Kids school – eco learning

Kids school – eco learning

 

Kids-school-eco-learning


                                                                                                                                                                                                                                                   Predchádzajúcí        1 / 4     Ďalší

O čom je tento program

Rozvoj environmentálního vzdelávania detí a mládeže je pre spoločnosť Panasonic trvalou prioritou. Preto sme sa rozhodli vytvoriť vzdelávací program pre budúce generácie, zameraný na to, ako sa chovať priateľsky k planéte Zem. Panasonic podporuje vzdelávacie ekologické programy po celom svete a tento program je určený pre Európu.

Bx2_286x350_globetrotter

Program bol vyvinutý v spolupráci so spoločnosťou Panasonic a neziskovej organizacie FEE (Foundation of Environmental Education), špeciálne pre deti zo základných škôl vo veku 7 až 11 rokov. Vzdelávací program „Kids school – eco learning“ umožňuje žiakom dozvedieť sa niečo o klimatických zmenách a o ochrane našej planéty ľahko, pochopiteľnou a hravou formou.

Po odskúšaní pilotnej štúdie vo Veľkej Británii a v Nemecku v roku 2009, Panasonic začal na jeseň roku 2010 poskytovať školám a učiteľom zdarma výukové materiály prostredníctvom webových stránok. Vďaka tomu si učitelia môžu zostaviť vlastné hodiny ekologickej výchovy. Dokumenty, videá a užitočné učebné plány poskytujú učiteľom všetko, čo potrebujú pre výuku detí so zameraním na otázky životného prostredia, pútavým a motivujícím spôsobom. Pre podrobnejšie informácie navštívte Teacher Centre!

K tomu aby sa deti naučili chovať priateľsky k prírode a ochraňovať životné prostredie, majú k dispozícii tzv.“ Ekologický obrázkový denník“ (Eco picture Diary), do ktorého zaznamenávajú písomne alebo prostredíctvom obrázkov čo sa už naučili.

Motiváciou pre účasť v tomto programe a vyplneniu „Ekologického obrázkového denníka“ je možnosť vyhrať skvelé ceny od spoločnosti Panasonic. Viac informácií a možnosť stiahnúť si „Ekologický obrázkový denník“ nájdete na strane 3. Tento program je zkoncipovaný prevažne ako teoretická výuka nemôže a nemá byť náhradou za aktívnu výuku v prírode – preto sa niektoré doporučené aktivity odohrávajú vonku.

Ako to funguje

B_img_312x138_huepfend_sprechblase

Školy sa prihlásia do programu.

B_img_312x138_lehrer

Učitelia si stiahnu zadarmo výukové materiály z webových stránok a naplánují si výukové hodiny.

B_img_312x138_malen

Učitelia budú mať hodiny environmentálnej výchovy podľa výukových materiálov tohto programu. Deti potom vyplnia„Ekologický obrázkový denník“ a môžu sa tak zúčastniť atraktívnej súťaže Panasonic „Eco Picture Diary“(„Ekologický obrázkový denník“), alebo súťaž o najlepší „Ekologický obrázkový denník“.

B_img_286x138_PodmienkySK

 

Podmienky účasti v programe


„Eco Picture Diary“ - „Ekologický obrázkový denník“
Ďalšie informácie

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE v ročníku 2012/2013 a Víťazi detskej ekologickej súťaže

Ceny2012_2013

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 2012/2013 - „Eco Picture Diary“ - „Ekologický obrázkový denník“
Ďalšie informácie

Ceny3

Víťazi detskej ekologickej súťaže z 33 krajín sveta sa zišli v japonskom meste Kyoto
Ďalšie informácie

Ceny2011_2012

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 2011/2012 - „Eco Picture Diary“ - „Ekologický obrázkový denník“
Ďalšie informácie