เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เพิ่มเครื่องของคุณไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ Wi-Fi แบบมาตรฐานที่ติดตั้งในตัว สำหรับที่พักอาศัย

เพิ่มเครื่องของคุณไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ
Wi-Fi มาตรฐานแบบติดตั้งในตัว สำหรับที่พักอาศัย

ทำตามขั้นตอนเพื่อเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศของคุณกับแอป Panasonic Comfort Cloud เพลิดเพลินกับการใช้งานที่ง่ายดาย ได้ทุกที่ทุกเวลา

ก่อนที่คุณจะเริ่ม : ระบุรุ่นเครื่องปรับอากาศของคุณ

คู่มือนี้จะให้คำแนะนำ ในการติดตั้งแอป Panasonic Comfort Cloud บนเครื่องปรับอากาศด้วย :

• ไม่มี QR Code ภายในแผงด้านหน้า

ภาพประกอบตำแหน่งรหัส QR

• QR Code 1 อัน บนสติกเกอร์ที่แผงด้านหน้า

ภาพประกอบตำแหน่งรหัส QR

รุ่นเหล่านี้ มี Wi-Fi มาตรฐาน แบบติดตั้งในตัว

หากคุณพบ QR Code ภายในแผงด้านหน้า หรือเห็น QR Code 2 อัน บนสติ๊กเกอร์ที่แผงด้านหน้า แสดงว่า เป็นรุ่น Wi-Fi ขั้นสูง กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูคำแนะนำเหล่านั้น

สิ่งสำคัญ : การใช้คำแนะนำสำหรับเครื่องปรับอากาศรุ่นอื่น อาจทำให้การตั้งค่าไม่ถูกต้อง

สิ่งที่คุณควรมีในการเริ่มต้น :

• เครื่องปรับอากาศ พร้อม Wi-Fi มาตรฐานที่ติดตั้งในตัว
• สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต ที่ทำงานได้บน Android หรือ iOS
• แอป Panasonic Comfort Cloud เวอร์ชัน ล่าสุด – Android | iOS
• เราเตอร์ที่รองรับย่านความถี่ 2.4GHz หรือ 2.4GHz/5GHz
• มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ลงชื่อเข้าใช้แอป Comfort Cloud

ลงชื่อเข้าใช้แอป Panasonic Comfort Cloud โดยใช้ Panasonic ID หรือบัญชี Apple/Google ของคุณ ดูขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้ที่นี่

1.0 เพิ่มเครื่องของคุณ (Wi-Fi มาตรฐาน แบบติดตั้งในตัว)

ขั้นตอนต่อไปนี้คือการตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องปรับอากาศ Wi-Fi มาตรฐานแบบติดตั้งในตัว กับแอป Comfort Cloud โดยมีตัวเลือกในการใช้ หรือไม่ใช้รหัสผ่านเราเตอร์ LAN ไร้สาย

1.1 เชื่อมต่อด้วยรหัสผ่านของเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย

ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ว่าคุณมีเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย 2.4GHz พร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนที่ 1
แตะที่ไอคอน "+"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

ขั้นตอนที่ 2
เลือก "เครื่องปรับอากาศ"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

ขั้นตอนที่ 3
เลือก "เครื่องปรับอากาศ + รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี QR Code 1 อัน บนสติ๊กเกอร์ที่แผงด้านหน้าเท่านั้น จากนั้นแตะ "สติกเกอร์ แผงด้านหน้า พร้อมรหัส QR 1 อัน

หรือ

หากไม่มีสติกเกอร์ที่แผงด้านหน้า ให้แตะ "ไม่มีสติ๊กเกอร์ที่แผงด้านหน้า" แล้วตรวจสอบว่าไม่มี QR Code ภายในแผงด้านหน้า จากนั้นแตะ "ไม่พบ QR Code"

*หากไม่มีตามตัวเลือกใดที่กล่าวมาข้างต้นเลย ให้เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ Wi-Fi ขั้นสูง แบบติดตั้งในตัว สำหรับที่พักอาศัย (เชื่อมต่อแบบง่าย)

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

ขั้นตอนที่ 5
เตรียมรีโมทคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ และเข็มหมุด

