija za prve kupce – Pogoji promocije

Odgovorite na anketo in dobili boste brezplačni objektiv in baterijo

E-pošta: Panasonic@promotion-support.com

Obdobje promocije za prve kupce: 25. maj 2021–31. avgusta 2021

Rok za predložitev zahteve: 1. julij 2021–15. septembra 2021

1. PROMOTOR

1.1. LUMIX GH5M2 promocijo za prve kupce (v nadaljevanju besedila »Promocija«) promovira Panasonic Marketing Europe GmbH, s sedežem na naslovu Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Nemčija (v nadaljevanju besedila »Promotor«).

2. POGOJI

2.1. Promocija velja za prebivalce naslednjih držav: Nemčija, Avstrija, Francija, DROM-COM [samo za evro območje], Monako, Belgija, Luksemburg, Italija, Švica, Nizozemska, Španija, Portugalska, Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska, Romunija, Bolgarija, Slovenija, Hrvaška, Estonija, Litva, Švedska, Danska, Norveška, Finska, Združeno kraljestvo in Irska, Bosna in Hercegovina, Albanija, Latvija, Grčija (v nadaljevanju besedila »Sodelujoče države«).

2.2. Udeleženci morajo biti stari najmanj 18 let (v nadaljevanju besedila »Udeleženec«).

2.3. Za sodelovanje v Promociji mora Udeleženec kupiti enega od naslednjih izdelkov LUMIX GH5M2: DC-GH5M2E, DC-GH5M2LE, DC-GH5M2ME (v nadaljevanju besedila »Izdelki, ki izpolnjujejo pogoje«) od pooblaščenega prodajalca v Sodelujoči državi v obdobju od 25. maja 2021 do 31. avgusta 2021 (v nadaljevanju besedila »Obdobje promocije za prve kupce«) in odgovoriti na anketo, ki mu bo posredovana, ko vloži zahtevo in v kateri se zahtevajo informacije, navedene v točki 4.

2.4. Vsi izdelki, ki izpolnjujejo pogoje, morajo biti novi in originalni Panasonicovi izdelki. Nakup rabljenih, predelanih ali popravljenih izdelkov, izdelkov, uvoženih izven Sodelujočih držav, ali izdelkov, ki so ponarejeni ali kakor koli kršijo pravice intelektualne lastnine, ne izpolnjuje pogojev za to promocijo.

3. DARILO

3.1. Darilo, zagotovljeno za sodelovanje v promociji, sta objektiv H-H025 25 mm F1.7 in brezplačna baterija DMW-BLK22 (v nadaljevanju besedila »Darilo«).

3.2. Darila v okviru te promocije ni mogoče zamenjati, prenesti in ni možnosti gotovinskega izplačila.

3.3. Promocija traja le toliko časa, kolikor traja zaloga daril.

3.4. V primeru nepredvidenih okoliščin si Promotor pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila zagotovi drugo darilo enake ali večje vrednosti.

4. PREDLOŽITEV ZAHTEVE

4.1. Za oddajo zahteve za darilo mora Udeleženec zahtevo registrirati na spletu in sodelovati v anketi, ki jo najde na povezavi na strani za registracijo tukaj https://www.panasonic.com/si/consumer/fotoaparati-in-kamkorderji-learn/lumix/early-bird-lumix-gh5m2-promotion.html , po nakupu izdelka, ki izpolnjuje pogoje. Udeleženec mora izpolniti in poslati celotno anketo, da bo izpolnil pogoje za darilo.

4.2. Zahtevki, ki se nanašajo na izdelke, ki izpolnjujejo pogoje, vendar so bili kupljeni pred ali po promocijskem obdobju za prve stranke, se bodo šteli za neveljavne.

4.3. Za oddajo zahteve za darilo jo mora Udeleženec registrirati in na strani za registracijo iz točke 4.1 navesti naslednje potrebne podatke:

1) Kje je bil kupljen izdelek, ki izpolnjuje pogoje?

2) Datum nakupa.

