Projekt trajnostne morske hrane postavlja okolje v ospredje in središče

Panasonicove menze za zaposlene ponujajo ribe, gojene na trajnostni način

Zaradi naraščanja števila svetovnega prebivalstva morskim virom grozi izčrpanje. Panasonicove menze za zaposlene se uporabljajo kot prizorišče za ozaveščanje ljudi na različne načine, vključno z vključevanjem »trajnostne morske hrane« – morske hrane, pridelane s trajnostnimi praksami – na jedilnike, kar naj bi prispevalo tudi k doseganju 14. (Življenje v vodi) od ciljev ZN za trajnostni razvoj.

17 ciljev trajnostnega razvoja

Slika: Cilji trajnostnega razvoja. 1. cilj: odprava revščine, 2. cilj: odprava lakote, 3. cilj: zdravje in dobro počutje, 4. cilj: kakovostno izobraževanje, 5. cilj: enakost spolov, 6. cilj: čista voda in sanitarna ureditev, 7. cilj: cenovno dostopna in čista energija, 8. cilj: dostojno delo in gospodarska rast, 9. cilj: industrija, inovacije in infrastruktura, 10. cilj: zmanjšane neenakosti, 11. cilj: trajnostna mesta in skupnosti, 12. cilj: odgovorna proizvodnja in poraba, 13. cilj: podnebni ukrepi, 14. cilj: življenje v vodi, 15. cilj: življenje na kopnem, 16. cilj: mir, pravičnost in močne institucije, 17. cilj: partnerstva za doseganje ciljev; prizadevanja za doseganje teh razvojnih ciljev bodo vse do leta 2030 še naprej usklajena po vsem svetu.

Čezmeren ribolov in gojenje vodnih organizmov prispevata k vse večji porabi vodnih virov. Če se ne začnejo izvajati protiukrepi, bodoče generacije morda ne bodo mogle uživati v ribah in morskih sadežih. Ker si Panasonic prizadeva ohraniti te darove oceanov in rek za prihodnje generacije, od marca 2018 ponuja trajnostno morsko hrano na jedilnikih svojih menz za zaposlene. To je prva tovrstna pobuda, ki jo je sprožilo katero koli podjetje s sedežem na Japonskem.  

Trajnostna morska hrana se nanaša na morske proizvode, ki so jih proizvajalci v panogi ribištva in ribogojstva pridelali s trajnostnimi metodami z upoštevanjem upravljanja virov, okolja in družbe. V januarju 2020 je bila trajnostna morska hrana vključena na jedilnike v 30 menzah za zaposlene, Panasonic pa želi do konca poslovnega leta 2020 dokončati uvajanje v vse svoje menze na Japonskem, ki jih je okoli 100 in prehranjujejo več kot 100.000 zaposlenih.  

Fotografija: Vhod v Panasonicovo menzo z razstavljenimi plakati in reklamnimi transparenti za trajnostno morsko hrano. Številni zaposleni čakajo v vrsti.
Fotografija: Ponudba na jedilniku s trajnostno morsko hrano. Ocvrte ostrige iz province Mijagi. Beli riž in juha miso na pladnju.
Fotografija: Panasonicovi zaposleni uživajo v ponudbi trajnostne morske hrane v menzi podjetja.

Certificiranje trajnostne morske hrane za potrošnjo

Ena od pobud za zaščito morskih virov, ki se promovira po vsem svetu, je postopek izbiranja trajnostne morske hrane. Kot sistema za certificiranje sta bila ustanovljena Nadzorni svet za morske vire (MSC) in Nadzorni svet za ribogojstvo (ASC). Če se potrošniki začnejo odločati za morske proizvode z oznako certifikata enega od teh sistemov, se bo število predstavnikov ribiške industrije, ki želijo certifikate pridobiti, povečalo. To bo omogočilo zaščito obilja, ki ga ponuja morje.

Slika: Certifikacijska znamka MSC. Certifikacijo MSC zagotavlja Nadzorni svet za morske vire (MSC) za trajnostna in pravilno upravljana ribolovna območja. Oznaka je prikazana tako: “CERTIFIED SUSTAINABLE SEAFOOD, MSC, www.msc.org”
Slika: Certifikacijska znamka ASC. Certifikacijo ASC ureja Nadzorni svet za ribogojstvo (ASC) za odgovorno gojenje rib s čim manjšo obremenitvijo okolja in družbe. Oznaka je prikazana tako: »Farmed Responsibly, asc certified, ASC-AQUA.ORG«

Panasonic je bil pri uvajanju trajnostne morske hrane postavljen pred strah zbujajoče ovire. Navedba, da jedilniki menz za zaposlene ponujajo trajnostno morsko hrano, je dovoljena samo, če pri tem sodelujejo vsa vpletena podjetja – ne samo ponudniki morskih proizvodov, temveč tudi uvozniki, trgovci na debelo, predelovalci, distributerji in gostinci – v celotni dobavni verigi. Nadzorna veriga (CoC) zagotavlja sledljivost, zato morajo ta podjetja za pridobitev certifikata izpolnjevati številne pogoje.

Tok zagotavljanja certificiranih morskih proizvodov

Slika: »Certifikacija nadzorne verige (CoC) je potrebna za vse procese, povezane z morskimi proizvodi.« Ta diagram prikazuje tok zagotavljanja certificiranih morskih proizvodov. Ponudniki morskih proizvodov morajo pridobiti certifikat MSC ali ASC. Certifikat CoC se zahteva tudi za uvoznike, trgovce na debelo, predelovalce, distributerje in gostince. Menze podjetja smejo začeti streči trajnostno morsko hrano šele po pridobitvi vseh teh certifikatov.

Za izboljšanje učinka te pobude Panasonic razširja svoja prizadevanja tudi zunaj podjetja. Aktivno zagotavlja podporo drugim podjetjem in jih spodbuja k uvedbi trajnostne morske hrane v menzah, kar bi dramatično izboljšalo prepoznavnost takšnih proizvodov. Podpira tudi pridobivanje certifikatov CoC za predstavnike gostinske panoge.

Panasonic upa, da bo z aktivnostmi ozaveščanja spodbudil veliko spremembo v vedenju potrošnikov. Prvi korak je, da zaposleni poskusijo trajnostno morsko hrano, se navdušijo in zanjo povedo drugim. Z neprekinjenim izvajanjem te in podobnih pobud namerava podjetje prispevati k ohranjanju morskih virov in ustvarjanju trajnostne družbe.

Fotografija: Strežni pult v Panasonicovi menzi za zaposlene z razstavljenimi plakati z informacijami o trajnostni morski hrani. Na plakatih je opisana »posebna dnevna ponudba trajnostne morske hrane«.
Fotografija: Splošen prikaz Panasonicove menze za zaposlene. Številni gostje med jedjo.
Slika: A Better Life, A Better World

Kontaktni podatki

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontaktni podatki [globalna spletna stran]