Osnovni pristopi k človeškim virom

1) Aktivno upravljanje: Samostojni posamezniki, ki v praksi postavljajo stranke na »prvo mesto«. 2) Ocena na osnovi delovanja: Ocena in ravnanje na osnovi trenutne odgovornosti in delovanja. 3) Spoštovanje do zaposlenih: Odnos v obojestransko korist, med podjetjem in njegovimi zaposlenimi.

»Ljudje so temelj podjetja. Razvijte ljudi, preden naredite izdelke.« Panasonic je tekom svoje zgodovine enakomerno dajal prednost razvoju človeških virov, ki temelji na tej filozofiji. Jedro politike človeških virov je zgraditi odnos med podjetjem in zaposlenimi, ki je obema v korist, in sicer skozi različne pobude, izhajanja iz načel ali aktivnega upravljanja, ocenjevanja na podlagi delovanja in spoštovanja do zaposlenih. Ta pristop v osnovi pomeni, da zasledujemo dva cilja hkrati: vzdrževanje rasti podjetja in da zaposlenim dovolimo, da skozi delo dosežejo samoizpolnitev. Panasonic je delavcem prijazno podjetje, kar se odraža v bolj izpopolnjenem delovnem okolju.

Usposabljanje zaposlenih in razvoj

Razvoj človeških virov

Kot nakazuje rek »Uspeh podjetja je odvisen od njegovih zaposlenih«, rast in razvoj podjetja ne moreta biti uresničena brez razvoja ljudi. Razvoj človeških virov bi se moral izvajati dnevno, saj je to ena od najpomembnejših temeljnih odgovornosti upravljavcev.

Upravljavci bi morali imeti v mislih, da morajo najprej prevzeti pobudo za lastno inovativnost, da bi lahko prinesli inovacije drugim. Pomembno je, da se razvoj človeških virov pravilno izvaja, saj se lahko le tako poveča kakovost članov osebja in stimulira njihova osebna rast.

V ta namen je Panasonic leta 1957 ustvaril »politiko človeških virov«, ki vključuje »osnovni namen razvoja človeških virov«, »zahteve za vse skupine zaposlenih v podjetju Panasonic« in »osnovne smernice za upravljavce«. Da bi se ta pravila uporabljala na globalni ravni, smo ustvarili »Politiko razvoja človeških virov«, ki vsebuje osnovno filozofijo v bolj razumljivih izrazih in je bolj jedrnata. Za spodbujanje rasti vsakega posameznika in ustvarjanje vzdušja na delovnem prostoru, ki prispeva k osebni rasti, politiko človeških virov delimo z vsemi zaposlenimi.

Politika razvoja človeških virov (izvleček)

I. Osnovni namen razvoja človeških virov
Razviti ljudi, da dobro razumejo filozofijo upravljanja podjetja Panasonic (BBP), ter da si bodo prizadevali za izpolnitev svojih odgovornosti na podlagi filozofije; posebej za razvijanje ljudi, da vadijo »zahteve za vse skupine zaposlenih v podjetju Panasonic«, kot je navedeno spodaj.

II. Zahteve za vse skupine zaposlenih v podjetju Panasonic
Spodnje točke so zahteve, ki bi jih morale izpolnjevati vse skupine zaposlenih v podjetju Panasonic. Od vseh zaposlenih se pričakuje, da bodo te smernice uporabljali in si tako prizadevali k nadaljnjemu razvoju.

 1. Vadite našo filozofijo upravljanja
 2. Vedno bodite polni izzivov
 3. Razmišljajte in delujte inovativno
 4. Spoštujte raznolikost in vključitev
 5. Mislite na globalni ravni

III. Osnovne smernice za upravljavce
Spodaj so osnovne smernice za upravljavce, ki morajo biti izpolnjene, da bi »razvijali ljudi, preden bi naredili izdelke«.

 1. Pokažite sposobnost vodenja, ki temelji na močnih prepričanjih.
 2. Ustvarite organizacijo in kulturo, ki zaposlenim dovoljuje izpolniti njihov potencial.
 3. Spodbujajte druge k lastnemu razvoju.
 4. Zagotovite priložnosti za nove izzive in za dosego njihovih ciljev.
 5. Ustvarite delovno okolje, kjer je raznolikost cenjena in spoštovana.
 6. Cenite trud članov osebja.
 7. Razvijte zdravo upravljanje/odnose z zaposlenimi.