3) Serijska številka izdelka, ki izpolnjuje pogoje (ki jo je mogoče najti na spodnji strani izdelka ali na bočni strani škatle).

4) Skenirana slika/fotografija serijske številke in črtne kode.

5) Skenirana slika/fotografija računa/potrdila o nakupu (kopija potrdila o izvedenem nakupu (ne potrdilo o vplačanem depozitu ali potrdilo prednaročila).

4.4. Rok za oddajo zahteve je od 1. julija 2021 do 15. septembra 2021 (v nadaljevanju besedila »Rok za oddajo zahteve«). Vloge, oddane po roku za oddajo zahteve, ne izpolnjujejo pogojev za promocijo. Udeleženec mora preveriti, ali račun vsebuje ime kupljenega izdelka (številka modela), plačano ceno, ime prodajalne in datum nakupa.

4.5. Promotor ne odgovarja za kakršno koli tehnično okvaro, strojno opremo, programsko opremo, strežnik, spletno stran ali drugo okvaro, če to preprečuje ali kako drugače ovira sodelovanje Udeleženca v Promociji.

4.6. Zahteve, poslane po faksu, telefonu, e-pošti ali pošti, ne bodo sprejete. Neberljivi, nepopolni ali spremenjeni prijavni obrazci ali obrazci za anketiranje se bodo šteli za neveljavne, prav tako tudi prijavni obrazci, ki niso izpolnjeni v skladu s temi pogoji.

4.7. Po spletni registraciji se Udeležencem pošlje samodejno sporočilo, ki potrjuje prejem njihove zahteve in nadaljnje korake v postopku oddaje zahteve. Zahteva Udeleženca se preveri v skladu s temi pogoji. Zahteve niso veljavne, kadar se izdelki, ki izpolnjujejo pogoje, vrnejo v prodajalno, in ko Udeleženec izdelek zamenja ali prejme vračilo denarja, v tem primeru ima Promotor pravico zahtevati vračilo darila.

4.8. Promotor zahteve ne bo obdelal, če Udeleženec ne predloži veljavne kopije računa, serijske številke izdelka ter slike serijske številke in črtne kode.

5. PREJETJE DARILA

5.1. Darilo se pošlje na naslov, ki ga navede Udeleženec ob registraciji zahteve.

5.2. Če darila ni mogoče dostaviti zaradi napačnega naslova, Promotor ni dolžan nadaljevati preiskave.

5.3. Tveganje za okvaro in nenamerno izgubo darila se po pošiljanju prenese na Udeleženca.

5.4. Dostava daril bo opravljena v 2 mesecih po izteku roka za oddajo zahteve.

5.5. Zahteve, oddane izven roka za oddajo zahteve, ne bodo sprejete.

5.6. V primeru, da Promotor darila ne dostavi v roku, določenem v točki 5.4, iz razlogov, za katere Promotor ni odgovoren (nerazpoložljivost daril), bo Promotor takoj obvestil Udeleženca in ga obvestil tudi o novem datumu dostave. Primer nedostopnosti darila v zvezi s tem bo obravnavan zlasti, če dobavitelj Promotorja ne izvede dostave pravočasno, če je Promotor z njim sklenil dogovor; niti Ponudnik niti dobavitelj nista kriva in Promotor ni dolžan izvesti nabave v posameznem primeru. Primer nedostopnosti daril se bo obravnaval kot nepredvidena okoliščina, kot v primeru višje sile.

6. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

6.1. Odgovorni upravljavec podatkov je Promotor, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, NEMČIJA; datenschutz@eu.panasonic.com

6.2. Promotor bo deloval v skladu z določbami veljavne zakonodaje o varstvu podatkov. Uporablja se politika zasebnosti Promotorja, ki jo lahko najdete na https://www.panasonic.com/si/obvestilo-o-zasebnosti.html

6.3. Vrsta podatkov, ki se zbirajo: Pozdrav, ime in priimek, poštni naslov, država prebivališča in elektronski naslov, odgovor na anketo, datum in kraj nakupa izdelka, ki izpolnjuje pogoje.

