Pogoji kampanje »S1/S1R/S5 + 1 leto podaljšanja garancije«

Pogoji kampanje »S1/S1R/S5 + 1 leto podaljšanja garancije«

1. Organizator

Organizator »S1/S1R/S5 + 1 leto podaljšanje garancije« kampanje (v nadaljevanju besedila »Kampanja«) je Panasonic Marketing Europe GmbH s sedežem v Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, ki deluje prek lokalne podružnice Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, s sedežem v Praha 8,
Křižíkova 148/34, 186 00, Matična številka: 246 55 121, registriran v Gospodarskem registru, ki ga vodi Občinsko sodišče v Pragi, Poglavje A, Dodatek 71469 (v nadaljevanju besedila »mi«).

2. Podaljšanje garancije in pogoji sodelovanja

Podaljšanje garancije za 2 leti* za ustrezni izdelek, ki je del kampanje, bo podaljšana za 1 dodatno leto brezplačno, če kupite kamero LUMIX DC-S1/S1K/ S1M/S1R/S1RM/S5/S5K (v nadaljevanju besedila »Izdelek kampanje«) – v obdobju kampanje od 1. 4. 2021 do 31. 7. 2021. (v nadaljevanju besedila »Obdovje kampanje«) v kateri koli izmed naših pooblaščenih prodajaln– in jo registrirate do 31. 8. 2021 v skladu s temi pogoji kampanje.

Strani za registracijo niso na voljo v naslednjih državah in potrditev o podaljšanju garancije boste imeli prek prodajalca ob nakupu Izdelka kampanje: Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Estonija, Latvija, Litva, Romunija, Slovenija, v papirni ali elektronski obliki.

Prosimo vas, da potrdilo o podaljšanju garancije hranite na varnem mestu. V primeru uveljavljanja garancije bo služilo kot dokaz vaše registracije v Obdobju kampanje.

V primeru garancijskega zahtevka morate za pridobitev garancijske storitve priložiti potrdilo o podaljšanju garancije in originalni račun z veljavno trenutno številko računa ter DDV-jem. Če so zgoraj navedeni in vaši osebni podatki napačni ali nepopolni, podaljšanje garancije ne bo odobreno.

3. Sodelujoči

Udeležba je mogoča za posameznike, starejše od 18 let, in za pravne osebe - končne uporabnike Izdelkov kampanje.

4. Naši pogoji garancije

V vseh drugih pogledih veljajo splošni pogoji garancije, ki jih je mogoče najti na:

5. Anketa o zadovoljstvu kupcev

Če sodelujete v tej Kampanji, lahko sodelujete tudi v naši raziskavi o zadovoljstvu kupcev. Veljajo naši predpisi o varstvu podatkov, poglejte Poglavje 6.

6. Varstvo podatkov

Velja naše varstvo podatkov, ki ga najdete na:

7. Veljavni zakon

Za te pogoje kampanje veljajo zakoni Češke republike, z izjemo mednarodnega kolizijskega prava, zlasti Konvencije OZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.

8. Neveljavnost nekaterih klavzul

Če je katera koli klavzula teh pogojev kampanje neveljavna, veljavnost preostalih pogojev kampanje ostane nespremenjena.

Če imate dodatna vprašanja, se obrnite na Panasonicov center za pomoč strankam na telefonsko številko:

SI

+386 800 80 799

Telefonski klici na tej liniji se lahko zaračunajo.