Technológia nanoe™ spoločnosti Panasonic udržuje v Číne sviežu vôňu odevov

Práčka Panasonic s technológiou nanoe™ eliminuje neústupné zápachy v odevoch

Tím spoločnosti Panasonic pre plánovanie produktov v Číne využil dezodorizačnú silu vlastnej technológie nanoe™ pri vývoji neobyčajnej práčky, ktorá z oblečenia odstraňuje zápachy oleja na varenie a korenín s výraznou arómou. Populárne jedlá varené pri stole, napríklad „horúci hrniec“, nie sú v Číne len spôsobom života, ale sú notoricky známe aj tým, že vytvárajú zápachy, ktoré sa pevne prichytia na oblečenie.

nanoe™ je iónová častica s nanoveľkosťou potiahnutá vodnými časticami. Je drobnejšia ako para a preniká hlboko do látky. Častice nanoe™ pôsobia priamo na príčiny zápachu, ako je cigaretový dym*1, pachy súvisiace s domácimi zvieratami*2 a zápachy spôsobené vlhkosťou po praní*3. Tieto príčiny zápachu sa dezodorujú na úroveň, ktorá je prakticky nepostrehnuteľná. Kľúčový objav uskutočnili technici spoločnosti Panasonic v Číne, ktorí si uvedomili, že s odstraňovaním zápachov priamo súvisí úroveň vlhkosti v práčke.

Značka nanoe™ predstavuje integráciu nanotechnológií a elektriny. nanoe™ je drobná iónová častica obalená vodou a vytvára sa pôsobením vysokého napätia na vlhkosť vo vzduchu. Obsahuje hydroxylové radikály (•OH), ktoré inhibujú rast plesní*4, peľ*5, jemné častice v atmosfére známe ako PM2,5*6, baktérie*7 a vírusy*8, ako aj alergény*9. Oproti bežnému iónu vo vzduchu obsahuje približne 1 000-krát viac vody a je šetrná k pokožke a vlasom.*10

Čo je nanoe™?

Obrázok: Pôvod názvu nanoe(TM). Pod rovnicou „nanotechnológia + elektrina = nanoe(TM)“ je výraz: nanotechnológia, 1 nm = jedna miliardtina metra.

Hydroxylové radikály (radikály OH), ktoré spôsobujú dané účinky, sú uzavreté v časticiach vyrobených z vody.

Obrázok: Schéma elektrických častíc vytvorených z vody a obsahujúcich hydroxylové radikály (radikály OH). Veľkosť častíc je od 5 do 20 nanometrov. (1 nm = jedna miliardtina metra)

Radikály OH inhibujú baktérie*7 a vírusy*8.

Obrázok: Schéma znázorňujúca odstránenie baktérií pomocou technológie nanoe(TM). Najprv sa nanoe(TM) dostane k baktériám. Potom radikály OH odstránia z baktérií vodík. Vodík premenia na vodu a baktérie inhibujú. Na konci obrázka sa zobrazuje vzorec „OH + H = H2O“.

Dezodorizácia pomocou technológie nanoe™

Obrázok: „Dezodorizácia pomocou technológie nanoe(TM).“ Najprv sa nanoe(TM) presne dostane k zápachu, ktorý prenikol vláknami. Potom radikály OH rozložia látky, ktoré spôsobujú zápach. Následne dezodorizujú.

Časová os inovácií technológie nanoe™

Vďaka čoraz lepšiemu pochopeniu technológie nanoe™ a výhodám pre zdravší život, ktoré prináša, sa domácnosti a verejné prostredie stávajú obrannou líniou proti vzdušným patogénom a znečisťujúcim látkam, ktoré zhoršujú alergie a vedú k chorobám. Táto neobyčajná technológia umožňuje každému, aby sa zhlboka nadýchol a užil si daný okamih. Sám alebo s rodinou a priateľmi sa môže pohybovať v čerstvejšie voňajúcom prostredí s výrazne zníženým krátkodobým a dlhodobým ohrozením zdravia a pohody.

V posledných dvoch desaťročiach sa používanie technológie nanoe™ rozrástlo a zasiahlo mnoho aspektov každodenného života. V roku 2003 sa prvýkrát použila v čističoch vzduchu vyrábaných v Japonsku. V súčasnosti možno technológiu nanoe™ nájsť v klimatizačných zariadeniach, chladničkách, umývačkách, sušičkách alebo spotrebičoch na skrášľovanie zovňajšku, ako sú sušiče vlasov, ktoré sú dostupné na čoraz väčšom počte trhov. Výrobky využívajúce technológiu nanoe™ majú rozšírené možnosti použitia, od automobilov a železničných vozidiel až po verejné zariadenia, ako sú hotely, nemocnice a školy.

