Predstavitvena promocija fotoaparata Lumix S5 – Pogoji in določila promocije

Predstavitvena promocija fotoaparata Lumix S5 – Pogoji in določila promocije
Sodelujte v anketi in dobite objektiv zastonj

E-pošta: Panasonic@promotion-support.com

Promocijsko obdobje: 2. 9. 2020 – 30. 9. 2020
Obdobje za uveljavljanje zahtevkov: 1. 10. 2020 – 31. 10. 2020

1. Predstavitveno promocijo fotoaparata LUMIX S5 (v nadaljevanju »promocija«) organizira podjetje Panasonic Marketing Europe GmbH, s sedežem na naslovu Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Nemčija (»organizator«).

POGOJI UDELEŽBE


2. Promocija velja za prebivalce Sodelujočih držav *, ki so stari 18 let ali več.
*Sodelujoče države so Nemčija, Avstrija, Francija, Belgija, Italija, Švica, Nizozemska, Španija, Portugalska, Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska, Romunija, Bolgarija, Slovenija, Hrvaška, Estonija, Litva, Švedska, Danska, Norveška, Finska, Islandija, Luksemburg, Monako, Lihtenštajn, Malta, Andora, Vatikan in San Marino
3. Pogoj za udeležbo v predstavitveni promociji fotoaparata Lumix S5 je sodelovanje v anketi. Vsak udeleženec, ki v obdobju od 2. do 30. septembra 2020 (»obdobje promocijske predstavitve«) odgovori na vprašanja ankete in kupi fotoaparat LUMIX S5 (DC-S5, DC-S5K) (»upravičeni izdelki«), bo s sodelovanjem v anketi izpolnil pogoje za brezplačno pridobitev objektiva SIGMA 45 mm f/2.8 DG DN | CONTEMPORARY.
4. Za udeležbo v promociji morajo udeleženci odgovoriti na vprašanja ankete, ki je na voljo na, in kupiti nov fotoaparat LUMIX S5 (DC-S5, DC-S5K) pri sodelujočem maloprodajnem trgovcu v Sodelujoče države* v obdobju promocijske predstavitve. Zahtevki glede izdelkov, kupljenih po preteku »obdobja predstavitvene promocije«, ne bodo upoštevani.
5. Vsi upravičeni izdelki morajo biti novi in originalni izdelki podjetja Panasonic. Nakupi rabljenih, popravljenih ali obnovljenih izdelkov in izdelkov, uvoženih iz držav zunaj Sodelujoče države*, oziroma ponaredkov ali izdelkov, ki kakorkoli kršijo pravice intelektualne lastnine podjetij skupine Panasonic, ne bodo upravičeni do sodelovanja v tej promociji.

DARILO

6. Darilo za sodelovanje v anketi in nakup je objektiv SIGMA 45 mm f/2.8 DG DN | CONTEMPORARY (»Darilo«).
7. Darila, zagotovljenega v okviru te promocije, ni mogoče zamenjati ali prenesti in zanj ni na voljo nadomestne denarne ali kreditne možnosti.
8. Promocija je na voljo do porabe zalog.
9. V primeru nepredvidenih okoliščin si organizator pridržuje pravico, da brez obvestila zagotovi nadomestno darilo enake ali večje vrednosti.

POSTOPEK UVELJAVLJANJA ZAHTEVKOV

10. Za sodelovanje v promociji mora udeleženec kupiti upravičen(e) izdelek(e) pri sodelujočih maloprodajnih trgovcih v obdobju od 2. do 30. septembra 2020 in prijaviti zahtevek na spletnem naslovu. Po popolnoma zaključenem nakupu se lahko kupci prijavijo za brezplačno pridobitev objektiva Sigma. Obdobje za uveljavljanje zahtevkov je od 1. do 31. oktobra 2020. Kupci morajo dostaviti kopijo potrdila o popolnoma zaključenem nakupu (ne potrdila o pologu) in serijsko številko, podane na spodnjem delu izdelka ali na strani škatle izdelka, ter sliko serijske številke in črtne kode do 31. oktobra 2020. Zahtevki, podani po tem datumu, ne bodo upravičeni do vključitve v promocijo. Potrdilo o nakupu mora vsebovati ime kupljenega izdelka (številko modela), znesek plačane kupnine, ime trgovine in datum nakupa.

11. Organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične težave, okvare strojne ali programske opreme, strežnikov, spletnih strani ali druge težave oziroma okvare kakršnekoli vrste, ki udeležencu preprečujejo ali kako drugače onemogočajo sodelovanje v promociji.

12. Zahtevki, dostavljeni po faksu, telefonu, elektronski ali navadni pošti ne bodo upoštevani. Nečitljivi, nepopolni ali spremenjeni obrazci zahtevkov bodo zavrnjeni kot neveljavni, kar velja tudi za obrazce, ki niso izpolnjeni v skladu s temi pogoji in določili.

13. Po oddaji spletne prijave bodo udeleženci prejeli samodejno povratno elektronsko sporočilo s potrdilom o prejemu njihovega zahtevka in naslednjimi koraki v postopku uveljavljanja zahtevka. Vaš zahtevek bo potrjen v skladu s temi pogoji in določili. Zahtevki so neveljavni, če se nanašajo na kupljene upravičene izdelke, ki jih udeleženci naknadno vrnejo maloprodajnemu trgovcu in za katere prejmejo vračilo celotne kupnine. V tem primeru ima organizator pravico zahtevati vračilo že dostavljenih daril.

14. Organizator ne bo upošteval zahtevkov udeležencev, ki ne vsebujejo veljavne kopije potrdila o nakupu, serijske številke izdelka in slike serijske številke in črtne kode.

POSTOPEK PRIDOBITVE DARILA

15. Po potrditvi vašega zahtevka bomo potrebovali 28 dni, da vam zagotovimo vaše promocijske izdelke. Če promocijskih izdelkov v predvidenih 28 dneh ne prejmete, stopite v stik z nami preko zgoraj navedenih kontaktnih podatkov, in sicer najkasneje v 35 dneh od oddaje vašega zahtevka. Zahtevkov, ki jih boste uveljavljali po tem datumu ali po izteku roka za uveljavljanje zahtevkov (31. 10. 2020), žal ne bomo upoštevali.

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

16. Odgovoren upravljavec podatkov je podjetje Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Nemčija; datenschutz@eu.panasonic.com
17. Vrste podatkov, ki jih zbiramo: nagovor, ime in priimek, poštni naslov, država prebivališča in e-poštni naslov.
18. Namen zbiranja podatkov: Podatke bomo zbirali, obdelovali in hranili izključno za namene promocije. Če udeleženec poda soglasje za prejemanje informacij o izdelku in posebnih ponudb od podjetja Panasonic, bomo zgoraj navedene vrste podatkov zbirali, obdelovali in hranili tudi za te namene. Obstoječe podatke o kupcih bomo primerjali in posodobili v skladu s podatki, ki so bili posredovani v okviru te promocije.
19. Vse podatke bomo izbrisali v 7 dneh po zaključku promocije, razen če so takšni podatki potrebni za prejem informacij o izdelku in posebnih ponudb od podjetja Panasonic. Takšne podatke bomo izbrisali ob preklicu podanega soglasja. Preklic soglasja je treba dostaviti organizaciji podjetja Panasonic v vaši državi.

SPLOŠNI POGOJI

20. Če udeleženec zahteva to darilo, pomeni, da je prebral in sprejel te pogoje in določila.
21. Organizator si pridržuje pravico do preverjanja veljavnosti vseh zahtevkov, da bi se zaščitil pred goljufijami, neveljavnimi in podvojenimi zahtevki, kar vključuje, vendar ni omejeno na pravico od udeleženca zahtevati dokazilo, da izdelka ni vrnil v roku 28 dni po dostavi. Zahtevki, ki se nanašajo na vrnjene izdelke, ki vsebujejo neresnične ali goljufive informacije, in drugi zahtevki, ki kakorkoli ne izpolnjujejo teh pogojev in določil, bodo zavrnjeni kot neveljavni.
22. Organizator si pridržuje pravico, da te pogoje in določila po lastni presoji kadarkoli spremeni oziroma da to promocijo kadarkoli spremeni ali prekliče.
23. Za vsak kupljeni upravičeni izdelek je mogoče podati le en zahtevek, pri čemer ena oseba lahko poda največ dva zahtevka.
24. Te pogoje in določila ureja nemška zakonodaja. Krajevno pristojno je sodišče v Wiesbadnu, Nemčija.