Aktualizácia firmvéru slúchadiel True Wireless

Aktualizácia firmvéru slúchadiel True Wireless

Získajte ďalšie informácie o najnovších aktualizáciách firmvéru slúchadiel True Wireless RZ-S500W/S300W a aplikačnom softvéri na zlepšenie funkcií a použiteľnosti:

Verzia firmvéru:
RZ-S500W JMS1ZS 01.80
RZ-S300W JMS1ZR 01.31

Zlepšený režim okolitého zvuku
Širšie frekvenčné pásmo/redukcia šumu

Blikajúca dióda LED pripojenia Bluetooth*
Funkciu blikajúcej diódy LED slúchadiel možno vypnúť.

* Táto funkcia bola vydaná v auguste 2020 (RZ-S500W ver. JMS1ZQ 01.71/RZ-S300W ver. JMS1ZP 01.21).

Aktualizácia firmvéru slúchadiel True Wireless

Zlepšený režim okolitého zvuku:

Slúchadlá zachytávajú širšiu škálu externých zvukov.
Nové zlepšenia v režime okolitého zvuku priniesli významný posun smerom k reprodukcii prirodzenejšieho zvuku. Prepracovaním algoritmov používaných na zachytenie okolitých zvukových prvkov môžu slúchadlá zachytiť širší rozsah frekvencií než doteraz. To umožnilo prirodzenejšie znejúci mix hudby a okolitých zvukov a prinesie oveľa lepší zážitok z okolitého zvuku.

Pred

Po

Pred

Režim okolitého zvuku sa zameriaval predovšetkým na okolité hlasy.

Po

Režim okolitého zvuku komplexne zachytáva hlasy a ďalšie okolité zvuky, čo vedie k prirodzenejšiemu zvuku, akoby ste slúchadlá vôbec nemali nasadené.

Predchádzajúce frekvenčné pásmo príjmu okolitého hluku
Aktualizované širšie frekvenčné pásmo príjmu okolitého hluku

Znížený biely šum

Znížilo sa množstvo bieleho šumu pozorovateľného pri použití režimu okolitého zvuku v tichom prostredí. Pomer redukcie šumu sa zlepšil o 25 % v porovnaní s predchádzajúcou verziou firmvéru pre zariadenie RZ-S500W a o 50 % pre zariadenie RZ-300W.

Znížený biely šum
Voliteľné nastavenie blikajúcej diódy LED

Voliteľné nastavenie blikajúcej diódy LED

Rozhodnutie o používaní zariadenia RZ-S500W alebo RZ-S300W s blikajúcou diódou LED alebo bez nej je na vás.

* V predvolenom nastavení diódy LED blikajú.
* Nastavenie zapnutia/vypnutia blikajúcej diódy LED pripojenia Bluetooth je účinné, iba ak sú slúchadlá pripojené k smartfónu (pri počúvaní hudby, telefonovaní, pri prenose firmvéru atď.). Diódy LED budú naďalej blikať, keď boli pôvodne spárované so smartfónom a keď sa prijme hovor.

Ako aktualizovať zariadenie RZ-S500W alebo RZ-S300W?

Držať krok s najnovšími aktualizáciami je na zariadení RZ-S500 alebo RZ-S300 ľahké.
Vďaka aplikácii Panasonic Audio Connect môžete nielen prispôsobiť nastavenie, pripojiť slúchadlá Panasonic True Wireless alebo nájsť polohu slúchadiel, ale aplikácia vás tiež upozorní na dostupnosť nového firmvéru.

Skôr ako začnete

Nabite ľavú aj pravú stranu slúchadiel na viac ako 70 %.
Dokončenie aktualizácie bude trvať približne 15 minút*.
Veľkosť súboru je približne 1,8 MB.

* Aktualizácia môže trvať až hodinu v závislosti od zariadenia a internetového prostredia.

Kontrola verzie firmvéru a aktualizácia

Pomocou bezplatnej aplikácie Technics Audio Connect* môžete aktualizovať firmvér pripojených slúchadiel.

* Kompatibilná so smartfónmi a tabletmi, ktoré sú vybavené systémom Android™ 6.0 alebo novším a ktoré podporujú službu Google Play™, alebo zariadeniami iPhone®, iPad® a iPod Touch® vybavenými systémom iOS9.3 alebo novším.
* Obrázky uvedené nižšie zobrazujú aplikáciu v zariadení Android™. V systéme iOS sa bude používateľské rozhranie mierne líšiť, ale postup je rovnaký.

Keď sa zistí najnovšia verzia firmvéru, ťuknite na položku Update (Aktualizovať).

Ako aktualizovať zariadenie RZ-S500W alebo RZ-S300W?

Keď ťuknete na položku Update (Aktualizovať), firmvér sa prenesie do slúchadiel a spustí sa aktualizácia. Prenosy sa môžu prerušiť alebo spomaliť, ak sa počas nich prehráva hudba alebo prebieha hovor. Prenos začnite so slúchadlami mimo nabíjacej kolísky, položte ich blízko k sebe a nepoužívajte ich.

Ako aktualizovať zariadenie RZ-S500W alebo RZ-S300W?

Počkajte na dokončenie aktualizácie bez používania slúchadiel alebo aplikácie.
Po aktualizácii firmvéru sa slúchadlá automaticky reštartujú a znova pripoja k slúchadlu.
Aplikácia bude fungovať správne až po dokončení aktualizácie. Počas aktualizácie sa nepokúšajte ovládať slúchadlá ani aplikáciu.

Aktualizácia sa dokončí po zobrazení hlavnej obrazovky.

[UPOZORNENIE]
Funkcie, názvy funkcií a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

UPOZORNENIE O OCHRANNÝCH ZNÁMKACH:
iPad, iPhone a iPod touch sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách.
Google, Android, Google Play a ďalšie súvisiace známky a logá sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek používanie týchto známok spoločnosťou Panasonic Corporation sa uskutočňuje na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.