Využívame súbory cookie tretích strán k vylepšenie našich služieb a zostavovanie anonymných analýz. Podľa predvoleného nastavenie sú povolené všetky súbory cookie. Súbory cookie si môžete sami povoliť alebo zakázať. Viac informácií pre nastavenie súborov cookie nájdete tu. OK Zobraziť viac

https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=en_GB&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}
Fotografia KX-TU110
Zobrazenie Typ: Farebný displej LCD s obrazovkou TFT
Podsvietenie Áno (biele)
Rozmery: 114 mm × 51 mm × 13,5 mm
Rozlíšenie 160 x 128
Dátum a čas: Áno
Jazyk: Angličtina, britská angličtina, bulharčina, čeština, estónčina, francúzština, gréčtina, holandčina, chorvátčina, lotyština, maďarčina, nemčina, poľština, rumunčina, ruština, slovenčina, slovinčina, srbčina, španielčina, taliančina, turečtina
Predvolený jazyk: Automaticky (podľa karty SIM)
Indikátor úrovne signálu GSM: Áno
Indikátor úrovne nabitia batérie: Áno
LED LED svetlo Áno
Podsvietenie tlačidiel: Áno
Technické údaje siete GSM 900/1 800 MHz
SIM Kompatibilita s kartami SIM Áno
Uzamknutie karty SIM Nepodporovaný
Nástroj s aplikáciami karty SIM Áno
Možnosť dvoch kariet SIM Áno
Funkcie súvisiace so štandardom GSM vrátane doplnkovej služby Blokovanie hovoru Áno
Presmerovanie hovoru Áno
Čakajúci hovor Áno
Hovor viacerých účastníkov Áno
CLIP (číslo volajúceho) Áno
CLIR Áno
GPRS Áno
USSD Áno
Správy SMS Áno
Zreťazené správy SMS Nie
Rozosielanie správ Áno
Schránka na SMS Áno
Spôsob zadávania textu Alfanumerický (stlačením tlačidla # sa prepne na numerický)
Hlasová pošta Áno
Upozornenie na hlasovú poštu Áno
Predvolené číslo hlasovej pošty: prázdne
Zabezpečenie Uzamknutie kódu PIN Áno (PIN1, PIN2), signalizácia zostávajúceho počtu pokusov
Uzamknutie telefónu Áno
Uzamknutie tlačidiel Áno
Čas prevádzky Pohotovostný čas až 225 hodín
Čas hovoru 5 hodín
Veľkosť Rozmery Telefón (114 mm × 51 mm × 13,5 mm )
Nabíjacia kolíska (NO)
Hmotnosť Slúchadlo: 81,5 g (vrátane batérie)
Nabíjacia kolíska (NO)
Všeobecné funkcie Hlasitý telefón Áno
Prioritné volanie Áno: odoslanie správy SMS a hlasové volanie. (Predvolené telefónne číslo je prázdne, správa SMS má text Mimoriadna situácia, potrebujem pomoc!!!)
(Počet uložených čísel: 5)
Zlepšenie prevádzky hlasovej pošty/záznamníka
Funkcia GPS na oznamovanie údajov o polohe Nie
Predbežné vytáčanie Áno
Opakované vytáčanie 40 číslic (posledných 20)
Automatické opakované vytáčanie Áno (v závislosti od sieťovej služby)
Obmedzenie prichádzajúcich hovorov Áno
Stlmenie Áno
Podržanie Áno
Denník hovorov Áno (60 všetkých hovorov, 20 odchádzajúcich, 20 prichádzajúcich, 20 zmeškaných)
Signalizácia trvania hovoru Áno
Prijatie ľubovoľným tlačidlom Áno (predvolene vypnuté)
Automatické rozprávanie Nie
Otvorenie na rozprávanie Nie
Proporčné písmo Nie
Vyhradené tlačidlo na vytáčanie jedným dotykom Nie (* K dispozícii je však rýchla voľba.)
Letný čas Áno
Nastavenie kontrastu: Nie (len nastavenie jasu podsvietenia displeja LCD)
Indikátor stavu (LED) Nie
Vibrácie Áno (zap., vyp.) (prichádzajúci hovor, prijatie správy SMS, budík)
Kalendár Nie
Bluetooth Áno
Kompatibilný so strojčekmi do ucha Nie
Zaznamenávanie hlasu Nie
Vzdialené monitorovanie zvukov Nie
Zvuk Ovládanie hlasitosti prijímača Áno
Ovládanie hlasitosti hlasitého telefónu Áno
Ovládanie hlasitosti zvonenia Áno
Možnosť výberu zvonenia Áno
Nočný režim Nie
Zosilňujúce sa zvonenie Nie
Nahratie prispôsobeného zvonenia Nie
Ekvalizér na ovládanie frekvencie Nie
Tón tlačidiel Áno (zap., vyp.) (predvolene: zap.)
Vytáčanie so zvukovou signalizáciou Nie
Načítanie čísla volajúceho Nie
Redukcia šumu Nie
Melódia aktivácie a inaktivácie Áno
LCD Proporčné písmo Áno
Ovládanie jasu displeja LCD Áno
Automatické ovládanie jasu displeja LCD Nie
Viacero farieb pozadia displeja LCD Nie
Tapeta Áno (predvolene: vyp.)
Viaceré veľkosti písma Nie
Telefónny zoznam Telefónny zoznam Viac ako 300 položiek (kapacita karty SIM: max. 254)
Telefónny zoznam s viacerými položkami Nie
Kopírovanie telefónneho zoznamu Áno (karta SIM ⇔ telefón, všetko/jednotlivé položky)
Rýchle vytáčanie Áno (tlačidlá vytáčania 2 – 9)
Pevné vytáčanie Áno
Servisné vytáčanie Áno
3 hlavné kontakty Nie
Budík Budík Áno (5 budíkov)
Pripomienka Nie
Iné Otvor na popruh Nie
Odolný voči nárazom Nie

Využívame súbory cookie tretích strán k vylepšenie našich služieb a zostavovanie anonymných analýz. Podľa predvoleného nastavenie sú povolené všetky súbory cookie. Súbory cookie si môžete sami povoliť alebo zakázať. Viac informácií pre nastavenie súborov cookie nájdete tu. OK Zobraziť viac