ใช้หมุดกดปุ่ม “” ค้างไว้ หนึ่งครั้ง เพื่อให้ได้ยินเสียง “บี๊บ

ไฟ LED LAN แบบไร้สาย บนเครื่องปรับอากาศจะสว่าง และกะพริบ

แตะ "ถัดไป"

*ตำแหน่ง และสีของ LED LAN แบบไร้สาย จะต่างกันไป ในแต่ละรุ่น

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)
เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

ขั้นตอนที่ 6
แตะ “ไฟ LED ที่กำลัง กะพริบ

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

ขั้นตอนที่ 7
เตรียมรีโมทคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ และเข็มหมุด

ใช้หมุดกดปุ่ม “” ค้างไว้ 5 วินาที จนกระทั่ง "1" ปรากฏขึ้นมา

กด "ขึ้น" หรือ "ลง" จนกว่า คุณจะเห็นหมายเลข "2"

ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เครื่องปรับอากาศแล้วกดปุ่ม "SET" หนึ่งครั้ง เสียง "บี๊บ" จะดังขึ้น

แตะ "ถัดไป"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

ขั้นตอนที่ 8
อนุญาตให้แอปเข้าถึงตำแหน่งที่แน่นอนของคุณขณะใช้งานแอป

*การออกแบบป๊อปอัปอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชันระบบปฏิบัติการและ/หรือรุ่นสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

ขั้นตอนที่ 9
ป๊อปอัปสำหรับ "การตั้งค่า" ก็จะปรากฏขึ้นมา แตะเพื่อเข้าถึงการตั้งค่า Wi-Fi ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wi-Fi ของ สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต ของคุณเชื่อมต่ออยู่
Panasonic-XX-wirelessAP”.

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

หรือ หากข้อความ
หรือคุณอาจเห็นข้อความถามว่า "Comfort Cloud" ต้องการเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi "Panasonic-XX-wirelessAP” หรือไม่? หากเป็น เช่นนั้น ให้แตะ "เข้าร่วม"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

ซึ่งก็ควรเชื่อมต่ออัตโนมัติ ได้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 10
เครื่องจะเชื่อมต่อ กับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย เช่นเดียวกับสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต ของคุณ

ป้อนรหัสผ่านเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย แล้วแตะ "ตกลง"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

ขั้นตอนที่ 11
เครื่องปรับอากาศของคุณ กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย

*ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นาน โปรดรอสักครู่

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

ขั้นตอนที่ 12
สร้างรหัสผ่าน แล้วแตะ "ลงทะเบียน"

*ในฐานะที่เป็นผู้ใช้รายแรก คุณจึงควรสร้างรหัสผ่านใหม่สำหรับเครื่องปรับอากาศ ซึ่งรหัสผ่านนี้จะต้องใช้ในการเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติม

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

ขั้นตอนที่ 13
ตั้งชื่อเครื่องปรับอากาศ แล้วแตะ “ลงทะเบียน”

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

1.2 เชื่อมต่อโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านของเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย

ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ว่าคุณมีเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย 2.4GHz พร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนที่ 1
แตะที่ไอคอน "+"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

ขั้นตอนที่ 2
เลือก "เครื่องปรับอากาศ"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

ขั้นตอนที่ 3
เลือก "เครื่องปรับอากาศ + รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มี QR Code 1 อัน เท่านั้น บนสติกเกอร์ที่แผงด้านหน้า จากนั้นแตะ "สติ๊กเกอร์บนแผงด้านหน้า พร้อม 1 QR Code"

หรือ

หากไม่มีสติกเกอร์ที่แผงด้านหน้า ให้แตะ "ไม่มีสติ๊กเกอร์ที่แผงด้านหน้า" แล้วตรวจสอบว่าไม่มี QR Code ภายในแผงด้านหน้า จากนั้นแตะ "ไม่พบ QR Code"

*หากไม่มีตามตัวเลือกใดที่กล่าวมาข้างต้นเลย ให้เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ Wi-Fi ขั้นสูง แบบติดตั้งในตัว สำหรับที่พักอาศัย (เชื่อมต่อแบบง่าย)

