Príbeh značky

S cieľom naplniť krédo „A Better Life, A Better World“ sa spoločnosť Panasonic naplno venuje rôznym oblastiam. Zistite, aká je intenzita a diverzita tohto zlepšovania.

Spoločnosť Panasonic zlepšuje život v domácnostiach, mestách, autách a ďalších oblastiach.

Energia na báze vodíka je nielen čistá, ale v núdzových prípadoch tiež dokáže zabezpečiť stabilnú dodávku energie.

Inovatívna výroba – od produktu k produktu