6.4. Namen zbiranja podatkov: Podatki se bodo zbirali, obdelovali in shranjevali samo za namene promocije in če Udeleženec privoli. Če se je Udeleženec strinjal, da bo od Panasonica prejemal informacije o izdelkih in posebnih ponudbah, se bodo tudi v ta namen zbirali, obdelovali in shranjevali zgoraj navedeni podatki. Podatki že obstoječih kupcev se bodo primerjali in posodabljali z navedenimi podatki te promocije.

6.5. Obdelava podatkov temelji na členih 6 (1) (b) in (f) in 17 (3) (e) GDPR (Splošna uredba o varstvu podatkov), in sicer na prostovoljnem sodelovanju Udeležencev, teh pogojih in zakonitih interesih Promotorja.

6.6. Vsi osebni podatki Udeleženca ne bodo posredovani tretjim osebam in jim ne bodo na voljo brez soglasja Udeleženca. Izjeme so tretje osebe, ki sodelujejo pri izvedbi promocije in ki bodo zbirale, shranjevale in uporabljale podatke za izvedbo promocije. Tretje osebe delujejo v skladu z GDPR in v dogovoru s Promotorjem sprejmejo potrebne varnostne ukrepe.

6.6. Podatki o udeležencih bodo po promociji izbrisani, razen če so takšni podatki potrebni za prejem informacij o izdelkih in posebnih ponudbah podjetja Panasonic. Promotor jih bo arhiviral samo za namene pravne zaščite, najkasneje do izteka zastarelosti zahteve.

6.7. Udeleženec lahko kadar koli prekliče sodelovanje v promociji in zavrne uporabo svojih osebnih podatkov v promociji. Ta preklic bo naslovljen na Promotorja ali podružnico podjetja Panasonic v državi, v kateri ima Udeleženec stalno prebivališče.

6.8. Udeleženec ima kadar koli pravico do brezplačnih informacij o shranjenih osebnih podatkih, njihovem izvoru in prejemniku ter namenu obdelave in po možnosti pravico do popravljanja, blokiranja ali brisanja teh podatkov v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami.

7. SPLOŠNI POGOJI

7.1. Z vložitvijo zahteve za darilo se šteje, da so Udeleženci prebrali in sprejeli te pogoje.

7.2. Promotor si pridržuje pravico, da preveri sprejemljivost vseh zahtev za zaščito pred goljufijami, neveljavnimi ali ponavljajočimi se zahtevami, vključno z, neomejeno, pravico, da od Udeleženca zahteva dokazilo, da v 28 dneh od datuma dostave ni vrnil izdelka, ki izpolnjuje pogoje. Zahteve, vložene za vrnjene izdelke, prav tako nepošteni ali lažni vnosi in zahteve, ki ne izpolnjujejo teh pogojev, bodo neveljavne.

7.3. Promotor si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadar koli spremeni te pogoje in kadar koli spremeni ali umakne to promocijo.

7.4. Vložiti je mogoče samo en upravičen zahtevek za posamezni kupljeni izdelek, ki izpolnjuje pogoje.

7.5. Za sledenje napačnim zahtevam si Promotor pridržuje pravico, da podatke o vračilu izdelka in podatke iz oddane zahteve za darilo primerja s pooblaščenim prodajalcem. Predlagatelj bo spremljal vsako morebitno prevaro. Promotor ima pravico obdržati darilo (ali zahtevati vrnitev darila, če je že bilo poslano), če obstaja sum, da je bila predložena lažna zahteva.

7.6. Te pogoje ureja zakonodaja Republike Nemčije, z izjemo mednarodnih kolizijskih zakonov, zlasti Konvencije OZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. Sodišča v Wiesbadnu, Nemčija, bodo izključno pristojna za reševanje vseh sporov, ki izhajajo iz ali so v povezavi s to promocijo.

7.7. Če katera koli točka teh pogojev postane neveljavna, bodo ostali pogoji veljali še naprej.