A Better Life, A Better World

Spoločnosť Panasonic je odhodlaná vytvárať lepší život a lepší svet
a neustále prispievať k rozvoju spoločnosti
a k šťastiu ľudí na celom svete.

Filozofia

Cieľom firemného sloganu „A Better Life, A Better World“ (Lepší život, lepší svet) spoločnosti Panasonic je stručne vyjadriť základný cieľ riadenia v modernej ére vybudovanej zakladateľom Konosukem Matsushitom.
Tento základný cieľ riadenia stelesňuje naše poslanie a oddanosť a ako ústredný motív našej filozofie riadenia predstavoval základ pre všetky činnosti v oblasti riadenia.

Základný cieľ riadenia

Keďže si uvedomujeme svoju zodpovednosť ako priemyselníkov, prostredníctvom svojej podnikateľskej činnosti sa budeme odhodlane venovať pokroku a rozvoju spoločnosti a blaha ľudí, a tak budeme zvyšovať kvalitu života na celom svete.

Krédo spoločnosti

Pokrok a rozvoj možno uskutočniť iba prostredníctvom spoločného úsilia a spolupráce všetkých zamestnancov spoločnosti. V jednotnom duchu sľubujeme, že budeme vykonávať naše firemné povinnosti so zanietením, usilovnosťou a bezúhonnosťou.

Sedem princípov

Prínos spoločnosti
Spravodlivosť a čestnosť
Spolupráca a tímový duch
Neúnavné úsilie o zlepšenie
Zdvorilosť a skromnosť
Prispôsobivosť
Vďačnosť

Na základe svojej filozofie riadenia bude spoločnosť Panasonic naďalej pomáhať pri riešení sociálnych problémov a prispievať k ďalšiemu rozvoju, aby priniesla svetlú novú budúcnosť.

Obchodné segmenty

Panasonic Corporation pozostáva z rôznych prevádzkových spoločností. Každá spoločnosť má vlastné oddelenia výskumu a vývoja, produkcie a predaja, ktoré uspokojujú špecifické potreby po celom svete.

October 1, 2021

Lifestyle Updates Business Division

Do obytných a komerčných priestorov poskytujeme rôzne produkty a služby, ako sú spotrebiče, vzduchotechnika, osvetlenie a elektrické zariadenia.
Hlavné produkty
Chladnička, mikrovlnná rúra, ohrievač ryže, zariadenie na varenie s indukčným ohrevom, domáca pekáreň, odšťavovač, práčka so sušičkou, vysávač, elektrická žehlička, umývačka riadu, fén, holiaci strojček, systém výmenníka tepla, ventilátor, čistička vzduchu, odvlhčovač, klimatizácia, tepelné čerpadlo so vzduchovým zdrojom, klimatizácia s plynovým tepelným čerpadlom, vodou chladené chladiče, vitrína, komerčná chladnička, dávkovač ľadu, elektroinštalácia, rozvádzač elektrickej energie pre domácnosť, osvetlenie, elektrické bicykle, meracie zariadenie, nanoe, systém výroby energie zahŕňajúci palivové články a služby súvisiace s opatrovateľstvom.

Divízne spoločnosti

Living Appliances and Solutions Company
Heating & Ventilation A/C Company
Cold Chain Solutions Company

Automotive Company

Obchodná oblasť spoločnosti Automotive Company zahŕňa informačno-zábavné zariadenia vo vozidle, elektroniku vo vozidle, zrkadlá do automobilov a motorizované systémy, napríklad automobilové batérie. Spoločnosť poskytuje inovatívne zariadenia a riešenia na zmenu životného štýlu pri cestovaní, na zníženie záťaže vodiča a pre ekologické vozidlá.
Hlavné produkty
Vývoj, výroba a predaj elektronických súčastí, kokpitových systémov novej generácie, navigačných systémov, palubných jednotiek ETC, kamerových modulov, palubných nabíjacích systémov a kompresorov integrovaných v invertoroch.

Entertainment & Communication Business Division

Ponúkame produkty a služby zamerané na audiovizuálne produkty, digitálne fotoaparáty, komunikačné zariadenia a prostredníctvom našich zábavných a komunikačných riešení ponúkame ľuďom nové emócie a relax.
Hlavné produkty
Vývoj, výroba a predaj spotrebnej elektroniky, ako sú audiovizuálne produkty (ploché televízory, domáce zvukové zariadenia, videozariadenia atď.), produkty pre digitálne fotoaparáty a produkty súvisiace s komunikáciou (slúchadlá, interkomy, telefóny, faxy, systémy domácej siete atď.).

Housing Systems Business Division

V tomto zásadnom zlomovom bode koncepcie priestorov, v ktorých ľudia žijú, navrhujeme všetkým našim zákazníkom lepší životný priestor prostredníctvom vybavenia a materiálov na bývanie, ako aj riešení pre zariadenia s našimi technológiami.
Hlavné produkty
Modulárne kuchyne, montované kúpeľňové jednotky, toaletné stolíky, toalety, interiérové ​​dvere, šatníky, podlahy, dažďové žľaby a boxy na dodávku do domu.

Connected Solutions Company

V šiestich prioritných obchodných segmentoch – distribúcia, logistika, zábava, verejnosť, letectvo a výroba – poskytujeme našim zákazníkom B2B prepojené hodnoty.
Hlavné produkty
Vývoj, výroba a predaj produktov, služby integrácie, inštalácie, podpory a údržby systémov a zabezpečenie operácií pre cieľové oblasti, napríklad pre letectvo, výrobu, zábavu, maloobchod, logistiku a verejnosť.
Poskytovanie nasledujúcich riešení.
• Vývoj/výroba/predaj produktov
Integrácia systému/inštalácia/podpora a údržba
Servis a prevádzka
Cieľové oblasti sú letectvo, výroba, zábava, maloobchod, logistika a verejnosť.

Industry Company

Spoločnosť Panasonic Industry navrhuje rozsiahlu škálu riešení v obchodných oblastiach B2B vrátane elektronických súčastí, FA a priemyselných zariadení a elektronických materiálov. Prostredníctvom rôznych technológií pre zariadenia dláždi cestu k lepšej budúcnosti, čím neustále prispieva k prosperujúcej spoločnosti.
Hlavné produkty
Vývoj, výroba a predaj elektronických súčastí, elektromechanických a riadiacich zariadení, elektronických materiálov, panelov z tekutých kryštálov a motorov.

Energy Company

Oblasť činnosti spoločnosti Energy Company zahŕňa batérie pre pohodlný a praktický každodenný život, priemyselné batérie a batérie do automobilov, ktoré podporujú sociálnu infraštruktúru v rôznorodých oblastiach. Umožňujeme dobrý život.
Hlavné produkty
Vývoj, výroba a predaj lítium-iónových batérií, akumulátorových modulov, systémov na skladovanie energie, suchých batérií, mikrobatérií, nikel-metal hydridových batérií atď.

Operational Excellence Company

Spoločnosť Panasonic Operational Excellence Company poskytuje vysokokvalitné služby profesionálov so špecializovanými odbornými znalosťami, ktoré pomáhajú klientskym operáciám stať sa pokročilejšími, efektívnejšími, rýchlejšími a vytvárať prosperujúcu budúcnosť pre ľudí a spoločnosť.