Efektívny pracovný postup

Efektívny pracovný postup

Zjednodušený pracovný tok

Interné nahrávanie ProRes RAW HQ

Interné nahrávanie ProRes RAW HQ

Zábery 5,7K 30p ProRes RAW HQ možno nahrávať na samotné telo fotoaparátu, čo vám dáva slobodu zachytiť okamih jediným kliknutím na tlačidlo s minimálnym nastavením a bez potreby externých zariadení. Vylepšená kompatibilita s gimbalom tiež rozširuje rozsah vyjadrení.

* Nahrávanie nie je možné na SD kartu. ・Apple a ProRes sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v USA alebo ďalších krajinách.

Výstup údajov videa vo formáte RAW

Výstup údajov videa vo formáte RAW

Fotoaparát LUMIX GH7 umožňuje výstup 12-bitových údajov videa vo formáte RAW cez HDMI a ich uloženie ako Blackmagic RAW na externom rekordéri Blackmagic Design* alebo ProRes RAW na externom rekordéri ATOMOS**.

・ 5,8K (5760 x 4320, 4 : 3) 29,97p/25,00p/23,98p
・ 5,7K (5728 x 3024, 17 : 9) 59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p
・ 4,4K (4352 x 3264, 4 : 3) 59,94p/50,00p
・ C4K (4096 x 2160, 17 : 9) 119,88p/100,00p
・ C4K (4096 x 2160, 17 : 9) 59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p

* Blackmagic Video Assist 5" 12G HDR, Blackmagic Video Assist 7" 12G HDR ・Na prehrávanie údajov vo formáte Blackmagic RAW sa vyžaduje aplikácia DaVinci Resolve alebo DaVinci Resolve Studio a na ich úpravu sa vyžaduje aplikácia DaVinci Resolve Studio. ・Informácie o príslušnej verzii firmvéru zariadení Blackmagic Video Assist 5” 12G HDR a Blackmagic Video Assist 7” 12G HDR nájdete na webovej stránke spoločnosti Blackmagic Design. ・V závislosti od situácie nemusia byť k dispozícii všetky funkcie. ・ Pri nahrávaní v rozlíšení C4K 120p/100p alebo 5,7K 60p/50p sa odporúča konštantná bitová rýchlosť 5 : 1 alebo menej pri zázname na jednotku SSD a 8 : 1 alebo menej pri zázname na kartu SD. * Zariadenia ATOMOS „Ninja V“/„Ninja V+“/„Ninja“/„Ninja Ultra“/„Shogun“/„Shogun Ultra“/„Shogun Connect“ ・V závislosti od situácie nemusia byť dostupné všetky funkcie. ・Tu nájdete kompatibilné verzie firmvéru externých rekordérov. https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/connect/index.html ・„Ninja V“, „Ninja“ a „Shogun“ nepodporujú niektoré údaje videa vo formáte RAW. ・ Na úpravu videa zaznamenaného vo formáte RAW je potrebný softvér, ktorý podporuje formát Apple ProRes RAW. ・ Ak chcete dosiahnuť rovnaký farebný stupeň ako V-Log/V-Gamut, LUT (vyhľadávacia tabuľka) navrhnutá výhradne pre video vo formáte RAW je k dispozícii na nasledujúcej webovej stránke zákazníckej podpory: https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/lut/s1h_raw_lut/

Prvý 32-bitový plávajúci záznam na svete*

Prvý 32-bitový plávajúci záznam na svete*

V kombinácii so zrkadlovkou DMW-XLR2 (predáva sa samostatne) prináša fotoaparát LUMIX GH7 ako prvý na svete 32-bitový plávajúci záznam,* ktorý zvyšuje kvalitu a efektivitu celého pracovného postupu. Vďaka širokému dynamickému rozsahu zaznamená 32-bitový formát float viac informácií, od tichých až po hlasné zvuky, čím eliminuje potrebu zdĺhavého nastavovania úrovne zvuku počas nahrávania zvuku. Video a hudbu je možné spravovať v jednom súbore, vďaka čomu je postprodukcia oveľa efektívnejšia.

* Pre digitálny fotoaparát s vymeniteľným objektívom od 5. júna 2024. Vyplýva to z výskumu spoločnosti Panasonic. Pri použití s XLR mikrofónovým adaptérom DMW-XLR2 (predáva sa samostatne).

