https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=en_GB&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

Pánske holiace strojčeky ES-RW33

Séria 300
ES-RW33

Pre rýchle, hladké a dokonalé oholenie

Jednoduché a ľahké holenie s plnou kontrolou vďaka ergonomickému dizajnu

close
^

Funkcie

Špecifikácie

Pánske holiace strojčeky ES-RW33
Ostré 30゚ nano leštené vnútorné ostrie holí chĺpky čisto pre dokonalé oholenie.
Flexibilná otočná hlava sleduje kontúry vašej tváre.
Výsuvný zastrihávač na úpravu fúzov a bokombrád.

Kde nakúpiť

ES-RW33

Akcia Lumix GH6 Early Bird– Podmienky propagačnej akcie

Zaregistrujte si výrobok LUMIX GH6 a získajte kartu Lexar® Professional CFexpress™ typ B GOLD Series a +1-ročné bezplatné predĺženie záruky

E-mail: Panasonic@promotion-support.com

Obdobie akcie: 22. februára 2022 – 18. júna 2022

Lehota na uplatnenie nároku: 15. marec 2022 – 30. júna 2022

1. usporiadateľ

1.1. Lumix GH6 Early Bird Promotion (ďalej len "akcia") propaguje spoločnosť Panasonic Marketing Europe GmbH, organizačná zložka Česká republika, so sídlom Praha 8 - Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00, IČO: 24655121, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 71469 ako pobočka spoločnosti Panasonic Marketing Europe GmbH so sídlom Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Nemecko (ďalej len "usporiadateľ").

2. OPRÁVNENOSŤ

2.1. Akcia sa vzťahuje na obyvateľov týchto krajín: Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Belgicko, Taliansko, Švajčiarsko, Holandsko, Španielsko, Portugalsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Švédsko, Dánsko, Nórsko, Fínsko, Spojené kráľovstvo, Írsko ("účastnícke krajiny").

2.2. Účastníci musia mať 18 rokov alebo viac ("účastník").

2.3. Aby sa účastník mohol zúčastniť akcie, musí si od autorizovaného predajcu v účastníckej krajine zakúpiť jeden z nasledujúcich výrobkov LUMIX GH6: DC-GH6E, DC-GH6ME, DC-GH6LE ("oprávňujúce výrobky") od autorizovaného predajcu v účastníckej krajine od 22. februára 2022 do 18. júna 2022 (ďalej len "obdobie akcie") a zaregistrovať oprávňujúce výrobky v účastníckej krajine v súlade s týmito podmienkami na našej stránke akcie na adrese [https://www.panasonic.com/cz/consumer/fotoaparaty-a-videokamery/fotoaparaty-lumix-g-dslm-learn/clanky/reklamni-akce-pro-vcasne-zajemce-lumix-gh6.html] s poskytnutím požadovaných informácií uvedených v článku 4.

2.4. Všetky oprávňujúce výrobky musia byť nové a originálne výrobky spoločnosti Panasonic. Nákup použitých, repasovaných alebo obnovených výrobkov a výrobkov dovážaných z územia mimo zúčastnených krajín alebo výrobkov, ktoré sú falšované alebo akýmkoľvek spôsobom porušujú práva duševného vlastníctva skupiny spoločností Panasonic, nebudú oprávnené na túto akciu.

3. DARČEKY

3.1. Darčeky poskytnuté za účasť na akcii sú karta Lexar® Professional CFexpress™ typ B GOLD Series a +1-ročné predĺženie záruky na príslušný oprávňujúci výrobok ("darčeky").

3.2. Darčeky ponúkané v rámci tejto akcie sú nevymeniteľné, neprenosné a neexistuje žiadna hotovostná alebo kreditná alternatíva.

3.3. Karta Lexar® Professional CFexpress™ typ B GOLD series je ponúkaná len do vypredania zásob.

3.4. V prípade nepredvídaných okolností si usporiadateľ vyhradzuje právo poskytnúť alternatívne darčeky rovnakej alebo vyššej hodnoty bez predchádzajúceho upozornenia.

4. PROCES UPLATŇOVANIA NÁROKU

4.1. Ak chcete uplatniť nárok na darčeky, jednoducho si vytvorte účet My Panasonic. Ak už máte účet My Panasonic, pridajte zakúpené oprávňujúce výrobky do registrácie výrobku. Účastník musí zaregistrovať oprávňujúci výrobok online na my Panasonic po zakúpení oprávňujúceho výrobku a počas obdobia na uplatnenie nároku.

4.2. Žiadosti týkajúce sa oprávňujúcich výrobkov zakúpených pred alebo po skončení akcie sa budú považovať za neplatné.

4.3. Na uplatnenie nároku na darčeky sa účastník musí zaregistrovať poskytnutím týchto povinných informácií na vstupnej stránke uvedenej v článku 4.1:

1) Kde bol zakúpený oprávňujúci výrobok?

