เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

วิธีตรวจสอบประเภท Wi-Fi แบบติดตั้งในตัวของเครื่องปรับอากาศ เพื่อที่อยู่อาศัยของคุณ (ขั้นสูง หรือมาตรฐาน)

วิธีตรวจสอบประเภท Wi-Fi แบบติดตั้งในตัวของเครื่องปรับอากาศ เพื่อที่อยู่อาศัยของคุณ (ขั้นสูง หรือมาตรฐาน)

ระบุประเภท Wi-Fi ภายในเครื่องปรับอากาศของคุณได้อย่างง่ายดาย

1.0 Wi-Fi ขั้นสูงแบบติดตั้งในตัว สำหรับที่พักอาศัย (เชื่อมต่อแบบง่าย)

• QR Code เดียว ที่อยู่ในแผงด้านหน้า

ภาพประกอบตำแหน่งรหัส QR

• QR Code 2 อัน บนสติ๊กเกอร์ที่แผงด้านหน้า

ภาพประกอบตำแหน่งรหัส QR

รุ่นเหล่านี้ มี Wi-Fi ขั้นสูง แบบติดตั้งในตัว

หากคุณพบว่าเครื่องปรับอากาศ ไม่มี QR Code ที่แผงด้านหน้า หรือมีคิวอาร์โค้ดเพียงอันเดียวบนสติ๊กเกอร์ที่แผงด้านหน้า แสดงว่าเป็นเครื่องปรับอากาศรุ่นที่มี Wi-Fi มาตรฐาน ดู 2.0 Wi-Fi มาตรฐาน แบบติดตั้งในตัว สำหรับที่พักอาศัย

สิ่งสำคัญ : การใช้คำแนะนำสำหรับเครื่องปรับอากาศรุ่นอื่น อาจทำให้การตั้งค่าไม่ถูกต้อง

2.0 Wi-Fi มาตรฐานแบบติดตั้งในตัว สำหรับที่พักอาศัย

• ไม่มี QR Code ภายในแผงด้านหน้า

ภาพประกอบตำแหน่งรหัส QR

• QR Code 1 อัน บนสติกเกอร์ที่แผงด้านหน้า

ภาพประกอบตำแหน่งรหัส QR

รุ่นเหล่านี้ มี Wi-Fi มาตรฐาน แบบติดตั้งในตัว

หากคุณพบ QR Code ภายในแผงด้านหน้า หรือเห็น QR Code 2 อัน บนสติ๊กเกอร์ที่แผงด้านหน้า แสดงว่า เป็นรุ่น Wi-Fi ขั้นสูง ดู 1.0 Wi-Fi ขั้นสูง แบบติดตั้งในตัว สำหรับที่พักอาศัย (เชื่อมต่อแบบง่าย)

สิ่งสำคัญ : การใช้คำแนะนำสำหรับเครื่องปรับอากาศรุ่นอื่น อาจทำให้การตั้งค่าไม่ถูกต้อง

ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องปรับอากาศต้องเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud และจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่น และเวอร์ชันของแอป Comfort Cloud

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิธีตั้งค่าแอป Panasonic Comfort Cloud
วิธีใช้ฟีเจอร์ของแอป Panasonic Comfort Cloud
ลงชื่อเข้าใช้แอป Comfort Cloud
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ Wi-Fi ขั้นสูงสำหรับที่พักอาศัย แบบติดตั้งในตัว (Easy Connect)
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ Wi-Fi แบบมาตรฐานสำหรับที่พักอาศัย ที่ติดตั้งในตัว
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับอะแดปเตอร์สำหรับที่พักอาศัย แบบเครือข่าย
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับรีโมทคอนโทรลเชิงพาณิชย์ แบบมีสาย
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ อะแดปเตอร์เชิงพาณิชย์ WLAN
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ รีโมทคอนโทรล IAQ ของเครื่องระบายอากาศ