Technics SL-G700: multimediálny prehrávač Super Audio CD so sieťovými funkciami

  • Vynikajúci zvuk vďaka originálnym audio technológiám Technics pre elimináciu jitteru a šumu
  • Špičkové spracovanie signálu zaručujú prémiové komponenty a obvody
  • Mimoriadne bohatá funkčná výbava, vďaka ktorej si vychutnáte hudbu z mnohých zdrojov

Las Vegas, USA, 7. januára 2019 - Technics predstavuje nový multimediálny prehrávač SL-G700 so sieťovými funkciami. Prehrávač je kompatibilný s formátom Super Audio CD aj s väčšinou súčasných digitálnych audioformátov. Okrem toho priamo podporuje množstvo sieťových služieb a prehráva ich obsah v najvyššej možnej kvalite.

Prémiová kvalita a vynikajúci zvuk

Vysokorýchlostné hybridné napájanie

Na výsledný zvuk má mimoriadne veľký vplyv kvalita sieťového napájania. Pri ňom môže vznikať šum a dochádzať k nestabilným situáciám, ktoré kvalitu zvuku znižujú, najmä pri analógovom výstupe. Prehrávač SL-G700 je vybavený samostatnou napájacou jednotkou pre analógový audio výstup a frekvencia prepínania funguje u neho stabilne, bez spomínanej nestability čiže flukturácie. V kombinácii s originálnym, stabilizovaným a starostlivo vyladeným napájacím okruhom poskytuje táto samostatná jednotka stabilné napätie s nízkou úrovňou šumu, čo je pre typický zvuk prehrávačov Technics kľúčové.

Špičkový D/A prevodník a obvod typu Dual Mono Construction

U analógového zvukového výstupu veľa záleží na kvalite D/A prevodníka - práve ten totiž prevádza signál z digitálnych zdrojov (napríklad CD diskov) na pôvodné analógové vlny. Nový prehrávač používa špičkový systém Asahi Kasei Microdevices DAC AK4497 s mimoriadne veľkým odstupom signálu od šumu a nízkym skreslením, navyše v izolovanej forme pre ľavý aj pravý kanál. Napájanie D/A prevodníkov sa delí na päť sekcií podľa spôsobu použitia. Napájanie hodín využíva kvôli maximálnej presnosti pôvodný batériový okruh (Battery Driven Circuit System). Prípadnú interferenciu medzi ľavým a pravým kanálom rieši obvod Dual Mono Construction.

Zosilňovací modul s originálnou konštrukciou

Na kvalitu analógového zvukového výstupu má veľký vplyv aj filtrovací okruh umiestnený za D/A prevodníkom. U SL-G700 stavil výrobca na originálnu konštrukciu zosilňovacieho modulu s nízkošumovými tranzistormi a tenkými rezistormi, ktoré účinne potláčajú šum vznikajúci vo vnútri obvodov. Starostlivým vyladením sa podarilo zlepšiť odozvu, odstup signálu od šumu aj znížiť skreslenie. Výsledkom je lineárna a verná reprodukcia vrátane jemných detailov.

Batériový generátor hodinového signálu

Pri spracovaní digitálneho zvuku ovplyvňuje výsledok okrem iného aj presnosť hodinového signálu. Najlepší spôsob napájania citlivých obvodov, ako napríklad hodinového modulu v D/A konvertore, je systém dokonale izolovaný od šumu či fluktuáciou hlavného zdroja prúdu. Technics má v tomto smere najlepšie skúsenosti s batériovým napájaním, pri ktorom vzniká len minimum šumu.

Generátor hodinového signálu navyše maximálne eliminuje jitter, čiže drobné časové nepresnosti pri digitálnom prenose hudby, ktoré sa prejavujú šumom a zníženou kvalitou.

Konštrukcia, ktorá izoluje digitálny šum

Na USB vstupoch sú inštalované zosilňovače signálu s nemagnetickými uhlíkovými rezistormi so silnou ochranou proti magnetickému skresleniu a s vysoko kvalitnými kondenzátormi. Tie sa vyznačujú minimálnou dielektrickou stratou, vysokým odporom a stabilnou teplotou.

Systém optimálnej aktivácie okruhov

Vďaka tomuto systému je možné samostatne zastaviť jednotlivé digitálne moduly, napríklad tie, ktorými sa ovláda displej alebo analógové či digitálne rozhranie. Tým sa pri prehrávaní hudby ďalej minimalizuje šum.

Kvalitný slúchadlový výstup

Analógový výstupný signál a signál pre slúchadlá sa spravidla generuje na rovnakom D/A obvode. Model SL-G700 je vybavený samostatným D/A obvodom pre slúchadlá, ktorý je na analógovom výstupe nezávislý. Tento obvod je vybavený technológiou JENO (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimization) pre elimináciu jitteru. Dokonalé oddelenie analógového a slúchadlového výstupu eliminovalo vzájomnú interferenciu medzi oboma obvodmi a každý z nich bolo navyše možné samostatne zvukovo vyladiť. Oba tak fungujú optimálne.