2) Dátum nákupu

3) Sériové číslo oprávňujúceho výrobku (ktoré možno nájsť na základni výrobku alebo na boku škatule s výrobkom)

4) Nahrajte sken/fotografiu obrázka sériového čísla a čiarového kódu

5) Nahrajte sken/fotografiu faktúry/potvrdenia o kúpe (kópia úplného dokladu o kúpe (nie potvrdenie vkladu alebo predobjednania).

4.4 Akonáhle sa zaregistrujete, obdržíte e-mail s odkazom na certifikát o predĺžení záruky. Aby ste mohli uplatniť nárok na predĺženie záruky, stiahnite si certifikát o predĺžení. Bude slúžiť ako dôkaz o Vašej registrácii počas akcie. V prípade uplatnenia nároku na záruku musí byť pre získanie záručnej služby predložené osvedčenie o predĺžení záruky a originál dokladu o nákupe s aktuálnym číslom faktúry a uvedenou DPH. Ak sú vyššie uvedené informácie a Vaše osobné údaje nesprávne alebo neúplné, predĺženie záruky nebude poskytnuté. Ak si zakúpite sadu (telo fotoaparátu a objektív) DC-GH6LE, DC-GH6ME, zaregistrujte prosím svoju sadu (obsahujúcu telo a objektív) súčasne pod DC-GH6LE, DC-GH6ME a nie ako dve jednotlivé registrácie (napr. iba telo a iba objektív). Samostatné registrácie nebudú akceptované.

4.5. Po registrácii tiež dostanete e-mail s možnosťou prihlásenia pre vyzdvihnutie karty Lexar® Professional CFexpress™ typ B GOLD Series. Ak si chcete objednať kartu Lexar® Professional CFexpress™ typ B GOLD Series, rozhodnite sa pre objednanie. Uistite sa tiež, že ste pri registrácii na doručenie karty Lexar® Professional CFexpress™ typ B GOLD Series uviedli správne údaje o adrese.

4.5. Lehota na uplatnenie nároku je od 15. marca 2022 do 30. júna 2022 (ďalej len "lehota na uplatnenie nároku"). Žiadosti podané po uplynutí lehoty na uplatnenie nároku nebudú pre akciu spôsobilé. Účastník by mal zabezpečiť, aby doklad o nákupe obsahoval názov zakúpeného výrobku (číslo modelu), názov obchodu a dátum nákupu.

4.6. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické, hardvérové, softvérové, serverové, webové alebo iné poruchy alebo škody akéhokoľvek druhu v rozsahu, v akom to účastníkovi tým či iným spôsobom bráni v účasti v akcii.

4.7. Žiadosti podané faxom, telefonicky, e-mailom alebo poštou nebudú akceptované. Nečitateľné, neúplné alebo pozmenené formuláre žiadostí alebo prieskumy budú považované za neplatné, rovnako ako formuláre žiadostí, ktoré nebudú vyplnené v súlade s týmito podmienkami.

4.8. Nárok účastníka bude overený v súlade s týmito podmienkami. Nároky nie sú platné v prípade oprávňujúcich výrobkov, ktoré sú vrátené predajcovi a účastník oprávňujúci výrobok vymení alebo dostane plnú náhradu. V takom prípade bude usporiadateľ oprávnený požadovať akékoľvek poskytnuté darčeky späť.

4.9. Usporiadateľ nebude žiadosť spracovávať, pokiaľ účastník neposkytne platnú kópiu dokladu o kúpe, sériové číslo výrobku a obrázok sériového čísla a čiarového kódu.

5. PROCES UPLATNENIA

5.1 Karta Lexar® Professional CFexpress™ typ B GOLD Series bude zaslaná na adresu poskytnutú užívateľom registrovanú na účte My Panasonic.

5.2. Ak je karta Lexar® Professional CFexpress™ typ B GOLD Series nedoručiteľná z dôvodu neplatnej alebo nesprávnej adresy, nie je usporiadateľ povinný vykonávať ďalšie šetrenie.

5.3. Riziko zhoršenia kvality a náhodnej straty karty Lexar® Professional CFexpress™ typ B GOLD Series prechádza pri odoslaní na účastníka.

5.4. Dodanie karty Lexar® Professional CFexpress™ typ B GOLD Series prebehne do 2 mesiacov po uplynutí lehoty na uplatnenie nároku.

5.5. V prípade, že usporiadateľ nie je schopný dodržať termín dodania uvedený v časti 5. 4 z dôvodov, za ktoré usporiadateľ nenesie zodpovednosť (nedostupnosť karty Lexar® Professional CFexpress™ typ B GOLD Series), je usporiadateľ povinný o tom bezodkladne informovať účastníka a súčasne účastníkovi oznámiť predpokladaný nový dátum dodania. Za nedostupnosť karty Lexar® Professional CFexpress™ typ B GOLD Series sa v tomto zmysle považuje najmä nedodanie včas usporiadateľovým dodávateľom, pokiaľ usporiadateľ uzavrel zhodnú transakciu, usporiadateľ ani jeho dodávateľ nenesú vinu alebo usporiadateľ nie je povinný v konkrétnom prípade výrobok obstarávať. Za prípad nedostupnosti karty Lexar® Professional CFexpress™ typ B GOLD Series sa takisto považuje prípad nepredvídaných okolností, ako je akákoľvek udalosť vyššej moci.

