Partnerstvá

Globálne partnerstvá

Globálne sponzorstvo spoločnosti Panasonic je založené na podpore množstva globálnych podujatí a činností, ktoré zodpovedajú našej filozofii prispievať spoločnosti poskytovaním špičkovej technológie.

Olympic Olympijské

Spoločnosť Panasonic je oficiálny celosvetový olympijský partner a už viac než 30 rokov podporuje olympijské hry svojimi špičkovými AV riešeniami.

Spoločnosť Panasonic rozšírila svoju podporu aj na paralympijské hry a stala sa prvou japonskou spoločnosťou, ktorá s organizátorom paralympijských hier podpísala sponzorskú zmluvu najvyššej úrovne.

Využívajúc široké portfólio technológií a množstvo skúseností bude spoločnosť Panasonic naďalej poskytovať rôznorodé riešenia, aby pomohla ľuďom na celom svete deliť sa o vášeň a vzrušenie a aby pomohla športovcom dosahovať životné výkony.

Logo of Worldwide Olympic Partner Panasonic
Logo of Worldwide Paralympic Partner Panasonic

Súvisiace prepojenia

Kalendár Svetového dedičstva UNESCO vám sprístupňuje spoločnosť Panasonic.

Kid Witness News (KWN: Spravodajstvo očami detí) je globálny praktický videovzdelávací program pre deti základných a stredných škôl podporovaný spoločnosťou Panasonic.