Ekologický obrázkový denník – súťaž

Ekologický obrázkový denník – súťaž

 

panasonic-kidsscool-ecodiary-keyvis-944x330


                                                                                                                                                                                                                                                   Predchádzajúcí        3 / 4     Ďalší

„Ekologický obrázkový denník – súťaž“

Zapojte sa do súťaže o najlepší „Ekologický obrázkový denník“ – možno vyhraje Vaša škola! Deti v tejto súťaži môžu prejaviť svoju kreativitu a vynaliezavosť a zároveň ukázať, čo sa naučili na hodinách environmentálnej výchovy „kids schol eco – learning“.

Pošlite nám krátke príbehy s obrázkami a zapojte sa tak do programu „kids schol eco – learning“. Každá zúčastnená škola zapojená do medzinárodnej iniciatívy “kids schol eco – learning „ získa pre svojich žiakov „ Ekologické obrázkové denníky. Uzávierka pre zaslanie vyplnených a vybraných „ Ekologických obrázkových denníkov“ je 10. júna 2015 

Krok č. 1 Objednajte si „Ekologický obrázkový denník“

Vyplňte formulár, odošlite ho na adresu rene.paris@eu.panasonic.com / lucia.korcuskova@eu.panasonic.com. A my Vám zašleme pre Vašich žiakov "Ekologické obrázkové denníky". Objednané Denníky dostanete začiatkom ďalšieho mesiaca.

Pozrite sa na podmienky a pravidlá súťaže

Stiahnúť objednávkový formulár na „Ekologický obrázkový denník“

 

Krok č. 2 - deti vyplnia „Ekologický obrázkový denník“

Nechajte svojich žiakov napísať alebo nakresliť , čo sa naučili na hodinách „kids schol eco – learning“. Deti môžu prísť taktiež so svojimi vlastnými nápadmi. Jedným z možných tém môžu byť i aktivity zamerané na životné prostredie, ktorých sa deti zúčastnili , napr. zbieranie odpadkov v okolí alebo vypínaním svetla, ktoré zbytočne svieti.

Krok č. 3 – Pošlete nám svoj „Ekologický obrázkový denník“

Pošlite nám prosím Vaše „Ekologické obrázkové denníky“ s podpísanými súhlasmi a podmienkami účasti do 10. júna 2015 na nasledujúcu adresu:


Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o., Oravická 616, Trstená 028 01 
Do súťaže môžete zaslať „Ekologické obrázkové denníky“ jednotlivých žiakov alebo skupín až piatich detí plus jedného dospelého dozoru. Nie je však možné zúčastniť sa ako člen viacerých skupín. Žiaci by mali svoj „Ekologický obrázkový denník“ vyplniť s pomocou učiteľa, ktorý ich svojimi radami môže podporiť a zároveň zaistí hladký priebeh činností.


Pokiaľ sa „Ekologické obrázkové denníky“ z Vašej školy dostanú do užšieho výberu , bude spoločnosť Panasonic Vašu školu informovať. Víťazná škola na národnej úrovni získa od spoločnosti Panasonic hodnotné ceny.


*Upozornenie: Prečítajte si prosím starostlivo „Podmienky a pravidlá súťaže“ a pošlite nám podpísané spolu s Ekologickými obrázkovými denníkmi žiakov. Nezabudnite ku každému Ekologickému obrázkovému denníku priložiť príslušný súhlas rodičov. V opačnom prípade bohužiaľ nemôžeme zaslané práce zaradiť do súťaže.