Okrem toho je prehrávač SL-G700 vybavený systémom optimalizácie, ktorý automaticky zapína technológiu JENO, akonáhle sú k prehrávaču pripojené slúchadlá. Tým sa eliminuje nepriaznivý vplyv analógového výstupu na kvalitu zvuku, ak slúchadlá nepoužívame.

Zosilňovač pre slúchadlá zodpovedá triede AA a využíva samostatné obvody pre oddelené zosilnenie prúdu aj napätia audiosignálu. To umožňuje precíznu konverziu signálu PWM vo vysokom rozlíšení z modulu JENO na analógový signál. Tým pádom nedochádza ku skresleniu v žiadnom pásme širokého frekvenčného rozsahu.

Podpora väčšiny súčasných digitálnych audioformátov

Prehrávanie MQA

Prehrávač je vybavený dekodérom MQA. Keď je dekodér v prevádzke, je možné prehrávať súbory MQA i MQA-CD.

Režim SACD/CD

Medzi veľké prednosti patrí aj špeciálny režim pre prehrávanie SACD/CD. V tomto režime sa vypnú všetky napájania okrem toho, ktoré je potrebné k prehrávaniu SACD/CD, čo má pozitívny vplyv na kvalitu zvuku.

Podpora Native DSD

Pri D/A konverzii DSD signálu nedochádza ku konverzii na signál PCM, potenciál DSD je teda využitý na maximum.

High-Res Remaster

Spracovanie digitálneho signálu, pri ktorom sa rozširuje frekvenčný rozsah aj bitová hĺbka. Prehrávač umožňuje konverziu dát vo formáte 44,1 kHz / 16 bit (napríklad z CD diskov alebo kompresných digitálnych formátov, ako je MP3) na signál vo vysokom rozlíšení (až 192 kHz / 32 bit). V kombinácii s modernými audiosystémami znie tak nahrávka oveľa plnšie a kvalitnejšie.

Podpora hudby z rôznych zdrojov a bohaté možnosti konektivity

Technics SL-G700 podporuje prenos hudby cez Bluetooth, Wi-Fi i Apple AirPlay. Okrem toho je kompatibilný so streamingovými službami ako Spotify alebo Tidal, s internetovými rádiami a funkciami ako Google Chromecast alebo Google Assistant *.

* V rovnakej sieti je nutné použiť reproduktor s hlasovým ovládaním.

Technics – záruka kvalitného prevedenia

Konštrukčné riešenie so štyrmi sekciami

Každý digitálny audioprehrávač je vybavený celým radom elektronických obvodov, digitálnych i analógových.

Technics SL-G700 využíva konštrukčné riešenie so štyrmi sekciami, v ktorých sú oddelené obvody podľa typu a sily spracovávaného signálu.

Vďaka tomu nedochádza k interferencii medzi jednotlivými sekciami a tým pádom ani k znižovaniu kvality zvuku. Pevné šasi navyše bránia vibráciám elektrických súčiastok, ktoré kvalite zvuku tiež škodia.

Pevná CD mechanika

Pri prehrávaní fyzických nosičov (diskov) veľa záleží na presnom načítaní dát. Disková mechanika využíva trojnásobne zosilnenú konštrukciu šasi, čo eliminuje pri čítaní nežiadúce vibrácie. Ďalšou prednosťou je pevný hliníkový tanier disku s tlmiacim mechanizmom.

- koniec správy -

Ďalšie informácie: technics.com alebo profil technics.global na Facebooku či @technics na Twitteru.

O spoločnosti Panasonic

Panasonic Corporation je celosvetovým lídrom v rozvoji elektronických technológií a riešení pre zákazníkov v odvetví spotrebnej elektroniky, bývaní, automobilovom priemysle a podnikových riešeniach. V roku 2018 oslávila spoločnosť sté výročie založenia, od tej doby rastie v globálnom meradle. V súčasnosti má po celom svete 495 dcérskych spoločností a 91 pridružených spoločností, ktoré za finančný rok končiaci 31. marca 2017 zaznamenali konsolidované čisté tržby vo výške 61,711 miliárd Euro. Hlavným cieľom Panasonic Corporation je vytvárať nové hodnoty prostredníctvom inovácií v rôznych odboroch a využívanie svojich technológií na zabezpečenie lepšieho života a lepšieho sveta pre svojich zákazníkov. Ak sa chcete o skupine Panasonic dozvedieť viac, navštívte https://www.panasonic.com/global.