Partnerstvá

Globálne partnerstvá

Globálne sponzorstvo spoločnosti Panasonic je založené na podpore množstva globálnych podujatí a činností, ktoré zodpovedajú našej filozofii prispievať spoločnosti poskytovaním špičkovej technológie.

Olympic Olympijské

Spoločnosť Panasonic je oficiálny celosvetový olympijský partner a už viac než 25 rokov podporuje olympijské hry svojimi špičkovými AV riešeniami.

Spoločnosť Panasonic rozšírila svoju podporu aj na paralympijské hry a stala sa prvou japonskou spoločnosťou, ktorá s organizátorom paralympijských hier podpísala sponzorskú zmluvu najvyššej úrovne.

Využívajúc široké portfólio technológií a množstvo skúseností bude spoločnosť Panasonic naďalej poskytovať rôznorodé riešenia, aby pomohla ľuďom na celom svete deliť sa o vášeň a vzrušenie a aby pomohla športovcom dosahovať životné výkony.

Logo of Worldwide Olympic Partner Panasonic
Logo of Worldwide Paralympic Partner Panasonic

Svetové dedičstvo UNESCO

V spolupráci s organizáciou UNESCO ponúka spoločnosť Panasonic už od roku 1995 kalendár svetového dedičstva, ktorý je súčasťou partnerstva zameraného na ochranu lokalít svetového dedičstva UNESCO.

Súvisiace prepojenia

Kid Witness News (KWN: Spravodajstvo očami detí) je globálny praktický videovzdelávací program pre deti základných a stredných škôl podporovaný spoločnosťou Panasonic.