เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เพิ่มเครื่องของคุณไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ Wi-Fi ขั้นสูง แบบติดตั้งในตัว สำหรับที่พักอาศัย (เชื่อมต่อแบบง่าย)

เพิ่มเครื่องของคุณไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ
Wi-Fi ขั้นสูง แบบติดตั้งในตัว สำหรับที่พักอาศัย (เชื่อมต่อแบบง่าย)

เพียงสแกน QR Code บนแผงด้านหน้าของเครื่องปรับอากาศเครื่องใหม่ของคุณ เพื่อเชื่อมโยงเครื่องของคุณกับแอป Panasonic Comfort Cloud เพลิดเพลินกับ ความสะดวกสบายได้ทันที เพียงปลายนิ้วสัมผัส

ก่อนที่คุณจะเริ่ม : ระบุรุ่นเครื่องปรับอากาศของคุณ

คู่มือนี้จะให้คำแนะนำ ในการติดตั้งแอป Panasonic Comfort Cloud บนเครื่องปรับอากาศด้วย :

• QR Code เดียว ที่อยู่ในแผงด้านหน้า

ภาพประกอบตำแหน่งรหัส QR

• QR Code 2 อัน บนสติ๊กเกอร์ที่แผงด้านหน้า

ภาพประกอบตำแหน่งรหัส QR

รุ่นเหล่านี้ มี Wi-Fi ขั้นสูง แบบติดตั้งในตัว

หากคุณพบว่าเครื่องปรับอากาศ ไม่มี QR Code ที่แผงด้านหน้า หรือมี QR Code เพียงอันเดียวบนสติ๊กเกอร์ที่แผงด้านหน้า แสดงว่าเป็นเครื่องปรับอากาศรุ่นที่มี Wi-Fi มาตรฐาน กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูคำแนะนำเหล่านั้น

สิ่งสำคัญ : การใช้คำแนะนำสำหรับเครื่องปรับอากาศรุ่นอื่น อาจทำให้การตั้งค่าไม่ถูกต้อง

สิ่งที่คุณควรมีในการเริ่มต้น :

• เครื่องปรับอากาศพร้อม Wi-Fi ขั้นสูง แบบติดตั้งในตัว
• สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต ที่ทำงานได้บน Android หรือ iOS
• แอป Panasonic Comfort Cloud เวอร์ชัน ล่าสุด – Android | iOS
• เราเตอร์ที่รองรับย่านความถี่ 2.4GHz หรือ 2.4GHz/5GHz
• มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ลงชื่อเข้าใช้แอป Comfort Cloud

ลงชื่อเข้าใช้แอป Panasonic Comfort Cloud โดยใช้ Panasonic ID หรือบัญชี Apple/Google ของคุณ ดูขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้ที่นี่

1.0 เพิ่มเครื่องของคุณ (Wi-Fi ขั้นสูง แบบติดตั้งในตัว - เชื่อมต่อง่าย)

ขั้นตอนต่อไปนี้ คือการตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องปรับอากาศ ที่มี Wi-Fi ขั้นสูง แบบติดตั้งในตัว กับแอป Comfort Cloud โดยการสแกน QR Code หรือผ่านการตั้งค่าด้วยตนเอง โดยไม่ต้องสแกน QR Code

1.1 เชื่อมต่อการสแกน (เชื่อมต่อกับ การสแกน QR Code)

ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ว่าคุณมีเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย 2.4GHz พร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนที่ 1
แตะที่ไอคอน "+"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 2
เลือก "เครื่องปรับอากาศ"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 3
เลือก "เครื่องปรับอากาศ + รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบว่า มี QR Code 2 อันบนสติ๊กเกอร์ที่แผงด้านหน้า จากนั้นแตะ "สติ๊กเกอร์แผงด้านหน้า พร้อม QR Code 2 อัน"

หรือ

หากไม่มีสติกเกอร์ที่แผงด้านหน้า ให้แตะ "ไม่มีสติ๊กเกอร์ที่แผงด้านหน้า" และตรวจสอบว่ามี 1 QR Code อยู่ในแผงด้านหน้าหรือไม่ จากนั้นแตะ "มี QR Code อยู่แล้ว"

*หากไม่มีตามตัวเลือกข้างต้นเลย ให้เพิ่มเครื่องของคุณไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ Wi-Fi มาตรฐาน แบบติดตั้งในตัว สำหรับที่พักอาศัย

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 5
แตะ “สแกน QR Code”