Záznam ARRI LogC3

Záznam ARRI LogC3

Pomocou kľúča na inováciu softvéru DMW-SFU3A (predáva sa samostatne) môžu používatelia využívať funkciu ARRI LogC3*, ktorý umožňuje prispôsobenie farieb s digitálnymi filmovými kamerami ARRI. Spracovanie obrazu krivky ARRI LogC3 na modeli LUMIX GH7 bolo certifikované spoločnosťou ARRI na implementáciu tejto funkcie. Možnosti záznamu Log, ktorý poskytuje bohaté informácie o farbách a široký dynamický rozsah, boli rozšírené tak, že okrem bežného V-Log obsahujú aj ARRI LogC3, čo ďalej zlepšuje kompatibilitu pracovných postupov fotoaparátu LUMIX.

* ARRI LogC3 je technológia Log gamma vyvinutá spoločnosťou ARRI a používaná v digitálnych filmových kamerách ARRI. Poznámka: ALEXA 35 používa ARRI LogC4. * Na fotoaparáte LUMIX GH7 možno ARRI LogC3 používať na 10-bitové nahrávanie v Kreatívnom videorežime. ・ ARRI je registrovaná ochranná známka spoločnosti Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG.

Nahrávanie videa v režime proxy

Nahrávanie videa v režime proxy

Táto nová funkcia zaznamenáva pri nahrávaní videa súbor proxy s nízkou bitovou rýchlosťou. Súčasné nahrávanie súboru proxy, ktorý je prepojený s pôvodným záznamom videa, umožňuje rýchlejšie doručenie z fázy produkcie do postprodukčnej fázy. Okrem toho je možné súbor LUT použiť na videá proxy prostredníctvom funkcie REALTIME LUT.

Kompatibilita so službou Adobe Camera to Cloud

Kompatibilita so službou Adobe Camera to Cloud

Fotoaparát LUMIX GH7 je teraz natívne integrovaný so službou Frame.io Camera to Cloud, poprednou cloudovou platformou na spoluprácu, ktorá používateľom umožňuje zdieľať obsah a spolupracovať pri úprave snímok a videí. Pripojením fotoaparátu k internetu cez Wi-Fi alebo USB tethering môžete automaticky nahrávať obrázky (JPEG/RAW) a videá proxy priamo z fotoaparátu na platformu Frame.io. Táto integrácia umožňuje editorom a spolupracovníkom prístup k záznamom alebo fotografiám a prepája produkčný proces s postprodukciou, čo umožňuje oveľa efektívnejší proces tvorby obsahu.

* Nie sú zaručené všetky funkcie služby Frame.io Camera to Cloud. ・Frame.io, logo Frame.io a Camera to Cloud sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe v USA alebo iných krajinách.

Priame nahrávanie na zariadenie USB-SSD

Fotoaparát LUMIX GH7 podporuje nahrávanie a prehrávanie pomocou externej jednotky SSD cez rozhranie USB. Okrem toho sa vďaka možnosti nahrávať súbory vo formáte ProRes RAW HQ a v 10-bitovom formáte 4 : 2 : 2 ALL-Intra priamo na jednotky SSD, ktoré kombinujú prenosnosť a vysokú kapacitu, zvýšila efektivita zálohovania a následného spracovania údajov.

* Nahrávanie videí HFR/VFR rýchlosťou 61 sn./s alebo vyššou na USB-SSD vyžaduje sieťový adaptér DMW-AC11 (voliteľný) a DC spojku DMW-DCC18 (voliteľná). ・Pri nahrávaní na externú jednotku SSD nemožno zároveň nahrávať videá a fotografie na kartu SD. ・Používajte externú jednotku SSD s veľkosťou maximálne 2 TB, ktorá je kompatibilná s rozhraním USB Type-C. Odporúčame používať externú jednotku SSD, ktorej fungovanie potvrdila spoločnosť Panasonic. Vopred si však uvedomte, že sa tým nezaručuje prevádzka na všetkých zariadeniach. ・Najnovšie informácie o externých jednotkách SSD budú dostupné na nasledujúcej stránke podpory súčasne s vydaním firmvéru: https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/connect/index.html

Priame nahrávanie na zariadenie USB-SSD

Vysielanie kedykoľvek a kdekoľvek

Bezdrôtové vysielanie naživo / USB tethering (RTMP/RTMPS)

Bezdrôtové vysielanie naživo / USB tethering (RTMP/RTMPS)

Vychutnajte si kreatívne živé vysielanie s digitálnymi jednookými bezzrkadlovkami v interiéri aj exteriéri. Vysielanie naživo (protokol RTMP/RTMPS) možno jednoducho nakonfigurovať pomocou aplikácie LUMIX Sync (Android / iOS). V prostrediach s veľkým množstvom rádiového rušenia možno zabezpečiť stabilnú rýchlosť komunikácie pripojením fotoaparátu cez USB k smartfónu.

