พานาโซนิค จะยังคงเปิดกว้างพร้อมรับกับสิ่งใหม่ๆ เพื่อต่อยอดความสำเร็จจากสิ่งที่เราได้ทำกันมานานเป็นเวลากว่าร้อยปี นั่นคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ตลอดจนขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ

CONSUMER

News / Social Media