A Better Life, A Better World

Spoločnosť Panasonic je odhodlaná vytvárať lepší život a lepší svet
a neustále prispievať k rozvoju spoločnosti
a k šťastiu ľudí na celom svete.

Filozofia

Cieľom firemného sloganu „A Better Life, A Better World“ (Lepší život, lepší svet) spoločnosti Panasonic je stručne vyjadriť základný cieľ riadenia v modernej ére vybudovanej zakladateľom Konosukem Matsushitom.
Tento základný cieľ riadenia stelesňuje naše poslanie a oddanosť a ako ústredný motív našej filozofie riadenia predstavoval základ pre všetky činnosti v oblasti riadenia.

Základný cieľ riadenia

Keďže si uvedomujeme svoju zodpovednosť ako priemyselníkov, prostredníctvom svojej podnikateľskej činnosti sa budeme odhodlane venovať pokroku a rozvoju spoločnosti a blaha ľudí, a tak budeme zvyšovať kvalitu života na celom svete.

Krédo spoločnosti

Pokrok a rozvoj možno uskutočniť iba prostredníctvom spoločného úsilia a spolupráce všetkých zamestnancov spoločnosti. V jednotnom duchu sľubujeme, že budeme vykonávať naše firemné povinnosti so zanietením, usilovnosťou a bezúhonnosťou.

Sedem princípov

Prínos spoločnosti
Spravodlivosť a čestnosť
Spolupráca a tímový duch
Neúnavné úsilie o zlepšenie
Zdvorilosť a skromnosť
Prispôsobivosť
Vďačnosť

Na základe svojej filozofie riadenia bude spoločnosť Panasonic naďalej pomáhať pri riešení sociálnych problémov a prispievať k ďalšiemu rozvoju, aby priniesla svetlú novú budúcnosť.

Obchodné segmenty

Panasonic Corporation pozostáva zo spoločností z rôznych oblastí podnikania – od audiovizuálnej techniky a domácich spotrebičov až po priemyselné riešenia a iné produkty spotrebnej elektroniky. Každá spoločnosť má vlastné oddelenia výskumu a vývoja, produkcie a predaja, ktoré uspokojujú špecifické potreby spotrebiteľov po celom svete.

Stav k 1. aprílu 2019

Appliances Company

Poskytujeme produkty a služby pre rôznorodé miesta, od domácností až po kancelárie a obchody. Zameriavame sa na podnikanie typu B2C (domáce spotrebiče, krása a zdravie) a B2B (chladiace a vykurovacie zariadenia na komerčné účely, zariadenia, energia a pod.).
Hlavné produkty
Vývoj, výroba a predaj spotrebnej elektroniky (napríklad televízorov, chladničiek, práčok, produktov na osobnú starostlivosť, mikrovlnných rúr, domáceho zvukového vybavenia, videotechniky, vysávačov alebo ryžovarov), klimatizácií (napríklad klimatizácií do izieb alebo veľkých klimatizácií), chladiarenských reťazcov (napríklad vitrín), zariadení (napríklad kompresorov alebo palivových článkov) a súvisiacich produktov.

Life Solutions Company

V oblasti obchodu s elektrickými súčiastkami, stavebnými materiálmi a výstavby ponúkame komfortný priestor a obohatený životný štýl v každom aspekte vrátane bývania, kancelárií, komerčných zariadení a inteligentných miest.
Hlavné produkty
Osvetľovacie telesá, prepojovacie zariadenia, systémy domácej automatizácie, produkty súvisiace s vodou, materiály na zariadenie interiéru, ventilačné a klimatizačné vybavenie, rozvoj rezidencií a miest, elektrické bicykle.

Connected Solutions Company

V šiestich prioritných obchodných segmentoch – distribúcia, logistika, zábava, verejnosť, letectvo a výroba – poskytujeme našim zákazníkom B2B prepojené hodnoty.
Hlavné produkty
Vývoj, výroba a predaj produktov, služby integrácie, inštalácie, podpory a údržby systémov a zabezpečenie operácií pre cieľové oblasti, napríklad pre letectvo, výrobu, zábavu, maloobchod, logistiku a verejnosť.

Automotive Company

Obchodná oblasť spoločnosti Automotive Company zahŕňa informačno-zábavné zariadenia vo vozidle, elektroniku vo vozidle, zrkadlá do automobilov a motorizované systémy, napríklad automobilové batérie. Spoločnosť poskytuje inovatívne zariadenia a riešenia na zmenu životného štýlu pri cestovaní, na zníženie záťaže vodiča a pre ekologické vozidlá.
Hlavné produkty
Vývoj, výroba a predaj elektronických súčastí, kokpitových systémov novej generácie, navigačných systémov, palubných jednotiek ETC, kamerových modulov, palubných nabíjacích systémov a kompresorov integrovaných v invertoroch.

Industrial Solutions Company

Spoločnosť Industrial Solutions Company navrhuje širokú škálu riešení v obchodných oblastiach B2B vrátane elektronických súčastí, FA a priemyselných zariadení, elektronických materiálov a batérií.
Hlavné produkty
Vývoj, výroba a predaj elektronických súčastí, elektromechanických a riadiacich zariadení, elektronických materiálov, panelov z tekutých kryštálov, motorov, primárnych batérií a nabíjateľných batérií.

China & Northeast Asia Company

S ohľadom na potreby čínskeho trhu bude spoločnosť pre Čínu a severovýchodnú Áziu prispievať k vytváraniu lepšieho životného priestoru prostredníctvom integrácie svojej tradičnej sily v oblasti domácich spotrebičov a domového vybavenia, ako aj zlepšovaním dodávateľského reťazca pre čerstvé potraviny so zameraním na chladiarenské reťazce.

US Company

Na trhoch s rastúcim podielom vyspelých technológií a digitálnej transformácie sa zameriavame na poskytovanie riešení s cieľom získať konkurenčnú výhodu a pozíciu na rast prostredníctvom vybudovania vedúceho postavenia na trhu.
Máme dva kľúčové segmenty a jednu oblasť podnikania v počiatočnej fáze: dodávky lítium-iónových batérií pre elektrické vozidlá a systémy na skladovanie elektrickej energie, spoločnosť Hussmann Corporation – dodávateľa chladiacich systémov a vitrín – a oddelenie Smart Mobility Office, ktoré využíva údaje na zvýšenie bezpečnosti na cestách a obmedzenie cestnej dopravy a dopravných zápch.