V roku 2016 spoločnosť Panasonic prvýkrát uviedla technológiu nanoe™ X, čo je inovovaná verzia technológie nanoe™. Má desaťkrát väčšie množstvo radikálov OH obsiahnutých v nanoe™*11, čo napríklad umožňuje odstrániť zápach cigaretového dymu desaťkrát rýchlejšie ako predtým*12. Nedávno, v roku 2018, začlenila spoločnosť Panasonic zariadenie s technológiou nanoe™ X do bubnovej práčky/sušičky série ALPHA, ktorá bola uvedená na trh v Číne. Spoločne s funkciou, ktorá zvyšuje dezodoračný účinok zvyšovaním vlhkosti, umožňuje redukciu zápachov. Zápachy, ktoré vznikajú pri varení v horúcom hrnci, fajčení cigariet a starostlivosti o domáce zvieratá, sa redukujú na prakticky nepostrehnuteľnú úroveň.

Fotografia: Práčka/sušička série ALPHA so zariadením nanoe(TM) X nainštalovaná v domácnosti.
Fotografia: Párik vo svojom dome sa teší z odstránenia zápachu z kabáta.

Technológia nanoe™ spoločnosti Panasonic, ktorá účinne dezodoruje, čistí vzduch, dezinfikuje a podporuje zachovanie krásnej pokožky, sa neustále rozširuje po celom svete. Spoločnosť Panasonic sa usiluje sledovať záujmy a obavy zákazníkov na celom svete a navrhovať riešenia pre reálny svet, ktoré urobia každodenný život zdravším.