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

ขั้นตอนที่ 5
เตรียมรีโมทคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ และเข็มหมุด

ใช้หมุดกดปุ่ม “” ค้างไว้ หนึ่งครั้ง เพื่อให้ได้ยินเสียง “บี๊บ

สัญญาณ Wi-Fi บนเครื่องปรับอากาศจะสว่าง และเริ่มกะพริบ

แตะ "ถัดไป"

*ตำแหน่ง และสีของ LED LAN แบบไร้สาย จะต่างกันไป ในแต่ละรุ่น

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)
เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

ขั้นตอนที่ 6
แตะ “คลิกที่นี่เพื่อเชื่อมต่อ โดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน”

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

ขั้นตอนที่ 7
กดปุ่ม WPS บนเราเตอร์ แล้วแตะ "ถัดไป"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

ขั้นตอนที่ 8
เตรียมรีโมทคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ และเข็มหมุด

ใช้หมุดกดปุ่ม “” ค้างไว้ 5 วินาที จนกระทั่ง "1" ปรากฏขึ้นมา

ชี้รีโมทคอนโทรลไปทางเครื่องปรับอากาศ แล้วกดปุ่ม "SET" 1 ครั้ง จนได้ยินเสียง “บี๊บ

แตะ "ถัดไป"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

ขั้นตอนที่ 9
การเชื่อมต่อสำเร็จ เมื่อไฟ LED ของ LAN แบบไร้สาย "" แสดงผลเป็น "ON" จากนั้นแตะ "ถัดไป"

*สีทึบ (ไม่กะพริบ) หมายถึง "เปิด" สีของไฟ LED อาจต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ รุ่นที่ใช้

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

ขั้นตอนที่ 10
โปรดรอในขณะที่แอปกำลังค้นหาเครื่องปรับอากาศ

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

ขั้นตอนที่ 11
เลือกเครื่องปรับอากาศที่จะลงทะเบียน แล้วแตะ “ลงทะเบียน”

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

ขั้นตอนที่ 12
เตรียมรีโมทคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ และเข็มหมุด

ใช้หมุดกดปุ่ม “” ค้างไว้ 5 วินาที จนกระทั่ง "1" ปรากฏขึ้นมา

กด "ขึ้น" หรือ "ลง" จนกว่าคุณจะเห็นหมายเลข "3"

ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เครื่องปรับอากาศแล้วกดปุ่ม "SET" หนึ่งครั้ง เสียง "บี๊บ" จะดังขึ้น

แตะ "ถัดไป"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

ขั้นตอนที่ 13
เครื่องปรับอากาศของคุณ กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย

*ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นาน โปรดรอสักครู่

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

ขั้นตอนที่ 14
สร้างรหัสผ่าน แล้วแตะ "ลงทะเบียน"

*ในฐานะที่เป็นผู้ใช้รายแรก คุณจึงควรสร้างรหัสผ่านใหม่สำหรับเครื่องปรับอากาศ ซึ่งรหัสผ่านนี้จะต้องใช้ในการเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติม

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

ขั้นตอนที่ 15
ตั้งชื่อเครื่องปรับอากาศ แล้วแตะ “ลงทะเบียน”

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (แบบมาตรฐานในตัว)

ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องปรับอากาศต้องเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud และจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่น และเวอร์ชันของแอป Comfort Cloud

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิธีตั้งค่าแอป Panasonic Comfort Cloud
วิธีใช้ฟีเจอร์ของแอป Panasonic Comfort Cloud
ลงชื่อเข้าใช้แอป Comfort Cloud
วิธีตรวจสอบประเภท Wi-Fi ในตัว ของเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย (ขั้นสูง หรือมาตรฐาน)
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ Wi-Fi แบบมาตรฐานสำหรับที่พักอาศัย ที่ติดตั้งในตัว
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับอะแดปเตอร์สำหรับที่พักอาศัย แบบเครือข่าย
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับรีโมทคอนโทรลเชิงพาณิชย์ แบบมีสาย
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ อะแดปเตอร์เชิงพาณิชย์ WLAN
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ รีโมทคอนโทรล IAQ ของเครื่องระบายอากาศ