6. OCHRANA SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Zodpovedným prevádzkovateľom údajov je usporiadateľ, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, NEMECKO; data_protection@eu.panasonic.com

6.2. Usporiadateľ bude dodržiavať zákonné ustanovenia platných zákonov o ochrane údajov. Uplatňujú sa zásady ochrany osobných údajov usporiadateľa, ktoré nájdete na adrese:

Zásady ochrany osobných údajov - Panasonic

6.3. Typy zhromaždených údajov: názov, meno a priezvisko, poštová adresa, krajina bydliska a e-mailová adresa, odpoveď na prieskum, oprávňujúci výrobok, dátum a miesto nákupu oprávňujúceho výrobku.

6.4. Účely zhromažďovania údajov: Údaje sa budú zhromažďovať, spracovávať a uchovávať výlučne na účely vykonania akcie alebo priameho marketingu, ak s tým účastník súhlasil. Ak účastník súhlasil s priamym marketingom, vyššie uvedené typy údajov budú tiež zhromažďované, spracované a uchovávané na tento účel. Údaje existujúcich zákazníkov budú porovnané a aktualizované s údajmi poskytnutými počas tejto akcie.

6.5. Spracovanie údajov je založené na článkoch 6 ods. 1 písm. a) a b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov ("GDPR").

6.6. Všetky osobné údaje účastníka nebudú odovzdané tretím stranám ani im sprístupnené na použitie bez ich súhlasu. Výnimka sa stanovuje pre tretie strany vrátane agentúr, ktoré boli poverené vykonávaním akcie a ktoré budú zhromažďovať, uchovávať a používať údaje na účely vykonania akcie. Tretie strany dodržiavajú GDPR a majú zavedené potrebné bezpečnostné opatrenia, ako sa písomne dohodlo s usporiadateľom, a majú dohody o spracovaní údajov.

6.6. Údaje účastníkov budú po skončení akcie vymazané. Usporiadateľ ich archivuje len na účely právnej obhajoby, najneskôr do uplynutia premlčacej lehoty pre reklamácie.

6.7. Účastník môže kedykoľvek oznámiť usporiadateľovi odvolanie používania osobných údajov na priamy marketing a namietať proti používaniu osobných údajov účastníka na priamy marketing. Toto odvolanie bude adresované usporiadateľovi alebo pobočke spoločnosti Panasonic v krajine bydliska účastníka.

6.8. Účastník má právo kedykoľvek zverejniť informácie o uložených osobných údajoch účastníka, ich pôvode a príjemcovi a účele spracúvania údajov a prípadne o práve na opravu, zablokovanie alebo vymazanie takýchto údajov v rámci platných právnych predpisov zaslaním svojej žiadosti na data_protection@eu.panasonic.com.

7. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

7.1. Uplatnením nároku na darčeky sa má zato, že účastníci si prečítali a prijali tieto podmienky.

7.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť oprávnenosť všetkých nárokov, aby sa ochránil pred podvodnými, neplatnými alebo opakujúcimi sa nárokmi, okrem iného vrátane požiadavky, aby účastník preukázal, že nevrátil oprávňujúci výrobok v lehote 28 dní od dátumu dodania. Nároky na vrátené oprávňujúce výrobky, zlý úmysel alebo podvodné príspevky alebo nároky, ktoré inak nespĺňajú tieto podmienky, budú neplatné.

7.3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo, podľa vlastného uváženia, tieto podmienky kedykoľvek meniť a zmeniť alebo stiahnuť túto akciu.

7.4. Na zakúpený oprávňujúci výrobok je možné uplatniť iba jeden nárok.

7.5 Za účelom sledovania podvodných nárokov si usporiadateľ vyhradzuje právo kontrolovať vrátené výrobky u príslušných autorizovaných predajcov oproti obdržaným nárokom na darčeky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo odmietnuť vydanie darčeka (alebo podniknúť kroky na vyžiadanie vrátenia, ak už bol poskytnutý), ak existuje podozrenie, že bolo vznesené nepravdivé alebo podvodné tvrdenie.

7.6. Tieto podmienky sa riadia zákonmi Spolkovej republiky Nemecko, s vylúčením medzinárodného kolízneho práva, najmä Dohovorom OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Súdy vo Wiesbadene v Nemecku majú výlučnú právomoc na urovnanie akéhokoľvek sporu alebo nárokov vyplývajúcich z tejto akcie alebo v súvislosti s ňou.

7.7. Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto podmienok bolo neplatné, platnosť zostávajúcich podmienok zostane nedotknutá.

Naposledy zobrazené produkty

Naposledy zobrazené produkty

    Využívame súbory cookie tretích strán k vylepšenie našich služieb a zostavovanie anonymných analýz. Podľa predvoleného nastavenie sú povolené všetky súbory cookie. Súbory cookie si môžete sami povoliť alebo zakázať. Viac informácií pre nastavenie súborov cookie nájdete tu. OK Zobraziť viac