*หากคุณไม่สามารถ สแกน QR Code ได้ ด้วยเหตุผล บางประการ โปรดแตะ “หากไม่พบ QR Code กรุณาคลิก ที่นี่” ดำเนินการต่อไปที่ 1.2 การตั้งค่าด้วยตนเอง (เชื่อมต่อโดยไม่ต้องสแกน QR Code) ขั้นตอนที่ 6

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 6
อนุญาตให้แอปเข้าถึงกล้องของคุณ

*การออกแบบป๊อปอัปอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชันระบบปฏิบัติการและ/หรือรุ่นสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 7
สแกน QR Code บนสติ๊กเกอร์ที่แผงด้านหน้า หรือภายในแผงด้านหน้า

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

2 QR Code บนสติ๊กเกอร์ที่แผงด้านหน้า

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

1 QR Code ภายในแผงด้านหน้า

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

*หากเกิดข้อผิดพลาด โปรดแตะ “ลองตั้งค่าด้วยตนเอง” ดำเนินการ ต่อไปที่ 1.2 การตั้งค่าด้วยตนเอง (เชื่อมต่อโดยไม่ต้องสแกน QR Code) ขั้นตอนที่ 6

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 8
แตะ "อนุญาต" เพื่อให้สิทธิ์แก่แอป Comfort Cloud เพื่อค้นหา และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใกล้เคียง

*การออกแบบป๊อปอัปอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชันระบบปฏิบัติการและ/หรือรุ่นสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 9
อนุญาตให้แอปใช้บลูทูธ

*การออกแบบป๊อปอัปอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชันระบบปฏิบัติการและ/หรือรุ่นสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 10
อนุญาตให้แอปเข้าถึงตำแหน่งที่แน่นอนของคุณขณะใช้งานแอป

*การออกแบบป๊อปอัปอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชันระบบปฏิบัติการและ/หรือรุ่นสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 11
เตรียมรีโมทคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ และเข็มหมุด

ใช้หมุดกดปุ่ม “” ค้างไว้ 5 วินาที จนกระทั่ง "1" ปรากฏขึ้นมา

กด "ขึ้น" หรือ "ลง" จนกว่าคุณจะเห็นตัวเลข "0"

ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เครื่องปรับอากาศแล้วกดปุ่ม "SET" หนึ่งครั้ง เสียง "บี๊บ" จะดังขึ้น

แตะ "ถัดไป"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 12
ป๊อปอัปสำหรับ "การตั้งค่า" ก็จะปรากฏขึ้นมา แตะเพื่อเข้าถึงการตั้งค่า Wi-Fi ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wi-Fi ของ สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต ของคุณเชื่อมต่ออยู่
Panasonic-XX-wirelessAP”.

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

หรือ หากข้อความ
หรือคุณอาจเห็นข้อความถามว่า "Comfort Cloud" ต้องการเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi "Panasonic-XX-wirelessAP” หรือไม่? หากเป็น เช่นนั้น ให้แตะ "เข้าร่วม"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ซึ่งก็ควรเชื่อมต่ออัตโนมัติ ได้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 13
เครื่องปรับอากาศของคุณ กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย

*ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นาน โปรดรอสักครู่

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 14
เลือกที่จะเชื่อมต่อกับเราเตอร์ LAN ไร้สาย แบบเดียวกันกับที่ สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต ของคุณเชื่อมต่ออยู่

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 15
ป้อนรหัสผ่านเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย แล้วแตะ "เชื่อมต่อ"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 16
เครื่องปรับอากาศของคุณ กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย

*ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นาน โปรดรอสักครู่

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 17
สร้างรหัสผ่าน แล้วแตะ "ลงทะเบียน"

*ในฐานะที่เป็นผู้ใช้รายแรก คุณจึงควรสร้างรหัสผ่านใหม่สำหรับเครื่องปรับอากาศ ซึ่งรหัสผ่านนี้จะต้องใช้ในการเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติม

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 18
ตั้งชื่อเครื่องปรับอากาศ แล้วแตะ “ลงทะเบียน”

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ให้แตะ “เริ่มใช้งาน”

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

1.2 การตั้งค่าด้วยตนเอง (เชื่อมต่อ โดยไม่ต้อง สแกน QR Code)

ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ว่าคุณมีเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย 2.4GHz พร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนที่ 1
แตะที่ไอคอน "+"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 2
เลือก "เครื่องปรับอากาศ"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 3
เลือก "เครื่องปรับอากาศ + รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบว่า มี QR Code 2 อันบนสติ๊กเกอร์ที่แผงด้านหน้า จากนั้นแตะ "สติ๊กเกอร์แผงด้านหน้า พร้อม QR Code 2 อัน"

