Získajte toaletnú tašku pre MULTISHAPE

Získajte toaletnú tašku pre MULTISHAPE

Získajte toaletnú tašku pre MULTISHAPE

Získajte zubnú kefku MULTISHAPE a svoju osobnú kozmetickú taštičku na uloženie všetkých produktov MULTISHAPE.

Kúpte si produkt MULTISHAPE zaradený do akcie v období od 15. novembra 2023 do 31. marca 2024 a zaregistrujte ho v konte My Panasonic v období od 15. novembra 2023 do 15. apríla 2024, aby ste získali zubnú kefku a kozmetickú taštičku MULTISHAPE.

Ako sa zapojiť do propagačnej ponuky MULTISHAPE:

1. Kúpte produktu MULTISHAPE

1. Kúpte produktu MULTISHAPE

Kúpte si produkt MULTISHAPE zaradený do akcie v období od 15. novembra 2023 do 31. marca 2024.

2. Registrácia

2. Registrácia

Zaregistrujte svoj nový produkt MULTISHAPE v období od 15. novembra 2023 do 15. apríla 2024.

Registrácie po 15. apríli 2024 nemajú nárok na akciovú ponuku.

Vyžadujú sa tieto informácie:

  • Osobné údaje (oslovenie, celé meno, celá adresa, e-mailová adresa)
  • Informácie o produkte (názov produktu, informácie o predajcovi (online/offline), dátum nákupu, kópia vašej faktúry*
3. Hotovo

3. Hotovo

Po úspešnom overení vám kozmetickú taštičku odošleme maximálne do 90 dní na vašu registrovanú adresu.

Účasťou na tejto propagačnej ponuke účastník súhlasí s podmienkami účasti a zásadami ochrany osobných údajov.

Podpora

Stav žiadosti o propagačnú ponuku

Stav žiadosti o propagačnú ponuku

Máte otázku týkajúcu sa prijatia toaletnej taštičky? Náš tím podpory je k dispozícii na nasledujúcej adrese:
panasonic@promotion-support.com

Podpora

Podpora

Vyskytol sa problém s produktom?
https://support-sk.panasonic.eu/