Videá SK 2012

Videá SK 2012

Súťažné videá a tímy

Gymnázium Angely Merici, Trnava

Tím GAM Trnava tvoria chalani z triedy Kvarta A. Práci s videom sa venujú už tri roky a sú tvorcami rôznych krátkych videoklipov o živote na škole. Strih zabezpečili Vladimír Bartovic a Dominik Veselý. Vladovi sa páčia veci, ktoré sa týkajú nových technológií. Má rád skateboardovanie, snowboardovanie a počítačové hry. Dominik sa vo voľnom čase venuje hudbe a športu, rád komunikuje s ľuďmi. Režisérmi projektu sú Juraj Čechovič a Michal Bubán. Juraj má rád autá a veľmi rád športuje. Najradšej má futbal, ktorý aj aktívne hráva. Michal sa venuje cyklistike a IT technológiám. Kameru mal vo svojich rukách Pavol Banáš, medzi ktorého záujmy (okrem filmovania) patria cyklistika a hra na bicie.

ZŠ Krosnianska 4, Košice

Členovia tímu navštevujú triedu pre deti so všeobecným intelektovým nadaním na ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach. Tak ako väčšina dnešných detí aj oni začali s tvorbou videí prostredníctvom mobilných telefónov. Dnes sa aj v rámci filmového krúžku venujú tvorbe krátkych hraných aj animovaných filmov. Niektorí sa venujú aj programovaniu, hlavne tvorbe webových stránok a flash aplikácií. Relaxujú pri dobrej knihe alebo počítačovej hre, obľubujú prechádzky do prírody a radi si zahrajú baseball.

ZŠ Rudolfa Dilonga, Trstená

Tím ZŠ R. Dilonga tvoriai žiaci, ktorí si hovoria Malí reportéri. Od svojich ôsmich rokov sa zapájajú do tvorby didaktických filmov a na svojom konte majú doposiaľ štyri DVD filmy prírodovedného zamerania a mnoho krátkych projektových videí. Okrem klasickej video-tvorby sa venujú aj animácii a legofilmu. Do tejto súťaže sa tím (dvaja chlapci a tri dievčatá) v pôvodnom zložení zapojil už po druhý krát. Minuloročné účinkovanie v KWN 2011 ich priviedlo až do Hollywoodu. Svoje nazbierané skúsenosti zúročili vo svojom druhom filme, tento krát na tému komunikácia. Prostredníctvom projektu sa žiaci oboznámili s rómskou kultúrou (históriou, zvykmi, tradíciami), čo im umožnilo lepšie pochopiť správanie a postoje svojich rómskych spolužiakov.

ZŠ Vyhne

Tím ZŠ Vyhne bol zložený zo žiakov krúžku Filmovej tvorby. Práca s kamerou a strihovým programom im teda nie je cudzia. Realizačný tím tvorili:
Alena Považanová - okrem točenia filmov hlavne v pozícii kameramanky medzi jej záľuby patrí tanec, je členkou súboru mažoretiek, a vyskúšala si už aj úlohu herečky vo videoklipe. Marianna Stančíková - všestranne nadané dievča, okrem skúseností s filmovou tvorbou, a to ako v hraných, tak aj v animovaných filmoch, výborne spieva, tancuje a recituje. Rebeka Katinová – na filmoch ju baví hlavne strih,ale dobre zvláda aj

písanie scenárov. Okrem filmovania ju baví tanec a je tiež členkou súboru mažoretiek.Tamara Iglárová – má skúsenosti s točením animovaných filmov za ktoré má aj viacero ocenení. Medzi jej záľuby patrí aj spev, tanec, a hlavne krasokorčuľovanie. Viktor Švanda- bavia ho knihy, hlavne encyklopédie. Jeho úlohou v tíme bol hlavne dohľad nad plnením časového plánu a zabezpečenie potrebných pomôcok a priestorov na natáčanie.

ZŠ Vendelína Javorku, Žilina

Žilinský tím zo ZŠ Vendelína Javorku je vo filmovej brandži nováčikom, no zároveň veľkým nadšencom. Už 6 rokov sa dievčatá aktívne zúčastňujú na rôznych umeleckých a športových súťažiach a radi sa učia nové veci. Vynikajú veľkou fantáziou a úžasným elánom. Do tvorby súťažného videa zapojili celú svoju triedu a mnoho kamarátov zo školy. V budúcnosti by rady pokračovali v umeleckej tvorbe pre KWN a v súčasnosti píšu scenár na vlastný film.

Pravidla, témy a účastníci

Dôležité odkazy

 

222

Kontakt