Vyhlásenie

Bratislava, 21. decembra 2018

Veľmi sa ospravedlňujeme, že používatelia starších televízorov Panasonic (modelov z roku 2013 a starších) naďalej nemôžu používať aplikáciu YouTube.

Spoločnosť Panasonic nedokáže ovplyvniť životnosť aplikácií tretích strán - tá je výhradne v rukách ich vývojárov, majiteľov a prevádzkovateľov.

Podľa zmluvných podmienok, ktoré všetci používatelia pred pripojením televízie k internetu akceptujú, nenesie Panasonic zodpovednosť ani riziko za tieto aplikácie, napríklad v prípade, že aplikácie prestanú fungovať alebo sú z ponuky stiahnuté. Z týchto dôvodov nemožno od spoločnosti Panasonic ani požadovať žiadnu náhradu.

Tu je oficiálna správa spoločnosti Panasonic v angličtine:

Panasonic is not in the position to decide the lifetime of Third Party Applications as this is the decision of Third Party developers and the companies who launch and own such applications. As set out in the terms and conditions agreed by customers before they are able to access the internet on their TV, Panasonic cannot accept responsibility and risk (such as Apps disappearing or being discontinued) for such Apps and therefore cannot meet any compensation claims.

O spoločnosti Panasonic

Panasonic Corporation je celosvetovým lídrom v rozvoji elektronických technológií a riešení určených zákazníkom v odvetví spotrebnej elektroniky, bývania, automobilového priemyslu a podnikových riešení. V roku 2018 spoločnosť oslavuje sté výročie založenia, odvtedy rastie v globálnom meradle. V súčasnosti má na celom svete 591 dcérskych spoločností a 88 pridružených spoločností, ktoré za fiškálny rok končiaci 31. marca 2018 zaznamenali konsolidované čisté tržby vo výške 61,4 miliárd eur. Hlavným cieľom Panasonic Corporation je vytvárať nové hodnoty prostredníctvom inovácií v rôznych odboroch a využívania svojich technológií k zabezpečeniu lepšieho života a sveta svojich zákazníkov. Viac sa o skupine Panasonic dozviete na https://www.panasonic.com/global.