* Vysielanie naživo na platformách, ktoré vyhovujú protokolu RTMP/RTMPS, je v zásade možné. (Kompatibilita so všetkými platformami nie je zaručená.) Môžu sa vyskytnúť prípady, keď vysielanie naživo nie je možné pri zmene služby platformy. Ďalšie informácie nájdete v zmluvných podmienkach platformy. ・Keďže prenosová rýchlosť živého vysielania sa líši v závislosti od internetového prostredia, výkonu smartfónu a podobne, odporúčame vopred vykonať test prenosu. ・Android a Google Play sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Google Inc. ・IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a ďalších krajinách a používa sa na základe licencie.

Káblové vysielanie naživo (RTP/RTSP)

Káblové vysielanie naživo (RTP/RTSP)

Vychutnajte si vysokostabilnú komunikáciu cez IP streaming (RTP/RTSP) prostredníctvom káblového pripojenia LAN vo vnútorných prostrediach. Po pripojení fotoaparátov a počítačov pomocou kábla LAN možno ovládať viacero fotoaparátov na poskytovanie vysokokvalitného videa a zvuku až do 4K 60p/50p. Voliteľné sú kodeky H.264 a H.265.

* Na konverziu konektora USB Type C zariadenia DC-GH7 na konektor LAN sa vyžaduje komerčne dostupný ethernetový adaptér USB. Kompatibilita ethernetového adaptéra USB: https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/connect/ethernet_adp/index.html

Zvýraznenie farieb priamo z fotoaparátu

REAL TIME LUT

REAL TIME LUT

Vyhľadávacie tabuľky je možné aplikovať na fotografie a videá na samotnom tele fotoaparátu, čo umožňuje vytvárať fotografie a videá priamo z fotoaparátu. Podporuje formáty súborov „.VLT“ a „.CUBE“. Využitím tejto funkcie môžete ušetriť čas pri komplikovanom procese následných úprav. V kombinácii s aplikáciou LUMIX Lab si môžete jednoducho vytvoriť svoje vlastné tabuľky LUT a nainštalovať ich do fotoaparátu.

Aplikácia LUMIX Lab

Aplikácia LUMIX Lab

Spárujte fotoaparát so smartfónom v troch krokoch a môžete bez problémov prenášať obsah do smartfónu pomocou ultra rýchleho pripojenia Wi-Fi. Môžete tiež orezať, upraviť jas, použiť vyhľadávacie tabuľky atď., čo umožňuje okamžité vykonanie jednoduchých úprav pre akúkoľvek platformu sociálnych médií.

LEICA Monochrome

LEICA Monochrome

Spoločnosť Leica je známa svojou vynikajúcou kvalitou obrazu a na celom svete má u používateľov povesť vynikajúceho vykreslenia a expresivity obrazu. Vďaka našej spolupráci s L2 Technology sme spoznali filozofiu tvorby obrazu, ktorú spoločnosť Leica vybudovala počas svojej dlhej histórie, a tento režim sme využili ako jeden z nových výrazových prostriedkov fotoaparátu LUMIX. Vyznačuje sa hlbokými kontrastmi medzi čiernou a bielou.

* V porovnaní s fotoaparátom L.Monochrome D od spoločnosti LUMIX ponúka LEICA Monochrome jasnejšie snímky na svetlých plochách a celkovo výrazné a dynamické monochromatické snímky.

Režim vysokého rozlíšenia 100 MP pri snímaní z ruky

Režim vysokého rozlíšenia 100 MP pri snímaní z ruky

Režim vysokého rozlíšenia fotoaparátu LUMIX GH7 podporuje snímanie z ruky pomocou mechanizmu Body Image Stabilizer (B.I.S.) na posunutie snímača pri zachytávaní po sebe idúcich snímok. Potom vyberie viacero najstabilnejších záberov a automaticky ich syntetizuje do súboru zodpovedajúceho rozlíšeniu 100 megapixelov (11 552 × 8672 pixelov). Vďaka tomu môžete zachytávať nádherné prírodné scenérie a detailné umelecké diela v ultravysokom rozlíšení bez použitia statívu.

Vylepšená kvalita obsahu

Vylepšená kvalita obsahu
Ďalšie informácie >

Vynikajúca spoľahlivosť

Vynikajúca spoľahlivosť
Ďalšie informácie >