หรือ

หากไม่มีสติกเกอร์ที่แผงด้านหน้า ให้แตะ "ไม่มีสติ๊กเกอร์ที่แผงด้านหน้า" และตรวจสอบว่ามี 1 QR Code อยู่ในแผงด้านหน้าหรือไม่ จากนั้นแตะ "มี QR Code อยู่แล้ว"

*หากไม่มีตามตัวเลือกข้างต้นเลย ให้ไปที่ เพิ่มเครื่องของคุณไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ Wi-Fi แบบมาตรฐานที่ติดตั้งในตัว สำหรับที่พักอาศัย

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 5
*หากคุณไม่สามารถ สแกน QR Code ได้ ด้วยเหตุผล บางประการ โปรดแตะ “หากไม่พบ QR Code กรุณาคลิก ที่นี่”

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 6
เตรียมรีโมทคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ และเข็มหมุด

ใช้หมุดกดปุ่ม “” ค้างไว้ 5 วินาที จนกระทั่ง "1" ปรากฏขึ้นมา

กด "ขึ้น" หรือ "ลง" จนกว่า คุณจะเห็นหมายเลข "2"

ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เครื่องปรับอากาศแล้วกดปุ่ม "SET" หนึ่งครั้ง เสียง "บี๊บ" จะดังขึ้น

แตะ "ถัดไป"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 7
แตะ “ไม่” เนื่องจากยังไม่ได้สร้างรหัสผ่านของอุปกรณ์
คุณจะมีตัวเลือกในการตั้งรหัสผ่านสำหรับอุปกรณ์ในภายหลัง สำหรับการตั้งค่าเดียวกันนี้

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 8
อนุญาตให้แอปเข้าถึงตำแหน่งที่แน่นอนของคุณขณะใช้งานแอป

*การออกแบบป๊อปอัปอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชันระบบปฏิบัติการและ/หรือรุ่นสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 9
ป๊อปอัปสำหรับ "การตั้งค่า" ก็จะปรากฏขึ้นมา แตะเพื่อเข้าถึงการตั้งค่า Wi-Fi ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wi-Fi ของ สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต ของคุณเชื่อมต่ออยู่
Panasonic-XX-wirelessAP”.

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

หรือ หากข้อความ
หรือคุณอาจเห็นข้อความถามว่า "Comfort Cloud" ต้องการเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi "Panasonic-XX-wirelessAP” หรือไม่? หากเป็น เช่นนั้น ให้แตะ "เข้าร่วม"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ซึ่งก็ควรเชื่อมต่ออัตโนมัติ ได้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 10
เครื่องปรับอากาศของคุณ กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย

*ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นาน โปรดรอสักครู่

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 11
เลือกที่จะเชื่อมต่อกับเราเตอร์ LAN ไร้สาย แบบเดียวกันกับที่ สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต ของคุณเชื่อมต่ออยู่

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 12
ป้อนรหัสผ่านเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย แล้วแตะ "เชื่อมต่อ"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 13
เครื่องปรับอากาศของคุณ กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย

*ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นาน โปรดรอสักครู่

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 14
สร้างรหัสผ่าน แล้วแตะ "ลงทะเบียน"

*ในฐานะที่เป็นผู้ใช้รายแรก คุณจึงควรสร้างรหัสผ่านใหม่สำหรับเครื่องปรับอากาศ ซึ่งรหัสผ่านนี้จะต้องใช้ในการเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติม

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ขั้นตอนที่ 15
ตั้งชื่อเครื่องปรับอากาศ แล้วแตะ “ลงทะเบียน”

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ให้แตะ “เริ่มใช้งาน”

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (ประเภทล่วงหน้าในตัว)

ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องปรับอากาศต้องเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud และจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่น และเวอร์ชันของแอป Comfort Cloud

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิธีตั้งค่าแอป Panasonic Comfort Cloud
วิธีใช้ฟีเจอร์ของแอป Panasonic Comfort Cloud
ลงชื่อเข้าใช้แอป Comfort Cloud
วิธีตรวจสอบประเภท Wi-Fi ในตัว ของเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย (ขั้นสูง หรือมาตรฐาน)
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ Wi-Fi แบบมาตรฐานสำหรับที่พักอาศัย ที่ติดตั้งในตัว
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับอะแดปเตอร์สำหรับที่พักอาศัย แบบเครือข่าย
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับรีโมทคอนโทรลเชิงพาณิชย์ แบบมีสาย
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ อะแดปเตอร์เชิงพาณิชย์ WLAN
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ รีโมทคอนโทรล IAQ ของเครื่องระบายอากาศ