Pobude za recikliranje virov preoblikujejo proizvodnjo izdelkov

Panasonic pretvarja izrabljene gospodinjske aparate v vire za večkratno uporabo

Panasonic spreminja svoj proizvodni postopek z uvajanjem »proizvodnje, usmerjene v recikliranje«, ki upošteva konec življenjske dobe izdelkov. Tehnologija recikliranja nenehno napreduje in končni cilj je zmožnost pretvorbe železa, bakra in plastike iz odpadkov na odlagališčih v vire, ki imajo kar najvišjo vrednost v proizvodnji novih izdelkov. 

Podpora izločitvi plastike iz uporabe je vse večja, medtem ko se svet premika h »krožnemu gospodarstvu«, pri katerem ne nastajajo odpadki. Električni gospodinjski aparati so izdelani iz kovine, stekla in plastike. Potreba po obnavljanju in ponovni uporabi teh materialov, namesto da bi jih preprosto zavrgli, je vse večja. Panasonic je razvil tehnologije, proizvodne metode in opremo za učinkovito obnavljanje in ponovno uporabo dragocenih virov iz izrabljenih gospodinjskih aparatov, ki vire preoblikujejo v proizvodne materiale.

Proizvodnja, usmerjena v recikliranje, ima dva cilja. Prvi cilj je zmanjšanje vhodnih virov in povečanje recikliranih virov. Drugi cilj je zmanjšanje – na nič – končne količine odpadkov, ustvarjenih s proizvodnimi dejavnostmi. 

Proizvodnja izdelkov iz recikliranih virov

Za obnovitev virov iz izrabljenih gospodinjskih aparatov za namene recikliranja so potrebne napredne tehnologije. Medtem ko Panasonic zmanjšuje vhodne vire z zmanjšanjem mase in velikosti izdelkov v fazi proizvodnje, nadaljuje tudi s pobudami za obnavljanje večje količine virov, ki jih je mogoče reciklirati, z uvajanjem novih tehnologij v svojih reciklažnih centrih.

Ključno delo na področju recikliranja virov so v letu 2000 opravili v reciklažnem centru Panasonic Eco Technology Center Co., Ltd. (PETEC), v Hyogu na Japonskem. Panasonic v centru PETEC uspešno in z visoko stopnjo čistosti obnavlja dragocene vire, kot so plastika, železo in baker, iz izrabljenih televizorjev, klimatskih naprav, hladilnikov in pralnih strojev. 

Fotografija: Iztrošeni gospodinjski aparati, dobavljeni centru PETEC. Prevažanje iztrošenih gospodinjskih aparatov z viličarjem v skladišče centra PETEC.
Fotografija: Zaposleni v reciklažnem centru PETEC z električnim izvijačem odstranjujejo dele, ki jih je mogoče ponovno uporabiti.
Fotografija: Zaposleni v rokavicah zajemajo reciklirane vire z visoko čistostjo.

Postopek razvrščanja in recikliranja na primer plastičnih sestavnih delov predstavlja ogromen izziv. Obstaja veliko različic smole, četudi so si morda med seboj podobne, ki jih je treba ločiti in predelati, preden se lahko začne postopek recikliranja. V centru PETEC so razvili visokonatančen sistem razvrščanja smole, ki omogoča razvrščanje in obnavljanje posameznih vrst smole z visoko stopnjo čistosti. To je mogoče z identifikacijo vrste plastike, ki se doseže z obsevanjem s skoraj infrardečim žarkom. Iz mešanih kosov smole se lahko izločijo tri vrste plastike – polipropilen, polistiren in ABS (akrilonitril butadien stiren) – in obnovijo z več kot 99-odstotno čistostjo.

Visokonatančni sistem za razvrščanje smole, ki uporablja tehnologijo identifikacije s skoraj infrardečim žarkom

Fotografija: Notranjost visokonatančnega sistema za razvrščanje plastike, ki uporablja tehnologijo identifikacije s skoraj infrardečim žarkom

Izvlečene smole z visoko čistostjo na poti do svoje nove vloge recikliranih materialov

Fotografija: Razvrščena smola
Fotografija: Odprema recikliranih materialov iz centra PETEC. Viličarji prevažajo reciklirane materiale, naložene v vreče.

Reciklirani viri, izvlečeni z visoko čistostjo, ponovno zaživijo kot »izdelki s proizvodnjo, usmerjeno v recikliranje virov«. Reciklirana smola se uporablja v notranjih delih klimatskih naprav, hladilnikov in indukcijskih štedilnikov. V novih hladilnikih se uporablja vakuumska izolacija s stekleno volno, reciklirano iz katodnih cevi televizorjev (CRT). S širitvijo tovrstnih tehnologij za recikliranje virov z domače uporabe na Japonskem na širši svet želi Panasonic prispevati k doseganju ciljev trajnostnega razvoja ZN in ustvarjanju trajnostne družbe.

17 ciljev trajnostnega razvoja

Slika: Cilji trajnostnega razvoja. 1. cilj: odprava revščine, 2. cilj: odprava lakote, 3. cilj: zdravje in dobro počutje, 4. cilj: kakovostno izobraževanje, 5. cilj: enakost spolov, 6. cilj: čista voda in sanitarna ureditev, 7. cilj: cenovno dostopna in čista energija, 8. cilj: dostojno delo in gospodarska rast, 9. cilj: industrija, inovacije in infrastruktura, 10. cilj: zmanjšane neenakosti, 11. cilj: trajnostna mesta in skupnosti, 12. cilj: odgovorna proizvodnja in poraba, 13. cilj: podnebni ukrepi, 14. cilj: življenje v vodi, 15. cilj: življenje na kopnem, 16. cilj: mir, pravičnost in močne institucije, 17. cilj: partnerstva za doseganje ciljev; prizadevanja za doseganje teh razvojnih ciljev bodo vse do leta 2030 še naprej usklajena po vsem svetu.
Slika: A Better Life, A Better World

Kontaktni podatki

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontaktni podatki [globalna spletna stran]