Obrázok: A Better Life, A Better World

*1
nanoe™ X:
[Testovacia organizácia] Stredisko analýzy produktov Panasonic. [Testovacia metóda] Overené pomocou metódy so šesťúrovňovou stupnicou intenzity zápachu v testovacej miestnosti s veľkosťou približne 23 m3. [Metóda dezodorizácie] Uvoľňované nanoe™. [Testovaná látka] Zápach cigaretového dymu na povrchu. [Výsledok testu] Intenzita zápachu znížená o 2,4 úrovne za 12 minút (4AA33-160615-N04).
nanoe™:
[Testovacia organizácia] Stredisko analýzy produktov Panasonic. [Testovacia metóda] Overené pomocou metódy so šesťúrovňovou stupnicou intenzity zápachu v testovacej miestnosti s veľkosťou približne 23 m3. [Metóda dezodorizácie] Uvoľňované nanoe™. [Testovaná látka] Zápach cigaretového dymu na povrchu. [Výsledok testu] Intenzita zápachu znížená o 1,2 úrovne za 2 hodiny (BAA33-130125-D01).
• Dezodorizačné účinky sa líšia v závislosti od okolitého prostredia (teploty a vlhkosti), času prevádzky, zápachu, typu vlákna a pod.
• Neodstraňujú sa škodlivé látky, ktoré sa nachádzajú v cigaretovom dyme (napríklad oxid uhoľnatý).
• Niektoré neustále generované zložky zápachu, napríklad zápach stavebného materiálu alebo domácich zvierat, sa nedajú odstrániť.
*2
nanoe™ X:
[Testovacia organizácia] Stredisko analýzy produktov Panasonic. [Testovacia metóda] Overené pomocou metódy so šesťúrovňovou stupnicou intenzity zápachu v testovacej miestnosti s veľkosťou približne 23 m3. [Metóda dezodorizácie] Uvoľňované nanoe™. [Testovaná látka] Zápach domácich zvierat na povrchu. [Výsledok testu] Intenzita zápachu znížená o 1,5 úrovne za 1 hodinu (4AA33-160315-A34).
nanoe™:
[Testovacia organizácia] Odbor Navrhovanie vôní, Katedra všeobecných informácií, Informačná fakulta, Univerzita Daido. [Testovacia metóda] Overené týždennou prevádzkou zariadenia v miestnosti s klietkou pre domáce zvieratá s veľkosťou približne 27,5 m3 (priemerne 13 domácich zvierat v miestnosti) v obchode pre domáce zvieratá a kontrolou intenzity zápachu. [Metóda dezodorizácie a inhibície] nanoe™ uvoľňované z dvoch typov zariadení. [Testovaná látka] Zápach domácich zvierat na povrchu. [Výsledok testu] Inhibované približne o 33,9 %.
*3
nanoe™ X a nanoe™:
[Testovacia organizácia] Stredisko analýzy produktov Panasonic. [Testovacia metóda] Overené pomocou metódy so šesťúrovňovou stupnicou intenzity zápachu v testovacej miestnosti s veľkosťou približne 23 m3. [Metóda dezodorizácie] Uvoľňované nanoe™. [Testovaná látka] Vlhký zápach na povrchu. [Výsledok testu] Intenzita zápachu znížená o 1,7 úrovne za 0,5 hodiny (Y16RA002).
*4
nanoe™ X a nanoe™:
[Testovacia organizácia] Laboratóriá pre výskum potravín v Japonsku. [Testovacia metóda] Namerané zmeny v počte plesní v testovacej miestnosti s veľkosťou približne 23 m3. [Metóda inhibície] Uvoľňované nanoe™. [Testovaná látka] Plesne vo vzduchu. [Výsledok testu] Inhibovaných najmenej 99 % za 60 minút (205061541-001). Dátum vydania správy o teste: 6. júla 2005.
[Testovacia organizácia] Laboratóriá pre výskum potravín v Japonsku. [Testovacia metóda] Kontrola rastu plesní, ktoré priľnuli ku tkanine v testovacej miestnosti s veľkosťou približne 23 m3. [Metóda inhibície] Uvoľňované nanoe™. [Testovaná látka] Priľnuté plesne (čierna pleseň, Aspergillus oryzae, modrá pleseň, čierna prachová pleseň, Gibberella zeae, Aspergillus tonophilis, mucor, čierne huby). [Výsledok testu] Inhibičný účinok sa potvrdil za 8 hodín (čierna pleseň: 17145307001-0201. Aspergillus oryzae: 17145307001-0101. Modrá pleseň: 17145307001-0601. Čierna prachová pleseň: 13044083002-01. Gibberella zeae: 17145307001-0401. Aspergillus tonophilis: 17145307001-0301. Mucor: 17145307001-0501. Čierne huby: 17145307001-0701.) Dátum vydania správy o teste: 14. júna 2013 pre čiernu prachovú pleseň a 30. januára 2018 pre ostatné plesne
*5
nanoe™ X:
<Cédrový peľ> [Testovacia organizácia] Stredisko analýzy produktov Panasonic. [Testovacia metóda] Alergény prichytené na tkanine merané pomocou metódy ELISA v testovacej miestnosti s veľkosťou približne 23 m3. [Metóda inhibície] Uvoľňované nanoe™. [Testovaná látka] Cédrový peľ. [Výsledok testu] Inhibované najmenej o 97 % za 8 hodín a najmenej o 99 % za 24 hodín (4AA33-151001-F01). <Pele rastlín: céder, cyprus, sadová tráva, ambrózia, miscanthus, biela breza, palina, oliva, jalovec, praslička, Alnus japonica, timotejka lúčna, Humulus japonicus> [Testovacia organizácia] Stredisko analýzy produktov Panasonic. [Testovacia metóda] Overené pomocou elektroforetickej metódy v testovacej miestnosti s veľkosťou približne 23 m3. [Metóda inhibície] Uvoľňované nanoe™. [Testovaná látka] Peľ (céder, cyprus, sadová tráva, ambrózia, miscanthus, biela breza, palina, oliva, jalovec, praslička, Alnus japonica, timotejka lúčna, Humulus japonicus). [Výsledok testu] Inhibičný účinok sa potvrdil do 24 hodín (4AA33-151015-F01, 4AA33-151028-F01, 4AA33-160601-F01, 4AA33-160601-F02, 1V332-180301-F01).
nanoe™:
<Cédrový peľ> [Testovacia organizácia] Stredisko analýzy produktov Panasonic. [Testovacia metóda] Alergény prichytené na tkanine merané pomocou metódy ELISA v testovacej miestnosti s veľkosťou približne 23 m3. [Metóda inhibície] Uvoľňované nanoe™. [Testovaná látka] Cédrový peľ. [Výsledok testu] Inhibované najmenej o 88 % za 8 hodín (BAA33-130402-F01) <Pele rastlín: céder, cyprus, sadová tráva, ambrózia> [Testovacia organizácia] Stredisko analýzy produktov Panasonic. [Testovacia metóda] Overené pomocou elektroforetickej metódy v testovacej miestnosti s veľkosťou približne 23 m3. [Metóda inhibície] Uvoľňované nanoe™. [Testovaná látka] Peľ (cyprus, sadová tráva, ambrózia). [Výsledok testu] Inhibičný účinok sa potvrdil do 24 hodín (1V332-171010-F04, 1V332-171010-F01, 1V332-171010-F02). <Pele rastlín: cyprus, sadová tráva, ambrózia> [Testovacia organizácia] Fakulta textilnej vedy a technológie, Univerzita Šinšu. [Testovacia metóda] Overené priamym vystavením v 45-litrovej vzduchotesnej nádobe a pomocou elektroforetickej metódy. [Metóda inhibície] Uvoľňované nanoe™. [Testovaná látka] Peľ (cyprus, sadová tráva, ambrózia). [Výsledok testu] Inhibičný účinok sa potvrdil do 60 minút.
*6
nanoe™ X:
[Testovacia organizácia] Stredisko analýzy produktov Panasonic. [Testovacia metóda] Namerané množstvo prichytených organických látok v testovacej miestnosti s veľkosťou približne 23 m3. [Metóda inhibície] Uvoľňované nanoe™. [Výsledok testu] <Aromatická karboxylová kyselina (kyselina benzoová)> Rozložená najmenej na 99 % za približne 8 hodín (Y17NF096). <Parafín (hexadekán)> Rozložený najmenej na 99 % za približne 16 hodín (Y17NF089).)
nanoe™:
[Testovacia organizácia] Stredisko analýzy produktov Panasonic. [Testovacia metóda] Namerané množstvo prichytených organických látok v testovacej miestnosti s veľkosťou približne 23 m3. [Metóda inhibície] Uvoľňované nanoe™. [Výsledok testu] <Aromatická karboxylová kyselina (kyselina benzoová)> Rozložená najmenej na 99 % za približne 16 hodín (Y13NF135). <Parafín (hexadekán)> Rozložený najmenej na 99 % za približne 24 hodín (Y13NF136).
*7
nanoe™ X a nanoe™:
<Baktérie vo vzduchu> [Testovacia organizácia] Výskumné centrum Kitasato pre vedu o životnom prostredí. [Testovacia metóda] Počet baktérií prenášaných vzduchom sa meria po priamom vystavení v testovacej miestnosti s veľkosťou približne 23 m3. [Metóda inhibície] Uvoľňované nanoe™. [Testovaná látka] Baktérie vo vzduchu. [Výsledok testu] Inhibovaných najmenej 99 % za 4 hodiny (24_0301_1, vydané Výskumným centrom Kitasato). (Test sa uskutočnil iba s jedným typom baktérií.) <Prichytené baktérie> [Testovacia organizácia] Laboratóriá pre výskum potravín v Japonsku. [Testovacia metóda] Nameraný počet baktérií prichytených ku tkanine v testovacej miestnosti s veľkosťou približne 23m3. [Metóda inhibície] Uvoľňované nanoe™. [Testovaná látka] Prichytené baktérie. [Výsledok testu] Inhibovaných najmenej 99 % za 8 hodín (13044083003-01). Dátum vydania správy o teste: 14. júna 2013 (Test sa uskutočnil iba s jedným typom baktérií.)
*8
nanoe™ X a nanoe™:
<Vírusy vo vzduchu> [Testovacia organizácia] Výskumné centrum Kitasato pre vedu o životnom prostredí. [Testovacia metóda] Vírusová infekčnosť vírusov prenášaných vzduchom sa meria po priamom vystavení v testovacej miestnosti s veľkosťou približne 25 m3. [Metóda inhibície] Uvoľňované nanoe™. [Testovaná látka] Vírusy vo vzduchu. [Výsledok testu] Inhibovaných najmenej 99 % za 6 hodín (24_0300_1, vydané Výskumným centrom Kitasato). (Test sa uskutočnil iba s jedným typom vírusov.) <Prichytené vírusy> [Testovacia organizácia] Laboratóriá pre výskum potravín v Japonsku. [Testovacia metóda] Nameraná vírusová infekčnosť vírusov prichytených ku tkanine v testovacej miestnosti s veľkosťou približne 25 m3. [Metóda inhibície] Uvoľňované nanoe™. [Testovaná látka] Prichytené vírusy. [Výsledok testu] Inhibovaných najmenej 99 % za 8 hodín (13001265005-01). Dátum vydania správy o teste: 11. februára 2013 (Test sa uskutočnil iba s jedným typom vírusov.)
*9
nanoe™ X:
[Testovacia organizácia] Stredisko analýzy produktov Panasonic. [Testovacia metóda] Overené pomocou elektroforetickej metódy v testovacej miestnosti s veľkosťou približne 23 m3. [Metóda inhibície] Uvoľňované nanoe™. [Testovaná látka] Alergény (Dermatophagoides pteronyssinus, céder, cyprus, jelša, biela breza, sadová tráva, timotejka lúčna, ambrózia, palina, alternária, Aspergillus, kvasinka, Malassezia, pes, mačka, šváb, moľa). [Výsledok testu] Inhibičný účinok sa potvrdil do 24 hodín (4AA33-160615-F01, 4AA33-151015-F01, 4AA33-151028-F01, 4AA33-160701-F01, 4AA33-160601-F02, 4AA33-160615-F02, 4AA33-160620-F01, 4AA33-160615-F03).
nanoe™:
<Alergény pochádzajúce zo psov a mačiek> [Testovacia organizácia] Tokijský inštitút prírodných alergénov. [Testovacia metóda] Priame vystavenie v 45-litrovej vzduchotesnej nádobe a merané pomocou metódy ELISA. [Metóda inhibície] Uvoľňované nanoe™. [Testovaná látka] Alergény pochádzajúce zo psov a mačiek. [Výsledok testu] <Pes (epitely)> Inhibované najmenej o 99 % za 1 hodinu (11M-RPTAPR047_1). <Mačka (epitely)> Inhibované najmenej o 98 % za 2 hodiny (11M-RPTAPR051_1). <Výkaly/mŕtvoly roztočov> [Testovacia organizácia] Stredisko analýzy produktov Panasonic. [Testovacia metóda] Alergény prichytené ku tkanine merané pomocou metódy ELISA v testovacej miestnosti s veľkosťou približne 23 m3. [Metóda inhibície] Uvoľňované nanoe™. [Testovaná látka] Prichytené alergény z roztočov. [Výsledok testu] Inhibované najmenej o 60 % za 24 hodín (BAA33-130304-F04). <Alergény pochádzajúce z plesní> [Testovacia organizácia] Tokijský inštitút prírodných alergénov. [Testovacia metóda] Priame vystavenie v 45-litrovej vzduchotesnej nádobe a merané pomocou metódy ELISA. [Metóda inhibície] Uvoľňované nanoe™. [Testovaná látka] Alergény pochádzajúce z plesní. [Výsledok testu] Inhibované najmenej o 93% za 2 hodiny.
*10
nanoe™ X:
[Testovacia organizácia] Stredisko analýzy produktov Panasonic. [Testovacia metóda] 90-minútový odpočinok, 60-minútové vystavenie technológii nanoe™ a 60-minútové čakanie. Osem žien vo veku od 30 do 49 rokov s normálnou až suchou pokožkou. [Výsledok testu] Zmena vlhkosti kože sa rovná zmene vlhkosti prostredia z 30 % na 50 % (zlepšenie o 20 %).
• Účinnosť pre krásne vlasy sa dosiahne nepretržitým používaním počas najmenej dvoch týždňov.
• Účinky sa líšia v závislosti od jednotlivca, ročného obdobia a okolitého prostredia, napríklad od vlhkosti. Účinky sa líšia v závislosti od technológie nanoe™, ktorá pôsobí na pokožku a vlasy.
*11
Porovnanie technológií nanoe™, ktorá uvoľňuje 480 miliárd radikálov za sekundu, a nanoe™ X, ktorá uvoľňuje 4,8 biliónov radikálov za sekundu, merané metódou ESR (skúmané spoločnosťou Panasonic).
*12
Porovnanie technológií nanoe™, ktorá znižuje intenzitu zápachu o 1,2 úrovne za 2 hodiny, a nanoe™ X, ktorá znižuje intenzitu zápachu o 2,4 úrovne za 12 minút (skúmané spoločnosťou Panasonic).

Výsledky testov nie sú experimentálne výsledky získané skutočným používaním v miestnosti. Skutočné účinky sa líšia v závislosti od podmienok v miestnosti, spôsobu použitia a pod.
Aj keď technológie nanoe™ a nanoe™ X inhibujú vírusy a ďalšie zložky, nezaručujú prevenciu infekcie.

Kontaktné údaje

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Contact [globálna lokalita]