Príbeh značky

S cieľom naplniť krédo „A Better Life, A Better World“ sa spoločnosť Panasonic naplno venuje rôznym oblastiam. Zistite, aká je intenzita a diverzita tohto zlepšovania.

Riešenia pre lepší svet

Spoločnosť Panasonic zlepšuje život v domácnostiach, mestách, autách a ďalších oblastiach.

Pre spoločnosť využívajúcu energiu na báze vodíka

Energia na báze vodíka je nielen čistá, ale v núdzových prípadoch tiež dokáže zabezpečiť stabilnú dodávku energie.

Slnečný jas do ich sŕdc

Vyčarovanie úsmevov z tmy

Váš život v roku 2020

Lepší život vo svete od spoločnosti Panasonic

Majstri sveta

Na svetových pretekoch solárnych vozidiel zvíťazili dokonalé technológie.

Recyklácia zdrojov

Inovatívna výroba – od produktu k produktu