https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=en_GB&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}
Fotografia Prehrávač Smart Network 3D Blu-ray Disc™/DVD DMP-BDT161EG-S

Prehrávač Smart Network 3D Blu-ray Disc™/DVD DMP-BDT161EG-S

Prehrávateľné disky BD-ROM FULL HD 3D/BD-Video Áno
BD-RE/BD-RE DL (ver.3) JPEG/MPO Áno
BD-R/BD-R DL (ver.2) Xvid/MKV Áno
DVD DVD-Video Áno
DVD-R*¹/DVD-R DL*¹/DVD-RW*¹ DVD-Video/DVD VR Áno
AVCHD/Xvid/MKV Áno / Áno* / Áno*
(*DVD-R / DVD-R DL)
FLAC/WAV/WMA/AAC/MP3 Áno (DVD-R / DVD-R DL)
JPEG/MPO Áno (DVD-R / DVD-R DL)
+R*1/+R DL*1/+RW*1 Video/AVCHD Áno
CD, CD-R/-RW CD-DA Áno
Xvid/MKV Áno (CD-R/-RW)
FLAC/WAV/WMA/AAC/MP3 Áno (CD-R/-RW)
JPEG/MPO Áno (CD-R/-RW)
Audiosystém Dolby Digital/Dolby TrueHD Áno, dekódovanie (2-kanálové) a výstup Bitstream*²
Dolby Digital Plus -
DTS-HD Master Audio Essential/DTS-HD High Resolution Audio Áno, dekódovanie a výstup Bitstream*²
Pamäťová SD karta Zásuvka -
Kompatibilné médiá -
Prehrávanie JPEG/MPO -
AVCHD -
MP4 -
USB Zásuvka Áno
Zásuvka Predná Na prehrávanie
Zadná -
USB štandard Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0
Prehrávanie FLAC/WAV/WMA/AAC/MP3 Áno
Xvid/MKV/MP4/MPEG-2 Áno
JPEG/MPO Áno
Obraz vo vysokej kvalite Prevzorkovanie na 4K*³*⁴ -
Prehrávanie JPEG formátu v 4K*³ -
Video na požiadanie v HD kvalite Áno
Konverzia 2D-3D -
Ovládač 3D efektov Áno
Deep Colour Áno
x.v.Colour*⁵ Áno
Zvuk vo vysokej kvalite TWIN HDMI -
Prehrávanie zvuku zo siete vo vysokej kvalite (DLNA) Áno (FLAC/WAV/WMA/AAC/MP3)
Jednoduchá obsluha Režim pre viacerých používateľov/Štýlové grafické používateľské rozhranie/Tapeta Áno
Inteligentné pripojenie k sieti Miracast™*⁶ -
Internet Apps*⁷ Áno (jednoduché)
Webový prehliadač -
Systém bezdrôtovej siete LAN Len s voliteľným adaptérom*⁸
DLNA (klient a vykresľovač) Áno
Prehrávanie z externého pevného disku*⁹ Áno
Prístup k sieťovej jednotke Áno
BD-Live™*¹⁰ Áno
Konektory HDMI výstup Áno
Videovýstup -
Digitálny výstup zvuku -
Analógový výstup zvuku -
Konektor siete LAN (Ethernet) Áno (na DLNA, BD-LiveTM*¹⁰, Internet Apps (jednoduché)*⁷ a aktualizáciu firmvéru)
Iné Videosystém PAL / NTSC
Napájanie Striedavé napätie 220 – 240 V, 50 Hz
Spotreba energie
Normálne používanie [približne]
14 W
Spotreba energie
Pohotovostný režim
Rýchly štart vypnutý [približne] 0,5 W
Rýchly štart zapnutý [približne] 4 W
Rozmery, hmotnosť Rozmery (Š x V x H) [približne]*¹¹ 312 x 43 x 180 mm
Hmotnosť [približne] 1,0 kg
NOTE *1 Disky nahraté a dokončené v nahrávacích zariadeniach.
*2 Vyžaduje sa HDMI pripojenie.
*3 Na prevzorkovanie na 4K sa vyžaduje televízor s rovnakým rozlíšením.
*4 Na rozlíšenie 4K2K možno skonvertovať len obsah Full-HD a SD 24p
*5 Táto funkcia je účinná len pri reprodukcii AVCHD údajov nahratých pomocou technológie x.v.Colour. Funkciu nie je možné používat’ s diskami BD-ROM ani DVD-ROM. Vyžaduje sa HDMI pripojenie.
*6 Kompatibilné so zariadeniami AndroidTM, verzie 4.2 alebo vyššej a s certifikáciou pre Miracast. Informácie o tom, či smartfón alebo ďalšie zariadenia podporujú funkciu Miracast, získate od výrobcu zariadenia.
*7 Vyžaduje sa širokopásmová internetová služba.
*8 Po zakúpení adaptéra bezdrôtovej siete LAN DY-WL5.
*9 Podporované sú externé pevné disky s kapacitou 2 TB alebo nižšou a spracovaním údajov vo formáte NTFS/FAT32. Prehrávanie nie je možné v prípade niektorých jednotiek externých pevných diskov.
*10 Na prezeranie obsahu treba vložiť USB kľúč (s minimálne 1 GB voľného miesta/predáva sa samostatne). Vyžaduje sa širokopásmová internetová služba.
*11 Bez vyčnievajúcich častí a podstavca.

UPOZORNENIE:
Na nahrávanie a prehrávanie obsahu v tomto alebo ľubovoľnom inom zariadení sa môže vyžadovať povolenie od vlastníka autorských práv alebo iných práv, ktoré sa na daný obsah vzťahujú. Spoločnosť Panasonic nemá žiadne právo udeliť vám takého povolenie a ani vám ho neudeľuje, výslovne sa tiež zrieka akéhokoľvek práva, možnosti alebo úmyslu získať takého povolenie vo vašom mene. Je na vašej zodpovednosti, aby ste zabezpečili používanie tohto alebo ľubovoľného iného zariadenia v súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa ochrany autorských práv vo vašej krajine. Ďalšie informácie o súvisiacich zákonoch a právnych predpisoch nájdete v príslušnej legislatíve alebo sa obráťte na vlastníka práv na obsah, ktorý chcete nahrávať alebo prehrávať.

Možnosť prehrávania môže závisieť od obsahu, diskov a kvality nahrávania. Vzťahuje sa na obsah nahratý na osobné používanie.

Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANNÝCH ZNÁMOK:
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a logá sú ochrannými známkami konzorcia Blu-ray Disc Association.
AVCHD a logo AVCHD sú ochrannými známkami spoločností Panasonic Corporation a Sony Corporation.
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 je licencovaná spoločnosťami Fraunhofer IIS a Thomson.
Dolby a symbol dvoch D sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Dolby Laboratories.
DTS, DTS-HD, symbol, ako aj DTS a symbol spoločne, sú registrovanými ochrannými známkami, DTS-HD Master Audio je ochrannou známkou spoločnosti DTS, Inc.
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a iných krajinách.
DLNA, logo DLNA a DLNA CERTIFIED sú ochrannými známkami, servisnými známkami alebo certifikačnými známkami spoločnosti Digital Living Network Alliance.
Android je ochrannou známkou spoločnosti Google Inc.

Využívame súbory cookie tretích strán k vylepšenie našich služieb a zostavovanie anonymných analýz. Podľa predvoleného nastavenie sú povolené všetky súbory cookie. Súbory cookie si môžete sami povoliť alebo zakázať. Viac informácií pre nastavenie súborov cookie nájdete tu. OK Zobraziť viac